boerderij ruwvoerronde
homeprogrammalocatiessprekersruwvoertestcontactaanmeldenmenu

De volgende experts komen aan het woord tijdens de Boerderij RuwvoerRonde.

mark de beer

Mark de Beer, productmanager veehouderij bij Limagrain Nederland

“Maïsoogst: bepaal je kVEM-moment”
Het bepalen van het juiste oogstmoment luistert nauw. Te vroeg of te laat hakselen leidt tot onnodig verlies van voederwaarde en heeft direct invloed op de ds-opname door de koe. Ik neem u mee in het proces van de rijpheidbepaling van kolf, stengel en blad en leer u hoe te anticiperen op eventuele oogstrisico’s. Ook komen de verschillen en overeenkomsten tussen ultra-vroege, zeer vroege, vroege en middenvroege rassen aan de orde. Door het aanbieden van hoogwaardig uitgangsmateriaal en praktische teeltadviezen ligt de focus van Limagrain op uw voederwaardeopbrengst, want die is allesbepalend voor uw voerkosten en rendement. TIP: Neem 5 planten uit uw eigen perceel mee, dan analyseren we die ter plaatse met ons mobiele LG-lab, de uitslag krijgt u direct mee. Mark de Beer studeerde Dier- en Veehouderij en is reeds 12,5 jaar als expert actief in de ruwvoerteelt. 

   

paul ferket

gertjan hegeman

Paul Ferket en Gert-Jan Hegeman, Beide Product Manager Reesink Technische Handel

Over effectieve grond- en stoppelbewerkingen
Zowel voor als na de maïsteelt valt er winst te behalen. Storende lagen of interne slempvorming geeft problemen, zeker bij een nat jaar als deze. Het is raadzaam om deze probleemplekken lokaal aan te pakken. Een woeler biedt daarbij uitkomst. Steeds scherpere eisen ten aanzien van de toe te dienen hoeveelheid mest vragen om oplossingen waardoor de benutting wordt verbeterd. Om stappen te maken zijn er grofweg twee mogelijkheden. De maïs kan naar de mest worden verplaatst, of de mest naar de maïs. Voor beide valt iets te zeggen, maar de laatste variant biedt mogelijk meer aanvullende voordelen. Na de oogst is het tijd voor stoppelbewerking. Goede menging van de grond en stoppels bij een beperkte werkdiepte verdient de voorkeur. Wanneer kies je voor een schijveneg en wanneer voor een schijvencultivator? 

Het verder perfectioneren van de mechanisatie op landbouw- en veehouderijbedrijven is onze belangrijkste missie. 'Een machine moet de eindgebruiker in staat stellen om zijn centen te kunnen verdienen!'. Wij staan voor hoogwaardige machines met een lange levensduur en goede service. 

   
robin wolf

Robin Wolf, Productmanager Veehouderij bij Eurofins Agro

“Inzicht geven”, dat is volgens Robin Wolf het belangrijkste doel van de analyses van Eurofins Agro. “Er staan heel veel cijfers op de analyseverslagen. Het is belangrijk dat de veehouder daar ook wat mee kan. Het moet hem inzicht geven en helpen om bedrijfsprocessen te verbeteren.” 

Veehouders ontzorgen
Deze rol vervult Eurofins Agro volgens hem ook. “Wij willen veehouders ontzorgen. En meer dan dat: wij willen hem met onze producten nieuwe inzichten geven.” Als voorbeeld noemt hij Penskarakter. “Dit is niet alleen een reeks cijfertjes. Door de grafische weergave is in één klap te zien wat voor type kuil het is en op wat voor manier de kuil gecompenseerd kan worden in het rantsoen. Dat geeft duidelijkheid.” 

Inzicht in bedrijfsefficiency
“Onze analyses kunnen onze klanten helpen beter te boeren. Anders gezegd: het kan bijdragen aan het vergroten van vakmanschap. Hoe meer mineralen efficiënt op het bedrijf benut worden, hoe beter. Deze hoeven niet tegen hoge kosten te worden afgevoerd of verwerkt te worden. Een hoge bodemvruchtbaarheid en efficiënte ruwvoerbenutting zijn de sleutels tot succes.” 

   
thijs braam

Thijs Braam, Marketingmanager Plant bij ForFarmers

De kracht van ruwvoer
Hoeveel voer heb ik nodig en van welke kwaliteit? Nu en in de toekomst? Voor een efficiënte productie van uw veestapel is eigen ruwvoer steeds belangrijker. Het komt namelijk  in veel processen op uw bedrijf terug. 

Allereerst is ruwvoer natuurlijk de basis voor uw rantsoen. Een kleine kwaliteitsverbetering levert al snel één liter melk per koe per dag extra op. Wanneer u de voederwaarde (MELK/VEM) van de kuil kunt verhogen is deze ook nog eens veel smakelijker. De koe neemt er immers meer van op. Dat noemen wij nou twee vliegen in één klap. Dat is de kracht van ruwvoer! Graag bespreken onze melkveespecialisten met u, hoe u uw kuilen zo goed mogelijk kunt omzetten in melk. 

Ook bij de mineralenkringloop speelt ruwvoer een grote rol. ForFarmers heeft het kengetal ‘Melk per kg fosfaat’ geïntroduceerd. Dit getal hangt nauw samen met de mineralenbenutting. We vertellen u er graag meer over.

Ik vind het mooi dat ik me elke dag met ruwvoer mag bezighouden om samen met u de ruwvoerkwaliteit en -opbrengst te verbeteren, zodat dit ten gunste komt van uw bedrijfsresultaten. Samen staan we sterk! 

   
sjoerd roelofs

Sjoerd Roelofs, adviseur rundvee bij DLV Advies

De bodem “een stevige ondergrond voor optimale productie”.
Ik wil het met u hebben over een productiemiddel waar nog winst te halen valt. De bodem. Welke kenmerken van de bodem zijn belangrijk? Dit zal aan de hand van een bodembeoordeling uitgelegd worden. Wanneer is er sprake van verdichting en hoe kun je het voorkomen en opheffen. Waar moeten we op letten qua bemesting? Welke hulmiddelen zijn er om de bodem te verbeteren?  Binnen de Kringloopwijzer is het onderdeel bodem , het onderdeel waar nog een grote efficientieslag te maken is, ook gericht op een zo goed mogelijke ruwvoerproductie. Hoe pakt u dat zo goed mogelijk aan? 

Als adviseur rundvee bij DLV advies ben ik al ruim 18 jaar werkzaam in met name de melkveehouderij. Ik begeleid met name melkveehouders, zowel individueel als in groepsverband op het gebied van mineralenbeheer, optimaal bodembeheer, bemesting en ruwvoerteelt, verder ben ik betrokken bij diverse mineralenkringloopprojecten in met name zuid en oost Nederland. Daarnaast ben ik weidecoach voor de Stichting Weidegang. Samen met mijn collega’s binnen DLV advies gaan we voor een zo goed mogelijk resultaat bij onze klanten.

 


Meld u nu gratis aan!
En kom naar de editie MAIS op 25 augustus of 1 september! 

aanmelden


boerderij limagrain