Rundveehouderij

Nieuws 4642 x bekeken 9 reacties

Grote spreiding gehaltes in mestmonsters

Analyses van rundveemestmonsters laten een grote spreiding zien in de hoeveelheid stikstof en fosfaat. Deze lopen uiteen van 2,9 tot 5,0 kilo stikstof per ton en van 0,9 tot 2,8 kilo fosfaat per ton.

De grote spreiding blijft ook bestaan nadat de mestmonsters zijn gestandaardiseerd. Dit blijkt uit onderzoek binnen het praktijknetwerk 'Waarheen met Ammoniak op Veen', waaraan zo'n veertig bedrijven hebben deelgenomen.

Verband tussen voerbenutting en mestsamenstelling

In de praktijk is het belangrijk om bij de bemesting rekening te houden met deze afwijkingen in gehalten, constateren de onderzoekers. In de Kringloopwijzer is de mineralenbenutting goed af te lezen aan het kengetal ‘efficiëntie voeding’. Van de veertig bedrijven is dit kengetal vergeleken met de gestandaardiseerde gehalten in mest. Ondanks veel spreiding is er een duidelijk verband tussen de voerbenutting en de mestsamenstelling. Hoe hoger de benutting, hoe lager de gehaltes in de mest.

De spreiding is te verklaren omdat de efficiëntie berekend wordt over het hele jaar en de gehele veestapel, terwijl de mestmonsters vooral afkomstig zijn van mest van melkvee in de wintermaanden.

Voeren op maat beperkt ammoniakuitstoot

In het netwerk wordt geconstateerd dat voeren op maat de ammoniakuitstoot met succes beperkt. Zo komt er minder stikstof in de mest en zal ook minder ammoniak vervluchtigen. Maatregelen in de stal en bij het aanwenden van mest met water zorgen ervoor dat de stikstof in de mest optimaal bij de plant komt.

Laatste reacties

 • niet

  Is altijd al geweest in de varkens sector ook. Je word er wel op afgerekend her analyse haalt nooit wat uit!!!!

 • brouwer112-c1

  nu blijkt maar weer eens dat fofortaire normen no nooit gedeugd hebben,
  maar je wordt er al jaren op afgerekend.

 • Bennie Stevelink

  Het zou een groot voordeel zijn als we direct tijdens het laden met redelijke nauwkeurigheid kunnen bepalen hoe hoog de gehaltes zijn. Dan kan de plaatsingsruimte bij de afnemer veel beter benut worden.
  Nu wordt bij het plannen uitgegaan van forfaitaire normen. Later blijken de gehaltes veel lager te zijn en blijft een flink stuk plaatsingsruimte onbenut.

 • Insp.

  @ niet; Een heranalyse vindt plaats op hetzelfde monster had je dan andere gehalten verwacht?

  Forfaitaire norm is een gemiddelde en dat klopt wel aardig. Wil je daar niet mee rekenen dan laat je toch bemonsteren.

  NIRS wordt de toekomst.

 • landboer

  Dus eigenlijk schiet je weinig op met een hoge voerbenutting?

 • gerben5

  waarom wordt er niet per kilo afgerekend? hier van het voorjaar 1.1 kg fosfaat en 4.6 stikstof. mooie mest voor de akkerbouwer, voor mij niet

 • agro1

  ik wil volgaarne forfaitair aanvoeren, mag niet. word gedwongen een blanco cheque af te tekenen. lekker houden dat spul, dat degene van wie de problemen zijn ze ook lekker oplost.

 • Bennie Stevelink

  @landboer, voor een boer die alle mest moet afvoeren heeft een hoge voerbenutting geen enkel voordeel. Een hoge voerbenutting leidt niet tot minder tonnen maar tot lagere gehaltes. Je hoeft door de hoge voerbenutting dan wel minder kg N en P af te voeren, maar omdat de gehaltes lager zijn moet je nog steeds evenveel tonnen mest afvoeren. De mestafzetkosten blijven dus hetzelfde.
  Een hoge voerbenutting heeft voordeel voor boeren die een flink deel van de mest zelf kunnen plaatsen. Door de lagere gehaltes kunnen ze meer tonnen zelf plaatsen waardoor de af te voeren tonnage kleiner wordt.

 • Bennie Stevelink

  @agro1, Logimest, een mestintermediair in oost Nederland levert mest op maat. Ze hebben opslagsilo's in akkerbouwgebieden waar de hele winter mest heen gebracht wordt. Ze hebben ook mestverwerking. De verschillende soorten mest worden gemengd en op maat gemaakt naar wens van de akkerbouwer. De akkerbouwer weet dus vooraf hoeveel er in zit en in welke verhouding.

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.