Populaire Verrekijkers

Meest bekeken artikelen van Dirk Strijker (na okt 2012)

Foto: Mark Pasveer

'Vrije-uitloopmelk'

Het probleem met vrije-uitloopeieren moet een waarschuwing zijn tegen verplichte weidegang voor koeien.

Het varken als concept

Het varken als concept

De documentaire Varkenhuis legt de dilemma’s van de varkenshouder en van de vleesconsument bloot.

Buurmans grond

Buurmans grond

Zandstormen zijn zonder veel moeite te voorkomen, bijvoorbeeld met een dun laagje drijfmest.

Stront aan de knikker

Stront aan de knikker

Het gebruik van gescheiden mest als boxvulling kan leiden tot grote imagoschade voor de sector.

Boerendochters

In ‘Van het erf af’ doen boerendochters een boekje open over het leven op de boerderij. Leuk is anders.

Smienten

Smienten

Eindelijk is duidelijk dat vogelgriep van trekvogels komt. Dat is geen goed nieuws voor vogelliefhebbers.

Zuivelindustrie aan zet

Zuivelindustrie aan zet

De winstmogelijkheden van de melkveehouderij zorgen ervoor dat er altijd iets duur wordt, grond of rechten.

Foto: ANP

'Landschapspijn'

De discussie in Friesland over de snelle verandering van het landschap heeft nationale betekenis. Er is sprake...

Castorbonen

Twijfels rijzen bij onderzoek naar biodiesel uit hoogwaardige bonen.

Verdringing

De wereldwijde productie voor bio-energie heeft telers opnieuw afhankelijk gemaakt van overheidssubsidies.

Niet ruimtelijk relevant

Niet ruimtelijk relevant

De provincie mag geen duurzaamheidseisen in het ruimtelijk beleid verstoppen, maar het streven naar duurzaamheid...

Ganzen en zwanen

Ganzen en zwanen

De overlast van ganzen is gigantisch. In de toekomst komt daar overlast door zwanen nog bij.

Foto: Henk Riswick

Brabantse innovatie

De provincie Noord-Brabant stopt veel geld in innovatie, terwijl geld voor sloop beter zou helpen.

Nog meer landschapspijn - Foto: Roel Dijkstra

'Nog meer landschapspijn'

Een Belgische schrijver laat de waanzin van natuurontwikkeling zien. Hij probeert een boerenbestaan op te bouwen...

Muizenissen

Muizenissen

De Friese muizenplaag vergt een geïntegreerde aanpak, waarbij voorlichting aan boeren van cruciaal belang is.

Grond tekort

Technische ontwikkeling kan de dieet-verandering in de wereld niet bijhouden.

Hendrik Koekoek

Boerenpartij en BVL hebben mede de basis gelegd voor een zelfbewuste landbouw.

Versgeschoten duif

Versgeschoten duif

Veel boerenprotesten in Frankrijk. Alsof de overheid ongestraft alles kan regelen.

Fosfaatplafond

Fosfaatplafond

Het fosfaatplafond van de melkveehouderij is al bijna bereikt; er zal iets moeten gebeuren.

Aangebonden

Aangebonden

Heel wat biologische bedrijven houden hun melkvee nog aangebonden. Thieme wil daarvanaf.

Grondloos

Grondloos

Bij de groei van de melkveehouderij staan alle seinen op donkeroranje. Maatschappelijke weerstand ligt op de loer.

Bodemverdichting

Bodemverdichting

De wateroverlast van de afgelopen maanden heeft misschien ook iets met zware machines te maken.

Ontmoetingsplaats

Ontmoetingsplaats

Er wordt voor de zoveelste keer een aanval gedaan op de jongerenketen vanwege het bier. Onterecht.

Erfenis van Bleker

Erfenis van Bleker

De positieve nalatenschap van oud-staatssecretaris Henk Bleker zit ietwat bij mest, maar vooral bij natuur.

Haver en biodiesel

Haver en biodiesel

De overschakeling op fossiele energie heeft heel veel grond beschikbaar gemaakt voor de landbouw.

Zwaluwen

Zwaluwen

Hoe een kapotte auto tot kennis van het schonen van zaaizaad leidt.

Voedselbank

Voedselbank

Het aantal bedrijven met veel vreemd vermogen neemt toe. Ondernemers accepteren daarmee grote risico’s.

ZLTO is het zat

ZLTO is het zat

De politiek grijpt zwaar in in de Brabantse landbouw. Dat was echter te verwachten.

Milieudruk

Milieudruk

In Portugal gebruiken ze minder gewasbeschermingsmiddelen per hectare, en wij minder per kilo.

Doorgeschoten

Doorgeschoten

Over een poosje weten we hoe natuurminnend Nederland tegen wilde dieren aankijkt.

Gelijk speelveld

Gelijk speelveld

Het LEI laat zien dat het Europese speelveld tamelijk gelijk is, maar niet helemaal.

De teek

De teek

De ziekte van Lyme is een groot probleem op het platteland, maar krijgt weinig aandacht.

Melkveehouderijbeurs

Melkveehouderijbeurs

Op de beurs in Hardenberg stonden stalinrichters en makelaars; de hightech-sector was afwezig.

Bedrijfsopvolging

Gebrek aan opvolgers is vooral een teken dat de schaalvergroting nog lang niet ten einde is.

Leegstand

Leegstand

Het is voor het platteland beter leegstaande stallen af te breken dan er nieuwe activiteiten in te huisvesten.

Bijna dood

Landbouwverkeer blijft een zorgenkindje. Strenge regels liggen in het verschiet.

Binnenlandse export

Binnenlandse export

De agrofoodexport naar de wereldmarkt blijft toch vooral in de buurt, zegt columnist Dirk Strijker.

Rattengif

GM-mais ligt onder vuur vanwege Frans onderzoek met ratten. Voor- en tegenstanders gooien met modder.

Boeren in conflictgebied

Boeren in conflictgebied

Ook in oorlogsgebieden werken boeren. Het zijn zelfs belangrijke exportbestemmingen.

Boer Jos in Europa

Het CPB vergeet het effect van het opzeggen van het EU-lidmaatschap mee te nemen bij het doorrekenen van...

Zachte landing

Zachte landing

Bij een vrije markt horen fluctuerende landbouwprijzen. En snel dalende prijzen leiden tot de roep om ingrijpen.

Groen land

Groen land

Blijvend grasland in Nederland is heel wat anders dan in Noord-Duitsland. Heeft Brussel dat in de gaten?

Patatgeur

Patatgeur

Aviko blijkt er goed op te staan bij zijn omgeving. Maar zit het bedrijf wel op de juiste plek?

Verwerkingsvergunning

Verwerkingsvergunning

Eind 2013 zal er onvoldoende mestverwerking zijn. De dierrechten zijn dichterbij dan we denken.

Combine-ren

Combine-ren

Gezamenlijk gebruik van machines over de grenzen heen moet kosten kunnen verlagen.

Knorrende trekkers

Knorrende trekkers

Bij boerennatuurbeheer is veel te weinig aandacht voor het landschappelijk belang.

'Spil' is niet meer

Tijdschrift Spil was dertig jaar lang een belangrijk discussieplatform voor de Nederlandse landbouw.

Platteland genegeerd

Platteland genegeerd

De Statenverkiezingen zijn een mooie gelegenheid om het platteland onder de aandacht te brengen.

Eendenkroos

Eendenkroos

Decentralisatie leidt tot verbrokkeling van onderzoek, tot dubbeldoen, en tot minder geld voor goed onderzoek.

Waar zit de rem?

Groeien melkveebedrijven door naar 500 koeien en nog meer of houdt het op bij 150 tot 200 koeien per bedrijf?

Fairtrade à la AH

De 2 procent-actie van Albert Heijn geeft kijk op de ongelijke machtsverhouding in de voedingsmiddelenmarkt

Boycot (2)

Boycot (2)

Door de Russische boycot staat de land- en tuinbouw plotseling positief in beeld.

Technisch weer

Technisch weer

De moderne landbouwtechniek blijkt moeilijk uit te leggen aan niet-ingewijden.

Energie

Energie

De helft van de in de landbouw gebruikte energie zit in kunstmest. Dat moet beter kunnen.

Koerechten

Koerechten

Dierrechten voor melkvee beschermen de varkenshouderij. Moet de overheid zich hierin mengen?

Gezinsbedrijf 3.0

Gezinsbedrijf 3.0

De toekomst van het gezinsbedrijf ligt in het familiebedrijf: groter, steviger en beter over te nemen.

Paardenvlees en boeven

Paardenvlees en boeven

Paardenvlees is lekker en gezond. Het maakt de kloof tussen landbouw en maatschappij wel opnieuw groter.

Adviseurs

Alles wijst erop dat de flat rate niet geregionaliseerd gaat worden; snelle invoering is dan geen optie.

Houthakkerssteak

Houthakkerssteak

Sommige consumenten willen weten waar hun eten vandaan komt, maar echt niet allemaal.

Mansholt

Mansholt

Het toneelstuk Mansholt legt de tegenstelling tussen modernisering en stagnatie bloot.

Fosfaatplafond (2)

Fosfaatplafond (2)

Het met een technische discussie omzeilen van het fosfaatplafond ontkent een reuzeprobleem.

Verweerde koppen

Verweerde koppen

Het nieuwe kabinet is een Randstad-kabinet, toch zou ik niet willen emigreren naar Noorwegen.

Ondrinkbare koffie

Ondrinkbare koffie

Niet de Europese aanbestedingsregels zijn een bron van ellende, maar de toepassing ervan.

Vion en Avebe

Vion en Avebe

Vion moet zich meer gaan richten op de eigen leden en de eigen markt. Vergeet dat marktleiderschap.

Zelfvoorzienend

Zelfvoorzienend

Buma’s pleidooi voor zelfvoorziening voor voedsel is raar, maar voor energie is het niet zo gek.

Bloemrijk grasland

Bloemrijk grasland

Perfecte graslanden zijn misschien wel duurzaam, maar worden niet gewaardeerd.

Biologische pizza

De biologische markt kan nog verder groeien, vooral in de verkoop van gemaksvoeding door supermarkten.

Een half miljoen

Een half miljoen

De goede doelen van de Nationale Postcode Loterij zijn aan herziening toe: schrap Wakker Dier.

Wind

Wind

De regeling die ertoe leidt dat goede windturbines vervangen worden door nieuwe, is onverdedigbaar.

Hoge prijzen

Hoge prijzen

Boeren in Nederland reageren fors op veranderende prijzen; er wordt meer geïnvesteerd en geproduceerd.

Schoonmaken

Schoonmaken

De derogatie heeft opnieuw gevolgen voor de landbouw buiten de probleemgebieden.

Superintensief

Het pleidooi van Aalt Dijkhuizen voor intensivering is theorie en niet bruikbaar in de echte landbouwwereld.

Ouderwetse degelijkheid

Ouderwetse degelijkheid

De vleeskeuring gaat terug naar de overheid. Misschien moeten we binnenland en export uit elkaar houden.

Duurzame landbouw

Duurzame landbouw

De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur vindt dat megabedrijven moeten kunnen, maar weet niet hoe.

Nultolerantie

Nultolerantie

Veranderen van de regels voor nultolerantie is minder gemakkelijk dan het lijkt.

Aardappeleters

Bij het verwerken van aardappelen, groente en fruit tot eindproduct wordt de helft weggegooid.

De opvolger

Plattelandsjongeren zijn wat naar binnen gekeerd, maar ze zijn goed voorbereid op het leven.

Bedreigende dieren

Bedreigende dieren

De wolf staat aan de Nederlandse grens, en dat is niet iets om blij mee te zijn.

Twee werelden

De kloof tussen platteland en stad wordt almaar groter. De toekomst is te vinden in de grachtengordel.

Met nieuwe energie

Met nieuwe energie

De nieuwe staatssecretaris Co Verdaas gaat het lastig krijgen op het ministerie van Economische Zaken.

Tegenwind

Tegenwind

De grote energiebedrijven hebben de omslag naar groene energie gemist en zitten nu in de problemen.

Pioniers

Pioniers

Melken kan overal, maar de techniek verschilt wel tussen de Verenigde Staten en Nederland.

Melkveehouders online

Melkveehouders online

Vrijwel elke melkveehouder gebruikt internet. Velen hebben echter problemen met de verbinding.

Blauwgroen waanbeeld

Blauwgroen waanbeeld

De blauwgroene gordel houdt ambtenaren bezig. Soms lost ruimtelijke ordening niet-bestaande problemen op.

Adam Beck

Adam Beck

Hoe een rit door Ontario in Canada tot snel internet op het platteland kan leiden.

46 hectare

46 hectare

De discussie in Duitsland over het landbouwbeleid van Europa gaat vooral over aftoppen van hoge toeslagen.

Vlaggen voor het Berlaymontgebouw in Brussel. Dit is het hoofdkantoor van de Europese Commissie. - Foto: Lex van Lieshout (ANP)

‘60 jaar Europa’

Brussel moet minder beleid voeren, maar internationale concurrentievervalsing bestraffen.

Verzinsel

Verzinsel

Intrinsieke waarde van de natuur, het is een poging om natuur extra belangrijk te maken.

Politicus

Politicus

Met Dijksma is een staatssecretaris die niets weet van landbouw benoemd. En die een te grote broek aantrekt.

Stalen zenuwen

Frankrijk is anders dan Nederland, maar de boeren zijn in een opzicht hetzelfde: ze durven te gokken.

Fresco’s stelling

Beschouw natuurbeheer niet als ‘hoge maatschappelijke plicht’, leg de rekening bij mensen die natuur waarderen.

Pachtprijsbeheersing

Pachtprijsbeheersing

Het rapport van Willem Bruil over pacht stelt vast dat de pachtwet twee systemen bevat die elkaar bijten.

Gebiedsontwikkeling

Hoe een regio zich in een mum van tijd ontwikkelt tot een bloemengebied met alles wat daar bij hoort.

Geluid

Weerstand tegen windmolens gaat vooral om de verdeling van opbrengsten.

Aangeharkt

Aangeharkt

Boeren houden van recht en aangeharkt landschap. Ze zien liever aardappelruggen dan Oostvaardersplassen.

Plattelandsbedrijf

Plattelandsbedrijf

Echte plattelandsondernemingen blijken niet meer te bestaan; stad en platteland zijn met elkaar verknoopt.

Samen verantwoordelijk

Samen verantwoordelijk

Individuele boeren kunnen niets met collectieve verantwoordelijkheid. Ze hebben alleen hun eigen belang.

Toezichthouder

Toezichthouder

De Autoriteit Consument & Markt verbiedt Kip van Morgen en gaat daarmee ver buiten haar boekje.

Tegenwind

Tegenwind

Een megaplan voor windmolens is van de baan, vanwege gebrek aan draagvlak.

Voor serieuze stadslandbouw zijn serieuze boeren nodig en niet alleen idealistische 'vogels'.

Stadslandbouw

Stadslandbouw heeft sociale kanten, maar met productie heeft het weinig van doen. En dat blijft voorlopig zo.

Sponsoring

Sponsoring

Gemeenschapslandbouw is bekend in de Verenigde Staten, en komt in Nederland nog nauwelijks voor.

Het gelijk van Maat

Het is maar de vraag of het pleidooi voor een graanvoorraad van de LTO-voorzitter zo dom was.

Rustpunt.nu

De landbouw profiteert nog te weinig van recreatie.

LTO moet kiezen

Met een wet tegen megastallen voelt Bleker de sfeer goed aan.

Versleten

Versleten

Veel oude ruilverkavelingsgebieden voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd; ze zijn aan een impuls toe.

Zetmeel en graan

Zetmeel en graan

Een ABN Amro-rapport laat zien dat de professionele telers van zetmeelaardappelen overblijven.

Voedseloorlog

Voedseloorlog

De Chinese overname van een Amerikaans varkensbedrijf is vooral bedoeld om de levering veilig te stellen.

Winstmaker

Er zit steeds meer spanning tussen de wensen voor dierenwelzijn en de eisen vanuit de milieuhoek.

Snippers en hoekjes

In Frankrijk is 7 procent natuur geen enkel probleem, in Nederland gaat het boeren veel grond kosten.

Grondeigendom

Grondeigendom

In China kan landbouwgrond straks verhandeld worden. Een productiviteitssprong is aanstaande.

Boycot

Boycot

De snelle roep om compensatie voor de Russische boycot is slecht voor de beeldvorming over de landbouw.

Loslopend wild

Loslopend wild

In Frankrijk lopen de kosten van wildschade snel op, en de wolvenstand groeit.

Xi Jinping

Xi Jinping

De Chinese president op bezoek. Watertechniek is voor China misschien nog belangrijker dan landbouwtechniek.

Mededingers

Mededingers

De NMa moet meer een actieve marktmeester worden, met oog voor prijzen én inkomens.

Wegwerpeconomie

Wegwerpeconomie

Stedelingen blijken hun afval nauwelijks te scheiden, en ze gooien ook nog eens heel veel bruikbaar eten weg.

Liflafjes

Liflafjes

Toprestaurants lijken zich te schamen voor de eerlijke producten van onze land- en tuinbouw.

Bevingen

Bevingen

Het is bijna een wonder dat er nog geen opstand in het aardbevingsgebied is uitgebroken.

Boerennatuur

Boerennatuur

De RLI komt met beperkte visie op natuurbeheer, alsof het alleen om ecologische waarden gaat.

Ontwikkelingen

Ontwikkelingen

We kunnen niet 100 jaar vooruit kijken, maar tegen die tijd is het met het handwerk wel gedaan.

Machtsbalans

Machtsbalans

Verarming van ZLTO kan op termijn grote gevolgen voor de intensieve veehouderij en het mestdossier hebben.

Natuurcompensatie

Markermeer ombouwen tot moeras en geld tekort voor natuur. Dat gaat niet samen.

Groen en gezond

Groen en gezond

Er valt nog veel te verbeteren aan de toegankelijkheid van het agrarisch buitengebied.

Comakijken

Comakijken

De Deense televisieserie Borgen laat zien hoe een hype over de landbouw zich kan ontwikkelen.

Dierrechtenspanning

Dierrechtenspanning

Gebrek aan mestverwerkingscapaciteit heeft te maken met de plattelandsstructuur. Dierrechten gaan LTO splijten.

Delegaties

Chinezen werken aan verwerven van deskundigheid. Ze verbazen zich over de Nederlandse landbouw.

Karbonade

Het EU-beleid is een beleid van grote lijnen, en dat kan niet anders.

Vangnet

Vangnet

De vraag van zuivelorganisaties om een prijzenvangnet van drie maanden lost geen enkel probleem op.

Nattigheid

Nattigheid

Verwaarlozen van het waterbeheer is een slecht idee: kijk maar naar Engeland.

Provinciale ruimte

Provinciale ruimte

In Gelderland mag geen nieuwvestiging van boerderijen meer plaatsvinden. Hoe zit het met andere bedrijven?

Afval of nuttig goed?

Afval of nuttig goed?

De landbouw mag best wat meer afstaan aan voedselbanken. Dat draagt bij aan een goed imago.

Grondverspilling

Grondverspilling

In dertien jaar nam de oppervlakte landbouwgrond 3,5 procent af, terwijl er veel vraag naar voedsel is.

Wetenschap en boerenerf

Wetenschap en boerenerf

Hoogleraar Wesseler vindt dat niet alleen de risico’s, maar ook de voordelen van biotechnologie geteld moeten...

Kerstaanbieding

Kerstaanbieding

Streekproduct betekent op zichzelf niets. Het ligt er maar net aan hoe je het product vermarkt.

Ideaal en radicaal

Ideaal en radicaal

Stichting Werkgroep Veenkoloniën: een klein clubje boeren bleek in staat grote veranderingen aan te jagen.

Kaartje voor Kroes

Kaartje voor Kroes

Het akkoord over de EU-begroting ligt in lijn met de verwachtingen; veel hangt af van de invulling ervan.

Stadsdorpen

Stadsdorpen

Chinese boeren bouwen hun land vol met huizen. Dat zou in Nederland niet kunnen.

Eigen tuin

Eigen tuin

Wetenschappers hebben de neiging die dingen te onderzoeken die voor henzelf belangrijk zijn.

Het gelijk van Maat

Het is maar de vraag of het pleidooi voor een graanvoorraad van de LTO-voorzitter zo dom was.

Frankenburger

Frankenburger

Kweekvlees is nog lang geen bedreiging voor de vleesveehouderij, maar kan dat ooit wel worden.

Onder dak

Permanent opstallen zet het gezinsbedrijf onder druk.

Groot geld

Lidmaatschap van de Europese Unie levert jaarlijks €100 miljard op.

Transparantie

Transparantie

De derogatie en de vergroeningsmaatregelen zijn op een wel heel schimmige manier naar buiten gekomen.

Neerslaande gelden

Neerslaande gelden

De RLI wil 15 procent van de hectaretoeslagen overhevelen voor innovatie. Blijft het geld voor landbouw?

Energieakkoord

Energieakkoord

In het Energieakkoord doet de landbouw niet mee. Dat komt nog wel bij de uitwerking ervan.

Ondergaande satelliet

De precisielandbouw is afhankelijk van de stand van de hemellichamen, net als de Maya’s dat vroeger waren.

Neerslag

Neerslag

Compenseren bij calamiteiten, zoals het LEI wil, heeft ook zijn nadelen.

Eigen tuin

Eigen tuin

Wetenschappers hebben de neiging die dingen te onderzoeken die voor henzelf belangrijk zijn.

Flexibel groen

Flexibel groen

In Brussel onderhandelen Parlement, Landbouwraad en Ciolos over vergroening; het beleid wordt vast flexibeler.

Kopersmarkt

In de onroerendgoedmarkt reageert de oppervlakte eerst en dan pas de prijs.

‘Wir bleiben’

Het platteland in het noordoosten van Duitsland kampt met grote problemen.

Ranglijsten

Ranglijsten

Nederlandse universiteiten horen bij de beste universiteiten ter wereld. Heeft een boer daar iets aan?

Schoenmakers

Verbazingwekkend dat ondernemers productie baseren op goedkope arbeid.

Procedures

Procedures

Er is een WTO-akkoord, maar het gaat niet over de dingen die ertoe doen.

'Weerzinwekkend

Grote boer Jan van Weperen slaat de plank helemaal mis over vrouwen en weidemelk.

Boer en buur

Weerstand tegen varkensstallen betreft vooral stankoverlast.

Andijvie

Slechte controle op voedingsmiddelen in China is een kans voor Nederland.

Veldbezoek

Het heeft geen zin om de consument van zijn ongelijk te overtuigen.

Kerstster

Zetmeelcoöperatie Avebe is terug op haar trotse hoofdkantoor in Veendam.

Klimaat

Staatssecretaris Bleker heeft gelijk: Ciolos denkt het beter te weten dan de boer

Knoflooklanden

De ellende rond de euro was te voorzien. Landen steunen is echter zo erg nog niet.

Tsunami

De ramp in Japan doet de vraag naar schone zuivel toenemen.

Onzekerheid

Je moet het maar durven, de aardappelen nu nog op het land laten staan.

Onze melkfabriek

Het mislukken van de fusie van DOC met DMK is te wijten aan slechte communicatie.

Speculatie

Speculatie is goed mits er voldoende marktinformatie is. Verbieden is lastig.

Decentraal

Energiebedrijven zijn alleen geïnteresseerd in grootschalige initiatieven.

Vreemdelingenhaat

Ecologen hebben bezwaren tegen exoten. Waarom eigenlijk, natuur is toch dynamisch?

Concurrentie

Supermarkten zijn niet bang voor verbreding, kleine winkeliers wel.

Deuro

Het opsplitsen van de euro is een gevaar voor de vrede.

Optimisten

Sommige boeren denken nog dat het melkquotum blijft.

Complex

Loonwerk is goedkoper in grote landbouwgebieden.

Nieuw natuurbeleid

Kabinet wil natuurbeleid aanpassen, maar eigenlijk gaan de provincies er nu over.

Voetbalvelden

Overheidssteun voor komkommerjongens was deze keer goed uit te leggen.

Dierendienders

Honden onder de mestwet: voldoende werk voor animal cops en het helpt tegen krimp.

Zienswijze

Het Indienen van een bezwaar lucht vooral op. Dat is ook de bedoeling van autoriteiten.

Uitkering

Flat rate maakt het afschaffen van steun logischer.

Politieke stroming

Zeg maar nee tegen onder water zetten van de polder, dan krijg je er twee (toevallig).

Franse ordening

Franse regering wil de wereldmarkt ordenen vanwege slechte concurrentiepositie.

Caro

Politiek is niet geïnteresseerd in oplossen van problemen rond Dienst Regelingen.

Niet duurzaam

Duitse varkenshouder loopt achter. Wij zijn de Duitsers qua geuremissie ver vooruit.

Kruiskruidmoeheid

Jakobskruiskruid verovert de zandgebieden. Goed eigenaarschap kan het in toom houden.

Verzadigd

Een innovatieve toiletpot scheidt fosfaat van de rest. Goed nieuws voor de veehouderij

Nietsdoen

Het ministerie van ELI probeert zichzelf opnieuw uit te vinden en dat kost energie.

Poortwachter

De moderne grootgrondbezitter kan zijn omgeving negeren.

Meeste reacties

Zuivelindustrie aan zet

Zuivelindustrie aan zet

De winstmogelijkheden van de melkveehouderij zorgen ervoor dat er altijd iets duur wordt, grond of rechten.

Stront aan de knikker

Stront aan de knikker

Het gebruik van gescheiden mest als boxvulling kan leiden tot grote imagoschade voor de sector.

Tegenwind

Tegenwind

Een megaplan voor windmolens is van de baan, vanwege gebrek aan draagvlak.

Verdringing

De wereldwijde productie voor bio-energie heeft telers opnieuw afhankelijk gemaakt van overheidssubsidies.

Bodemverdichting

Bodemverdichting

De wateroverlast van de afgelopen maanden heeft misschien ook iets met zware machines te maken.

Zachte landing

Zachte landing

Bij een vrije markt horen fluctuerende landbouwprijzen. En snel dalende prijzen leiden tot de roep om ingrijpen.

Versgeschoten duif

Versgeschoten duif

Veel boerenprotesten in Frankrijk. Alsof de overheid ongestraft alles kan regelen.

Grondloos

Grondloos

Bij de groei van de melkveehouderij staan alle seinen op donkeroranje. Maatschappelijke weerstand ligt op de loer.

Zwaluwen

Zwaluwen

Hoe een kapotte auto tot kennis van het schonen van zaaizaad leidt.

Aangebonden

Aangebonden

Heel wat biologische bedrijven houden hun melkvee nog aangebonden. Thieme wil daarvanaf.

Muizenissen

Muizenissen

De Friese muizenplaag vergt een geïntegreerde aanpak, waarbij voorlichting aan boeren van cruciaal belang is.

Smienten

Smienten

Eindelijk is duidelijk dat vogelgriep van trekvogels komt. Dat is geen goed nieuws voor vogelliefhebbers.

Doorgeschoten

Doorgeschoten

Over een poosje weten we hoe natuurminnend Nederland tegen wilde dieren aankijkt.

Het gelijk van Maat

Het is maar de vraag of het pleidooi voor een graanvoorraad van de LTO-voorzitter zo dom was.

Ontmoetingsplaats

Ontmoetingsplaats

Er wordt voor de zoveelste keer een aanval gedaan op de jongerenketen vanwege het bier. Onterecht.

Bedreigende dieren

Bedreigende dieren

De wolf staat aan de Nederlandse grens, en dat is niet iets om blij mee te zijn.

Grond tekort

Technische ontwikkeling kan de dieet-verandering in de wereld niet bijhouden.

Foto: ANP

'Landschapspijn'

De discussie in Friesland over de snelle verandering van het landschap heeft nationale betekenis. Er is sprake...