Rundveehouderij

Nieuws 2751 x bekeken

€250.000 voor weidevogelzuivel

ZuivelNL kent een totaalbedrag van €250.000 toe aan zeven kansrijke projecten voor het op de markt brengen van weidevogelvriendelijke zuivelproducten.

De subsidie is onderdeel van het projectplan Duurzame Melkveehouderij 2016. De aanvraagperiode liep van 15 mei tot 30 juni 2016.

Voor de regeling zijn veertien aanvragen ingediend. Deze zijn door een adviescommissie beoordeeld op vier criteria:

  1. uitwerking voorstel;
  2. vogelvriendelijkheid;
  3. haalbaarheid;
  4. potentieel.

Collectieve en individuele projecten

Op basis van het advies van de commissie heeft ZuivelNL aan zeven kansrijke projecten subsidie toegekend, waarmee het beschikbare budget van €250.000 is benut. Van de projecten zijn er drie in collectief. Het gaat hier om NoorderlandMelk/Boerengilde, Vereniging voor Agrarisch Natuurbeheer De Amstel en Weerribben Zuivel. Daarnaast ontvangen nog vier projecten van individuele melkveehouders een deel van de subsidie.

<em>Foto: Peter Roek</em>
Foto: Peter Roek

Vogel- en natuurvriendelijke bedrijfsvoering

De toegewezen projecten hebben allen de ambitie een vogel- en natuurvriendelijke bedrijfsvoering via eigen zuivelproducten een bedrijfseconomische basis te geven. De projecten kennen een grote variatie in marktaanpak en doelgroep, waardoor in gezamenlijkheid een goed beeld zou kunnen ontstaan van het marktpotentieel. Een dergelijke bedrijfsvoering kan een goede rol spelen bij het behoud van weidevogels en biodiversiteit in de Nederlandse melkveehouderij.

In het project van Noorderlandmelk leveren twaalf melkveehouders, verenigd in het Boerengilde, rond 10 miljoen kilo melk aan die wordt verwerkt tot Weide Weelde-zuivel. Katshaarzuivel in Coevorden neemt de zuivelverwerking voor zijn rekening.

Of registreer je om te kunnen reageren.