Rekenmodel melkveewet 2016

Rekenmodel melkveewet

Rekenmodel melkveereferentie

Met het ‘Rekenmodel melkveewet’ kunt u zelf berekenen wat het gevolg is van meer of minder melkvee of meer of minder grond in 2016. Wat is het effect van invoering van regels voor grondgebonden groei in 2016. Heeft u in 2016 en volgende jaren meer grond nodig of niet? En hoeveel dan? En wat is het effect van de bedrijfsspecifieke excretieberekening (BEX).

Eigen gegevens

In de blauwe vakken kunt u uw gegevens invullen over vee, grond en uw eventuele voordeel uit de bedrijfsspecifieke excretieberekening (BEX). Verder heeft u nodig: de gemiddelde melkproductie per koe in 2014, 2015 en 2016 en uw melkveefosfaatreferentie volgens opgaaf van RVO.nl.

Rekenmethode grondgebonden groei

De rekenmethode in het rekenmodel is gebaseerd op de toelichting en rekenmodellen die de huidige Staatssecretaris Martijn Van Dam op 13 november 2015 bekend maakte. De regels voor meer grondgebonden groei van de melkveehouderij staan in de zogenoemde AMvB ‘Grondgebonden groei melkveehouderij’. De ontwerpregeling is op 29 maart bekend gemaakt door Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken. De ingangsdatum is vastgesteld op 1 januari 2016. De regels worden uiteindelijk opgenomen in de Meststoffenwet.

Mestverwerking volgens rekenmethode RVO.nl

De hoeveelheid te verwerken fosfaat is als stap 3 opgenomen in het model. U krijgt zo een berekening hoeveel fosfaat u moet verwerken in 2016. De vee-aantallen, hectares en andere gegevens die u zelf invoert vormen daarvoor de basis. In het model is de mestverwerking 2015 ter vergelijking nog opgenomen.
In de berekening wordt rekening gehouden met de verwerkingsdrempel van 100 kilo te verwerken fosfaat. Met andere uitzonderingen zoals mestafvoer naar eigen grond in het buitenland, biologische bedrijven en afzet in de regio is nog geen rekening gehouden. Op RVO.nl vindt u meer informatie over mestverwerking op bedrijven met melkvee.

 

Update 13 april 2016:
De toelichting is aangepast voor de toepassing van BEX. 

Update 11 december 2015:
Vanaf vandaag bevat het rekenmodel de nieuwe mestverwerkingspercentages 2016 en keuzemogelijkheid BEX 2014.

 

Bekijk een instructievideo.

Download het rekenmodel

(download als Excel-bestand)

 

Aan de berekening en de uitkomsten van het rekenmodel kunnen geen rechten worden ontleend.