Rundveehouderij

Nieuws 5341 x bekeken

Toch ontheffing grondgebondenheid voor investeerders mestverwerking

Melkveebedrijven die in 2016 dachten gebruik te kunnen maken van de uitzonderingsregels op de AMvB grondgebonden melkveehouderij, maar niet voldoen aan de voorwaarden, krijgen alsnog ontheffing voor 2016.

Dat blijkt uit een publicatie in de Staatscourant. De AMvB grondgebondenheid begrenst de hoeveelheid melkveefosfaatoverschot dat maximaal verwerkt mag worden, om grondloze groei van melkveebedrijven te beperken. Voor bedrijven die vóór 30 maart 2015 financiële verplichtingen hebben aangegaan om het hele melkveefosfaatoverschot te laten verwerken, geldt een uitzonderingsregeling.

Hiervoor konden bedrijven zich voor 1 februari van dit jaar melden. Ondernemers moeten dan wel binnen 3 maanden na afloop van elk kalenderjaar aantonen dat dit overschot is verwerkt door het bedrijf waarmee de financiële verplichtingen zijn aangegaan.

90 bedrijven voldoen niet aan voorwaarden

Bij RVO.nl hebben zich 254 bedrijven gemeld om aanspraak te maken op de uitzonderingsregeling voor de AMvB verantwoorde groei melkveehouderij, waarin de grondgebondenheid van de melkveehouderij wordt geregeld. RVO.nl constateert dat 90 bedrijven niet voldoen aan de voorwaarden voor de uitzonderingsregeling.

Bedrijven die niet aan de voorwaarden voor uitzondering voldoen, moeten alsnog aan de grondgebondenheidsregels voldoen door de fosfaatproductie te verminderen. De andere optie, het verwerven van extra grond, is op dit moment niet meer mogelijk. De registratie van grond op het bedrijf moest voor 15 mei bij de landbouwtelling worden geregistreerd. Dat betekent dat bedrijven nu alleen aan de normen kunnen voldoen door vee af te stoten.

Vrijstelling voor 2016

Het ministerie vindt het onredelijk om van deze bedrijven te verwachten dat ze de fosfaatproductie voor 2016 nog fors inkrimpen, omdat dit voor veel van de betrokken bedrijven forse financiële gevolgen heeft. Om die reden worden ook deze bedrijven voor het jaar 2016 vrijgesteld van de verplichting om slechts een deel mest te mogen verwerken.

De bedrijven moeten voor 2017 wel aan de AMvB voldoen. De uitzondering geldt alleen voor de 90 bedrijven die zich voor 1 februari gemeld hadden bij RVO.nl. Ze krijgen alsnog de gelegenheid om voor 15 mei 2017 alsnog grond te verwerven.

Deel van fosfaatoverschot op bedrijfsniveau verwerken

Alle melkveebedrijven moeten in het kader van AMvB grondgebonden melkveehouderij mogen maximaal een deel van het fosfaatoverschot op bedrijfsniveau laten verwerken, anders is plaatsingsruimte door middel van grond nodig. Voor bedrijven met een fosfaatoverschot tot 20 kilo fosfaat per hectare mag maximaal 100% worden verwerkt, voor bedrijven met een fosfaatoverschot van 20 tot 50 kilo per hectare mag maximaal 75% worden verwerkt, voor meer dan 50 kilo P2O5 per hectare geldt een maximale verwerking van 50% van het fosfaatoverschot.

Of registreer je om te kunnen reageren.