Rundveehouderij

Nieuws 3455 x bekeken 1 reactie

RvS: Nieuwe veehouderij in Landerd is toegestaan

Omwonenden kunnen de bouw van een nieuw melkveehouderij in het Brabantse Zeeland, gemeente Landerd, niet langer tegenhouden. De Raad van State heeft hun bezwaren tegen de komst van het bedrijf niet gehonoreerd.

Omwonenden kunnen de bouw van een nieuw melkveehouderij in het Brabantse Zeeland, gemeente Landerd, niet langer tegenhouden. De Raad van State heeft hun bezwaren tegen de komst van het bedrijf niet gehonoreerd.

Het gaat om een melkveehouderij met 199 melkkoeien en 137 stuks jongvee, inclusief bedrijfswoning. Negen omwonenden hebben hiertegen bezwaar gemaakt omdat ze vrezen voor milieuhinder, overlaste en gezondheidsrisico’s. Vijf van de negen bezwaarmakers zijn niet-ontvankelijk volgens de RvS omdat hun woningen op afstanden van 800 tot 900 meter van het bedrijf liggen en geen rechtstreeks zicht hebben op de melkveehouderij. De overige vier wonen op afstanden van 135 tot 175 meter en hebben zicht op het betreffende bedrijf. Hun bezwaar wordt door de RvS wel ontvankelijk verklaard.

Gemeente heeft vergunning terecht verleend

Toch is de RvS van oordeel dat de gemeente Landerd juist heeft gehandeld, de vergunning is terecht verleend. Het argument dat de gemeente de geurhinder van het bedrijf onvoldoende heeft meegewogen is niet terecht, aldus de RvS. In de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) zijn geen geuremissiefactoren vastgesteld voor melkkoeien en kalveren en vrouwelijk jongvee. Daarom geldt volgens de RvS dat als de in de Wgv of de daarop gebaseerde geurverordening genoemde afstand wordt aangehouden in beginsel een aanvaardbaar woon- en leefklimaat wordt gegarandeerd.

Ook het argument dat de gezondheid van omwonenden in gevaar komt door de concentratie van dieren scoort niet bij de RvS. Bezwaarmakers hebben niet aannemelijk gemaakt dat het GGD-advies, dat het plan met betrekking tot zoönosen ‘acceptabel' vindt, onvolledig en onjuist is.

Eén reactie

  • a.van.hoof1

    Gelukkig zijn er nog instanties die wel nuchter kunnen denken en niet louter op emoties te werk gaan. Lees het artikel in het blad V-focus van deze week over het onderzoek over longkanker in relatie tot de veehouderij. Er blijft niks over van de aannames/vermoedens van oncologisch chirurg Ignas Berber dat er een relatie bestaat tussen longkanker en de uitstoot van fijnstof en ammoniak van de veehouderij. Juist in de steden en in de vee-extensieve gebieden komt veel meer longkanker voor. Ik vind het absurd dat dit soort mensen hun titel misbruiken om hun doelen, minder veehouderij, na te streven.

Of registreer je om te kunnen reageren.