Rundveehouderij

Nieuws 1336 x bekeken

Franse suikersector blaast ‘schap’ nieuw leven in

De Franse suiker- en bietensector gaat de komende drie seizoenen nauw samenwerken om de positie van Frankrijk als grootste suikerproducent van Europa, na het verdwijnen van de quota in 2017, vast te houden. Dat gebeurt met de oprichting van een nieuw suikerschap.

In dat kader wordt de 'interprofessionele associatie AIBS', ofwel het suikerschap, nieuw leven ingeblazen.

Het akkoord is ondertekend door de bond van bietentelers Confédération Generale des Planteurs de Betteraves CGB, door het grootste suikerbedrijf Tereos en door het Syndicat National des Fabricants de Sucre en France SNFS dat de andere 4 suikerproducenten vertegenwoordigt.

Afspraak over langjarige contracten tussen telers en afnemers

Afgesproken is dat er voor elk van de campagnes tot 2020 contracten worden gesloten tussen de bietentelers en hun afnemers. Verder zijn afspraken gemaakt over de vergoeding voor het transport, de aflevercondities en de waardering/betaling van de bieten. Per coöperatie of fabrikant wordt een paritaire commissie ingesteld die de contracten beoordeelt en eventuele geschillen moet beslechten.

1 overkoepelende organisatie

Het AIBS, dat eind dit jaar rond moet zijn, gaat optreden als enige overkoepelende organisatie voor de hele sector. "De vroegere organisatie was niet toegesneden op de nieuwe mechanismen na de hervorming van 2017," zegt Tereos in een toelichting. Het bedrijf dankt het ministerie van landbouw voor de grote bijdragen aan het tot stand komen van de overeenkomst. Bestuursvoorzitter Alexis Duval: "We hebben duidelijke en bepaalde ambitieuze doelstellingen: de quota afschaffen met een sterke, gemoderniseerde en representatieve sectororganisatie. Die doelen hebben we nu bereikt."

Of registreer je om te kunnen reageren.