Uitbraken hoog pathogene vogelgriep

Op de interactieve kaart hieronder zijn alle in 2014 bij de internationale diergezondheidsorganisatie OIE gemelde uitbraken van hoog pathogene vogelgriep op pluimveebedrijven terug te vinden. Niet meegenomen zijn uitbraken die niet op commerciële bedrijven waren, maar bij wilde vogels of hobbydieren. Zo werden in Azië verschillende uitbraken van onder andere H5N1 gemeld in dorpen waar pluimvee in achtertuinen wordt gehouden, en waarbij soms enkele honderden dieren werden getroffen.