Populaire Verrekijkers

Meest bekeken artikelen van Dirk Strijker (na okt 2012)

Buurmans grond

Buurmans grond

Zandstormen zijn zonder veel moeite te voorkomen, bijvoorbeeld met een dun laagje drijfmest.

Boerendochters

In ‘Van het erf af’ doen boerendochters een boekje open over het leven op de boerderij. Leuk is anders.

Stront aan de knikker

Stront aan de knikker

Het gebruik van gescheiden mest als boxvulling kan leiden tot grote imagoschade voor de sector.

Smienten

Smienten

Eindelijk is duidelijk dat vogelgriep van trekvogels komt. Dat is geen goed nieuws voor vogelliefhebbers.

Zuivelindustrie aan zet

Zuivelindustrie aan zet

De winstmogelijkheden van de melkveehouderij zorgen ervoor dat er altijd iets duur wordt, grond of rechten.

Verdringing

De wereldwijde productie voor bio-energie heeft telers opnieuw afhankelijk gemaakt van overheidssubsidies.

Grond tekort

Technische ontwikkeling kan de dieet-verandering in de wereld niet bijhouden.

Castorbonen

Twijfels rijzen bij onderzoek naar biodiesel uit hoogwaardige bonen.

Ganzen en zwanen

Ganzen en zwanen

De overlast van ganzen is gigantisch. In de toekomst komt daar overlast door zwanen nog bij.

Niet ruimtelijk relevant

Niet ruimtelijk relevant

De provincie mag geen duurzaamheidseisen in het ruimtelijk beleid verstoppen, maar het streven naar duurzaamheid...

Foto: ANP

'Landschapspijn'

De discussie in Friesland over de snelle verandering van het landschap heeft nationale betekenis. Er is sprake...

Muizenissen

Muizenissen

De Friese muizenplaag vergt een geïntegreerde aanpak, waarbij voorlichting aan boeren van cruciaal belang is.

Foto: Henk Riswick

Brabantse innovatie

De provincie Noord-Brabant stopt veel geld in innovatie, terwijl geld voor sloop beter zou helpen.

Hendrik Koekoek

Boerenpartij en BVL hebben mede de basis gelegd voor een zelfbewuste landbouw.

Ontmoetingsplaats

Ontmoetingsplaats

Er wordt voor de zoveelste keer een aanval gedaan op de jongerenketen vanwege het bier. Onterecht.

Erfenis van Bleker

Erfenis van Bleker

De positieve nalatenschap van oud-staatssecretaris Henk Bleker zit ietwat bij mest, maar vooral bij natuur.

Zwaluwen

Zwaluwen

Hoe een kapotte auto tot kennis van het schonen van zaaizaad leidt.

Voedselbank

Voedselbank

Het aantal bedrijven met veel vreemd vermogen neemt toe. Ondernemers accepteren daarmee grote risico’s.

Nog meer landschapspijn - Foto: Roel Dijkstra

'Nog meer landschapspijn'

Een Belgische schrijver laat de waanzin van natuurontwikkeling zien. Hij probeert een boerenbestaan op te bouwen...

Versgeschoten duif

Versgeschoten duif

Veel boerenprotesten in Frankrijk. Alsof de overheid ongestraft alles kan regelen.

Grondloos

Grondloos

Bij de groei van de melkveehouderij staan alle seinen op donkeroranje. Maatschappelijke weerstand ligt op de loer.

ZLTO is het zat

ZLTO is het zat

De politiek grijpt zwaar in in de Brabantse landbouw. Dat was echter te verwachten.

Bodemverdichting

Bodemverdichting

De wateroverlast van de afgelopen maanden heeft misschien ook iets met zware machines te maken.

Aangebonden

Aangebonden

Heel wat biologische bedrijven houden hun melkvee nog aangebonden. Thieme wil daarvanaf.

Bijna dood

Landbouwverkeer blijft een zorgenkindje. Strenge regels liggen in het verschiet.

Bedrijfsopvolging

Gebrek aan opvolgers is vooral een teken dat de schaalvergroting nog lang niet ten einde is.

Haver en biodiesel

Haver en biodiesel

De overschakeling op fossiele energie heeft heel veel grond beschikbaar gemaakt voor de landbouw.

Fosfaatplafond

Fosfaatplafond

Het fosfaatplafond van de melkveehouderij is al bijna bereikt; er zal iets moeten gebeuren.

Groen land

Groen land

Blijvend grasland in Nederland is heel wat anders dan in Noord-Duitsland. Heeft Brussel dat in de gaten?

Boer Jos in Europa

Het CPB vergeet het effect van het opzeggen van het EU-lidmaatschap mee te nemen bij het doorrekenen van...

Het varken als concept

Het varken als concept

De documentaire Varkenhuis legt de dilemma’s van de varkenshouder en van de vleesconsument bloot.

De teek

De teek

De ziekte van Lyme is een groot probleem op het platteland, maar krijgt weinig aandacht.

Verwerkingsvergunning

Verwerkingsvergunning

Eind 2013 zal er onvoldoende mestverwerking zijn. De dierrechten zijn dichterbij dan we denken.

Combine-ren

Combine-ren

Gezamenlijk gebruik van machines over de grenzen heen moet kosten kunnen verlagen.

Doorgeschoten

Doorgeschoten

Over een poosje weten we hoe natuurminnend Nederland tegen wilde dieren aankijkt.

Rattengif

GM-mais ligt onder vuur vanwege Frans onderzoek met ratten. Voor- en tegenstanders gooien met modder.

Zachte landing

Zachte landing

Bij een vrije markt horen fluctuerende landbouwprijzen. En snel dalende prijzen leiden tot de roep om ingrijpen.

Boeren in conflictgebied

Boeren in conflictgebied

Ook in oorlogsgebieden werken boeren. Het zijn zelfs belangrijke exportbestemmingen.

Gelijk speelveld

Gelijk speelveld

Het LEI laat zien dat het Europese speelveld tamelijk gelijk is, maar niet helemaal.

Waar zit de rem?

Groeien melkveebedrijven door naar 500 koeien en nog meer of houdt het op bij 150 tot 200 koeien per bedrijf?

Knorrende trekkers

Knorrende trekkers

Bij boerennatuurbeheer is veel te weinig aandacht voor het landschappelijk belang.

Melkveehouderijbeurs

Melkveehouderijbeurs

Op de beurs in Hardenberg stonden stalinrichters en makelaars; de hightech-sector was afwezig.

Binnenlandse export

Binnenlandse export

De agrofoodexport naar de wereldmarkt blijft toch vooral in de buurt, zegt columnist Dirk Strijker.

Adviseurs

Alles wijst erop dat de flat rate niet geregionaliseerd gaat worden; snelle invoering is dan geen optie.

Eendenkroos

Eendenkroos

Decentralisatie leidt tot verbrokkeling van onderzoek, tot dubbeldoen, en tot minder geld voor goed onderzoek.

Koerechten

Koerechten

Dierrechten voor melkvee beschermen de varkenshouderij. Moet de overheid zich hierin mengen?

Paardenvlees en boeven

Paardenvlees en boeven

Paardenvlees is lekker en gezond. Het maakt de kloof tussen landbouw en maatschappij wel opnieuw groter.

Fairtrade à la AH

De 2 procent-actie van Albert Heijn geeft kijk op de ongelijke machtsverhouding in de voedingsmiddelenmarkt

Patatgeur

Patatgeur

Aviko blijkt er goed op te staan bij zijn omgeving. Maar zit het bedrijf wel op de juiste plek?

Leegstand

Leegstand

Het is voor het platteland beter leegstaande stallen af te breken dan er nieuwe activiteiten in te huisvesten.

Hoge prijzen

Hoge prijzen

Boeren in Nederland reageren fors op veranderende prijzen; er wordt meer geïnvesteerd en geproduceerd.

Verweerde koppen

Verweerde koppen

Het nieuwe kabinet is een Randstad-kabinet, toch zou ik niet willen emigreren naar Noorwegen.

'Spil' is niet meer

Tijdschrift Spil was dertig jaar lang een belangrijk discussieplatform voor de Nederlandse landbouw.

Milieudruk

Milieudruk

In Portugal gebruiken ze minder gewasbeschermingsmiddelen per hectare, en wij minder per kilo.

Biologische pizza

De biologische markt kan nog verder groeien, vooral in de verkoop van gemaksvoeding door supermarkten.

Ondrinkbare koffie

Ondrinkbare koffie

Niet de Europese aanbestedingsregels zijn een bron van ellende, maar de toepassing ervan.

Zelfvoorzienend

Zelfvoorzienend

Buma’s pleidooi voor zelfvoorziening voor voedsel is raar, maar voor energie is het niet zo gek.

Fosfaatplafond (2)

Fosfaatplafond (2)

Het met een technische discussie omzeilen van het fosfaatplafond ontkent een reuzeprobleem.

Twee werelden

De kloof tussen platteland en stad wordt almaar groter. De toekomst is te vinden in de grachtengordel.

Boycot (2)

Boycot (2)

Door de Russische boycot staat de land- en tuinbouw plotseling positief in beeld.

Houthakkerssteak

Houthakkerssteak

Sommige consumenten willen weten waar hun eten vandaan komt, maar echt niet allemaal.

Superintensief

Het pleidooi van Aalt Dijkhuizen voor intensivering is theorie en niet bruikbaar in de echte landbouwwereld.

Gezinsbedrijf 3.0

Gezinsbedrijf 3.0

De toekomst van het gezinsbedrijf ligt in het familiebedrijf: groter, steviger en beter over te nemen.

Technisch weer

Technisch weer

De moderne landbouwtechniek blijkt moeilijk uit te leggen aan niet-ingewijden.

46 hectare

46 hectare

De discussie in Duitsland over het landbouwbeleid van Europa gaat vooral over aftoppen van hoge toeslagen.

Duurzame landbouw

Duurzame landbouw

De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur vindt dat megabedrijven moeten kunnen, maar weet niet hoe.

Platteland genegeerd

Platteland genegeerd

De Statenverkiezingen zijn een mooie gelegenheid om het platteland onder de aandacht te brengen.

Aardappeleters

Bij het verwerken van aardappelen, groente en fruit tot eindproduct wordt de helft weggegooid.

Vion en Avebe

Vion en Avebe

Vion moet zich meer gaan richten op de eigen leden en de eigen markt. Vergeet dat marktleiderschap.

Blauwgroen waanbeeld

Blauwgroen waanbeeld

De blauwgroene gordel houdt ambtenaren bezig. Soms lost ruimtelijke ordening niet-bestaande problemen op.

Bedreigende dieren

Bedreigende dieren

De wolf staat aan de Nederlandse grens, en dat is niet iets om blij mee te zijn.

Wind

Wind

De regeling die ertoe leidt dat goede windturbines vervangen worden door nieuwe, is onverdedigbaar.

Tegenwind

Tegenwind

De grote energiebedrijven hebben de omslag naar groene energie gemist en zitten nu in de problemen.

Politicus

Politicus

Met Dijksma is een staatssecretaris die niets weet van landbouw benoemd. En die een te grote broek aantrekt.

Een half miljoen

Een half miljoen

De goede doelen van de Nationale Postcode Loterij zijn aan herziening toe: schrap Wakker Dier.

Melkveehouders online

Melkveehouders online

Vrijwel elke melkveehouder gebruikt internet. Velen hebben echter problemen met de verbinding.

Met nieuwe energie

Met nieuwe energie

De nieuwe staatssecretaris Co Verdaas gaat het lastig krijgen op het ministerie van Economische Zaken.

Stalen zenuwen

Frankrijk is anders dan Nederland, maar de boeren zijn in een opzicht hetzelfde: ze durven te gokken.

Fresco’s stelling

Beschouw natuurbeheer niet als ‘hoge maatschappelijke plicht’, leg de rekening bij mensen die natuur waarderen.

De opvolger

Plattelandsjongeren zijn wat naar binnen gekeerd, maar ze zijn goed voorbereid op het leven.

Schoonmaken

Schoonmaken

De derogatie heeft opnieuw gevolgen voor de landbouw buiten de probleemgebieden.

Energie

Energie

De helft van de in de landbouw gebruikte energie zit in kunstmest. Dat moet beter kunnen.

Mansholt

Mansholt

Het toneelstuk Mansholt legt de tegenstelling tussen modernisering en stagnatie bloot.

Voor serieuze stadslandbouw zijn serieuze boeren nodig en niet alleen idealistische 'vogels'.

Stadslandbouw

Stadslandbouw heeft sociale kanten, maar met productie heeft het weinig van doen. En dat blijft voorlopig zo.

Het gelijk van Maat

Het is maar de vraag of het pleidooi voor een graanvoorraad van de LTO-voorzitter zo dom was.

Bloemrijk grasland

Bloemrijk grasland

Perfecte graslanden zijn misschien wel duurzaam, maar worden niet gewaardeerd.

Tegenwind

Tegenwind

Een megaplan voor windmolens is van de baan, vanwege gebrek aan draagvlak.

Nultolerantie

Nultolerantie

Veranderen van de regels voor nultolerantie is minder gemakkelijk dan het lijkt.

Voedseloorlog

Voedseloorlog

De Chinese overname van een Amerikaans varkensbedrijf is vooral bedoeld om de levering veilig te stellen.

Ouderwetse degelijkheid

Ouderwetse degelijkheid

De vleeskeuring gaat terug naar de overheid. Misschien moeten we binnenland en export uit elkaar houden.

Verzinsel

Verzinsel

Intrinsieke waarde van de natuur, het is een poging om natuur extra belangrijk te maken.

Aangeharkt

Aangeharkt

Boeren houden van recht en aangeharkt landschap. Ze zien liever aardappelruggen dan Oostvaardersplassen.

Pioniers

Pioniers

Melken kan overal, maar de techniek verschilt wel tussen de Verenigde Staten en Nederland.

Rustpunt.nu

De landbouw profiteert nog te weinig van recreatie.

Geluid

Weerstand tegen windmolens gaat vooral om de verdeling van opbrengsten.

LTO moet kiezen

Met een wet tegen megastallen voelt Bleker de sfeer goed aan.

Gebiedsontwikkeling

Hoe een regio zich in een mum van tijd ontwikkelt tot een bloemengebied met alles wat daar bij hoort.

Versleten

Versleten

Veel oude ruilverkavelingsgebieden voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd; ze zijn aan een impuls toe.

Zetmeel en graan

Zetmeel en graan

Een ABN Amro-rapport laat zien dat de professionele telers van zetmeelaardappelen overblijven.

Snippers en hoekjes

In Frankrijk is 7 procent natuur geen enkel probleem, in Nederland gaat het boeren veel grond kosten.

Grondeigendom

Grondeigendom

In China kan landbouwgrond straks verhandeld worden. Een productiviteitssprong is aanstaande.

Boerennatuur

Boerennatuur

De RLI komt met beperkte visie op natuurbeheer, alsof het alleen om ecologische waarden gaat.

Boycot

Boycot

De snelle roep om compensatie voor de Russische boycot is slecht voor de beeldvorming over de landbouw.

Liflafjes

Liflafjes

Toprestaurants lijken zich te schamen voor de eerlijke producten van onze land- en tuinbouw.

Bevingen

Bevingen

Het is bijna een wonder dat er nog geen opstand in het aardbevingsgebied is uitgebroken.

Adam Beck

Adam Beck

Hoe een rit door Ontario in Canada tot snel internet op het platteland kan leiden.

Winstmaker

Er zit steeds meer spanning tussen de wensen voor dierenwelzijn en de eisen vanuit de milieuhoek.

Pachtprijsbeheersing

Pachtprijsbeheersing

Het rapport van Willem Bruil over pacht stelt vast dat de pachtwet twee systemen bevat die elkaar bijten.

Comakijken

Comakijken

De Deense televisieserie Borgen laat zien hoe een hype over de landbouw zich kan ontwikkelen.

Toezichthouder

Toezichthouder

De Autoriteit Consument & Markt verbiedt Kip van Morgen en gaat daarmee ver buiten haar boekje.

Samen verantwoordelijk

Samen verantwoordelijk

Individuele boeren kunnen niets met collectieve verantwoordelijkheid. Ze hebben alleen hun eigen belang.

Dierrechtenspanning

Dierrechtenspanning

Gebrek aan mestverwerkingscapaciteit heeft te maken met de plattelandsstructuur. Dierrechten gaan LTO splijten.

Machtsbalans

Machtsbalans

Verarming van ZLTO kan op termijn grote gevolgen voor de intensieve veehouderij en het mestdossier hebben.

Plattelandsbedrijf

Plattelandsbedrijf

Echte plattelandsondernemingen blijken niet meer te bestaan; stad en platteland zijn met elkaar verknoopt.

Delegaties

Chinezen werken aan verwerven van deskundigheid. Ze verbazen zich over de Nederlandse landbouw.

Vangnet

Vangnet

De vraag van zuivelorganisaties om een prijzenvangnet van drie maanden lost geen enkel probleem op.

Natuurcompensatie

Markermeer ombouwen tot moeras en geld tekort voor natuur. Dat gaat niet samen.

Nattigheid

Nattigheid

Verwaarlozen van het waterbeheer is een slecht idee: kijk maar naar Engeland.

Grondverspilling

Grondverspilling

In dertien jaar nam de oppervlakte landbouwgrond 3,5 procent af, terwijl er veel vraag naar voedsel is.

Groen en gezond

Groen en gezond

Er valt nog veel te verbeteren aan de toegankelijkheid van het agrarisch buitengebied.

Sponsoring

Sponsoring

Gemeenschapslandbouw is bekend in de Verenigde Staten, en komt in Nederland nog nauwelijks voor.

Karbonade

Het EU-beleid is een beleid van grote lijnen, en dat kan niet anders.

Loslopend wild

Loslopend wild

In Frankrijk lopen de kosten van wildschade snel op, en de wolvenstand groeit.

Ideaal en radicaal

Ideaal en radicaal

Stichting Werkgroep Veenkoloniën: een klein clubje boeren bleek in staat grote veranderingen aan te jagen.

Eigen tuin

Eigen tuin

Wetenschappers hebben de neiging die dingen te onderzoeken die voor henzelf belangrijk zijn.

Kerstaanbieding

Kerstaanbieding

Streekproduct betekent op zichzelf niets. Het ligt er maar net aan hoe je het product vermarkt.

Frankenburger

Frankenburger

Kweekvlees is nog lang geen bedreiging voor de vleesveehouderij, maar kan dat ooit wel worden.

Mededingers

Mededingers

De NMa moet meer een actieve marktmeester worden, met oog voor prijzen én inkomens.

Stadsdorpen

Stadsdorpen

Chinese boeren bouwen hun land vol met huizen. Dat zou in Nederland niet kunnen.

Wetenschap en boerenerf

Wetenschap en boerenerf

Hoogleraar Wesseler vindt dat niet alleen de risico’s, maar ook de voordelen van biotechnologie geteld moeten...

Het gelijk van Maat

Het is maar de vraag of het pleidooi voor een graanvoorraad van de LTO-voorzitter zo dom was.

Kaartje voor Kroes

Kaartje voor Kroes

Het akkoord over de EU-begroting ligt in lijn met de verwachtingen; veel hangt af van de invulling ervan.

Ontwikkelingen

Ontwikkelingen

We kunnen niet 100 jaar vooruit kijken, maar tegen die tijd is het met het handwerk wel gedaan.

Wegwerpeconomie

Wegwerpeconomie

Stedelingen blijken hun afval nauwelijks te scheiden, en ze gooien ook nog eens heel veel bruikbaar eten weg.

Groot geld

Lidmaatschap van de Europese Unie levert jaarlijks €100 miljard op.

Provinciale ruimte

Provinciale ruimte

In Gelderland mag geen nieuwvestiging van boerderijen meer plaatsvinden. Hoe zit het met andere bedrijven?

Xi Jinping

Xi Jinping

De Chinese president op bezoek. Watertechniek is voor China misschien nog belangrijker dan landbouwtechniek.

Transparantie

Transparantie

De derogatie en de vergroeningsmaatregelen zijn op een wel heel schimmige manier naar buiten gekomen.

Neerslag

Neerslag

Compenseren bij calamiteiten, zoals het LEI wil, heeft ook zijn nadelen.

Afval of nuttig goed?

Afval of nuttig goed?

De landbouw mag best wat meer afstaan aan voedselbanken. Dat draagt bij aan een goed imago.

Neerslaande gelden

Neerslaande gelden

De RLI wil 15 procent van de hectaretoeslagen overhevelen voor innovatie. Blijft het geld voor landbouw?

Energieakkoord

Energieakkoord

In het Energieakkoord doet de landbouw niet mee. Dat komt nog wel bij de uitwerking ervan.

Flexibel groen

Flexibel groen

In Brussel onderhandelen Parlement, Landbouwraad en Ciolos over vergroening; het beleid wordt vast flexibeler.

Eigen tuin

Eigen tuin

Wetenschappers hebben de neiging die dingen te onderzoeken die voor henzelf belangrijk zijn.

Ondergaande satelliet

De precisielandbouw is afhankelijk van de stand van de hemellichamen, net als de Maya’s dat vroeger waren.

Ranglijsten

Ranglijsten

Nederlandse universiteiten horen bij de beste universiteiten ter wereld. Heeft een boer daar iets aan?

Onder dak

Permanent opstallen zet het gezinsbedrijf onder druk.

Procedures

Procedures

Er is een WTO-akkoord, maar het gaat niet over de dingen die ertoe doen.

'Weerzinwekkend

Grote boer Jan van Weperen slaat de plank helemaal mis over vrouwen en weidemelk.

Schoenmakers

Verbazingwekkend dat ondernemers productie baseren op goedkope arbeid.

Veldbezoek

Het heeft geen zin om de consument van zijn ongelijk te overtuigen.

Kerstster

Zetmeelcoöperatie Avebe is terug op haar trotse hoofdkantoor in Veendam.

Klimaat

Staatssecretaris Bleker heeft gelijk: Ciolos denkt het beter te weten dan de boer

Speculatie

Speculatie is goed mits er voldoende marktinformatie is. Verbieden is lastig.

Optimisten

Sommige boeren denken nog dat het melkquotum blijft.

Andijvie

Slechte controle op voedingsmiddelen in China is een kans voor Nederland.

Boer en buur

Weerstand tegen varkensstallen betreft vooral stankoverlast.

‘Wir bleiben’

Het platteland in het noordoosten van Duitsland kampt met grote problemen.

Knoflooklanden

De ellende rond de euro was te voorzien. Landen steunen is echter zo erg nog niet.

Vreemdelingenhaat

Ecologen hebben bezwaren tegen exoten. Waarom eigenlijk, natuur is toch dynamisch?

Zienswijze

Het Indienen van een bezwaar lucht vooral op. Dat is ook de bedoeling van autoriteiten.

Onze melkfabriek

Het mislukken van de fusie van DOC met DMK is te wijten aan slechte communicatie.

Deuro

Het opsplitsen van de euro is een gevaar voor de vrede.

Concurrentie

Supermarkten zijn niet bang voor verbreding, kleine winkeliers wel.

Nieuw natuurbeleid

Kabinet wil natuurbeleid aanpassen, maar eigenlijk gaan de provincies er nu over.

Kopersmarkt

In de onroerendgoedmarkt reageert de oppervlakte eerst en dan pas de prijs.

Dierendienders

Honden onder de mestwet: voldoende werk voor animal cops en het helpt tegen krimp.

Decentraal

Energiebedrijven zijn alleen geïnteresseerd in grootschalige initiatieven.

Politieke stroming

Zeg maar nee tegen onder water zetten van de polder, dan krijg je er twee (toevallig).

Niet duurzaam

Duitse varkenshouder loopt achter. Wij zijn de Duitsers qua geuremissie ver vooruit.

Complex

Loonwerk is goedkoper in grote landbouwgebieden.

Kruiskruidmoeheid

Jakobskruiskruid verovert de zandgebieden. Goed eigenaarschap kan het in toom houden.

Tsunami

De ramp in Japan doet de vraag naar schone zuivel toenemen.

Onzekerheid

Je moet het maar durven, de aardappelen nu nog op het land laten staan.

Caro

Politiek is niet geïnteresseerd in oplossen van problemen rond Dienst Regelingen.

Franse ordening

Franse regering wil de wereldmarkt ordenen vanwege slechte concurrentiepositie.

Uitkering

Flat rate maakt het afschaffen van steun logischer.

Voetbalvelden

Overheidssteun voor komkommerjongens was deze keer goed uit te leggen.

Verzadigd

Een innovatieve toiletpot scheidt fosfaat van de rest. Goed nieuws voor de veehouderij

Nietsdoen

Het ministerie van ELI probeert zichzelf opnieuw uit te vinden en dat kost energie.

Poortwachter

De moderne grootgrondbezitter kan zijn omgeving negeren.

Meeste reacties

Zuivelindustrie aan zet

Zuivelindustrie aan zet

De winstmogelijkheden van de melkveehouderij zorgen ervoor dat er altijd iets duur wordt, grond of rechten.

Stront aan de knikker

Stront aan de knikker

Het gebruik van gescheiden mest als boxvulling kan leiden tot grote imagoschade voor de sector.

Tegenwind

Tegenwind

Een megaplan voor windmolens is van de baan, vanwege gebrek aan draagvlak.

Verdringing

De wereldwijde productie voor bio-energie heeft telers opnieuw afhankelijk gemaakt van overheidssubsidies.

Bodemverdichting

Bodemverdichting

De wateroverlast van de afgelopen maanden heeft misschien ook iets met zware machines te maken.

Zachte landing

Zachte landing

Bij een vrije markt horen fluctuerende landbouwprijzen. En snel dalende prijzen leiden tot de roep om ingrijpen.

Versgeschoten duif

Versgeschoten duif

Veel boerenprotesten in Frankrijk. Alsof de overheid ongestraft alles kan regelen.

Grondloos

Grondloos

Bij de groei van de melkveehouderij staan alle seinen op donkeroranje. Maatschappelijke weerstand ligt op de loer.

Zwaluwen

Zwaluwen

Hoe een kapotte auto tot kennis van het schonen van zaaizaad leidt.

Aangebonden

Aangebonden

Heel wat biologische bedrijven houden hun melkvee nog aangebonden. Thieme wil daarvanaf.

Muizenissen

Muizenissen

De Friese muizenplaag vergt een geïntegreerde aanpak, waarbij voorlichting aan boeren van cruciaal belang is.

Smienten

Smienten

Eindelijk is duidelijk dat vogelgriep van trekvogels komt. Dat is geen goed nieuws voor vogelliefhebbers.

Doorgeschoten

Doorgeschoten

Over een poosje weten we hoe natuurminnend Nederland tegen wilde dieren aankijkt.

Het gelijk van Maat

Het is maar de vraag of het pleidooi voor een graanvoorraad van de LTO-voorzitter zo dom was.

Ontmoetingsplaats

Ontmoetingsplaats

Er wordt voor de zoveelste keer een aanval gedaan op de jongerenketen vanwege het bier. Onterecht.

Bedreigende dieren

Bedreigende dieren

De wolf staat aan de Nederlandse grens, en dat is niet iets om blij mee te zijn.

Grond tekort

Technische ontwikkeling kan de dieet-verandering in de wereld niet bijhouden.

Foto: ANP

'Landschapspijn'

De discussie in Friesland over de snelle verandering van het landschap heeft nationale betekenis. Er is sprake...

Boerendochters

In ‘Van het erf af’ doen boerendochters een boekje open over het leven op de boerderij. Leuk is anders.

Nultolerantie

Nultolerantie

Veranderen van de regels voor nultolerantie is minder gemakkelijk dan het lijkt.

Gelijk speelveld

Gelijk speelveld

Het LEI laat zien dat het Europese speelveld tamelijk gelijk is, maar niet helemaal.

De teek

De teek

De ziekte van Lyme is een groot probleem op het platteland, maar krijgt weinig aandacht.

Niet ruimtelijk relevant

Niet ruimtelijk relevant

De provincie mag geen duurzaamheidseisen in het ruimtelijk beleid verstoppen, maar het streven naar duurzaamheid...

Vion en Avebe

Vion en Avebe

Vion moet zich meer gaan richten op de eigen leden en de eigen markt. Vergeet dat marktleiderschap.

Combine-ren

Combine-ren

Gezamenlijk gebruik van machines over de grenzen heen moet kosten kunnen verlagen.

Met nieuwe energie

Met nieuwe energie

De nieuwe staatssecretaris Co Verdaas gaat het lastig krijgen op het ministerie van Economische Zaken.

Haver en biodiesel

Haver en biodiesel

De overschakeling op fossiele energie heeft heel veel grond beschikbaar gemaakt voor de landbouw.

Optimisten

Sommige boeren denken nog dat het melkquotum blijft.

Onder dak

Permanent opstallen zet het gezinsbedrijf onder druk.

Nog meer landschapspijn - Foto: Roel Dijkstra

'Nog meer landschapspijn'

Een Belgische schrijver laat de waanzin van natuurontwikkeling zien. Hij probeert een boerenbestaan op te bouwen...