Rundveehouderij

Nieuws 6239 x bekeken

Melkveehouder verliest strijd om boerderij van CRV

Een melkveehouder ten zuiden van Leeuwarden ziet zijn uitbreidingsplannen door de aankoop van een boerderij die eigendom is van de provincie Friesland stranden. De provincie mag het bedrijf toch verkopen aan CRV.

De boer heeft toch niet het recht van eerste koop, oordeelt de rechtbank Noord-Nederland in een uitspraak.

Boer had in 2010 al interesse getoond in bedrijf

In 2010 had de boer al aan de provincie laten weten geïnteresseerd te zijn in een boerenbedrijf dat eigendom was geworden van de provincie. Er was mogelijk sprake van verkoop aan de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO), die betrokken was bij de Dairy Campus in Leeuwarden. Die verkoop aan DLO zou een provinciaal doel dienen, aldus de provincie. Mocht dat niet doorgaan, dan zou ‘vrije verkoop’ aan de orde zijn. De melkveehouder zou dan de eerste gegadigde zijn, zoals uit een brief aan de melkveehouder uit 2010 blijkt.

Verkoop bedrijf aan CRV

In 2014 laat de provincie weten het bedrijf aan CRV te gaan verkopen. ‘Dit ten behoeve van de verplaatsing van het kernfokbedrijf van CRV vanuit Terwispel. Hiermee streven wij een belangrijk provinciaal doel na, te weten de gewenste samenwerking van CRV met de Dairy Campus’, aldus de provincie in een brief.

'Verkoop aan CRV nodig voor provinciaal beleid'

De melkveehouder vindt dit echter een vorm van vrije verkoop, en daarvoor komt hij als eerste in aanmerking, is zijn mening. De rechtbank ziet dat echter toch anders. De melkveehouder heeft nooit weersproken dat verkoop aan DLO een provinciaal doel zou dienen. De boer heeft volgens de rechtbank met het oog hier op onvoldoende onderbouwd waarom verkoop aan CRV niet eveneens een provinciaal doel dient. ‘Ook bij de verkoop aan CRV is een duidelijk verband met de agrifood en dairysector aanwezig’, stelt de rechtbank. Verkoop aan CRV is daarom ook nodig voor het provinciaal beleid, is de conclusie. Pas als de verkoop niet nodig zou zijn voor provinciaal beleid, was de melkveehouder de eerste gegadigde.

De eis wordt afgewezen, de provincie mag verkopen aan CRV.

Of registreer je om te kunnen reageren.