Rekenmodel bedrijfstoeslag

Zelf uw nieuwe ‘bedrijfstoeslag’ berekenen

Boerderij zet in een rekenmodel de waarde van uw betalingsrechten op een rij. U hoeft slechts drie kengetallen van uw bedrijf in te vullen.

Rekenmodel bedrijfstoeslagIn 2015 gaat het nieuwe systeem van betalingsrechten als opvolger van de huidige bedrijfstoeslagen in. Het is onderdeel van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor de periode 2014-2020. Met het onderstaande rekenmodel kunt u de waarde berekenen van de nieuwe betalingsrechten. De indicatieve berekening is gebaseerd op de waarde van de toeslagrechten (eigendom inclusief verhuurde rechten) die een boer in het aanvraagjaar 2014 heeft. Alleen het aantal hectares in 2015 en 2014 en de totale waarde van de toeslagrechten hoeft u in te vullen. Het model berekent vervolgens de uitbetaling in de jaren 2014 tot en met 2020. Ook wordt de totale uitbetaling in de overgangsjaren 2015 tot en met 2018 weergegeven.

Gevolgen meer of minder grond
Het aantal betalingsrechten dat u krijgt in 2015 is afhankelijk van het aantal hectares dat u opgeeft in de Gecombineerde Opgave 2015. Meer of minder hectares heeft ook gevolgen voor het totale bedrag dat u de komende jaren ontvangt. Door het aantal hectares in 2015 te veranderen krijgt u een beeld van het effect op het totaalbedrag in de overgangsjaren 2015-2018.De berekening en gebruikte percentages in het model zijn gebaseerd op de stand van zaken per begin 2015. De afroming in 2014 van 11 procent op de waarde van de toeslagrechten is verwerkt in het model.


Aan de berekening en de uitkomsten kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Download het rekenmodel (Excel-bestand)