Rundveehouderij

Nieuws 3325 x bekeken 2 reacties

Belgische Boerenbond lanceert actieplan melkveehouderij

Vakgroep melkvee van de Boerenbond in België heeft een actieprogramma opgesteld waarmee het op basis van haalbare maatregelen de crisis in de melkveehouderij wil aanpakken. Dit meldt de Vlaamse nieuwssite Vilt.

Het actieprogramma moet aanzetten tot een marktverandering en op den duur tot een verbetering van de financiële situatie van melkveehouders.

Productiebeperking, slachtpremie en uitstapregeling

De Boerenbond vraag de Europese Unie om onder voorwaarden productiebeperking mogelijk te maken. Dit kan alleen als het vrijwillig en tijdelijk op Europees niveau gebeurd, maar het mag niet leiden tot een nieuwe vorm van melkquotering. Daarnaast wil de vakgroep een slachtpremie om krimp van de veestapel te stimuleren. Voor veehouders die willen stoppen, wil de vakgroep een vervroegde uitstapregeling.

Meer exportondersteuning en langetermijnvisie

Wat de Boerenbond betreft moet er meer promotie- en exportondersteuning komen en moeten meer inspanningen worden geleverd om de Russische boycot zo snel mogelijk op te heffen. Verder willen de veehouders het opheffen van oorsprongsetikettering omdat de export nadelig kan beïnvloeden. Tot slot wordt van Brussel verwacht dat er een weer een zuivelbeleid met een lange termijnvisie komt.

Versoepelen landelijke wetgeving

Van de Vlaamse en federale overheid vraagt de Boerenbond meer inspanningen voor promotie en export. De controle en handhaving op de GLB-randvoorwaarden moeten worden bijgestuurd. De mestwetgeving moet versoepeld en praktisch bijgestuurd worden.
Verder vraagt de bond om een verlaging van de bijdrage aan het Sanitair Fonds en destructie. Dit moet de liquiditeitspositie van boeren verbeteren. Aan de andere kant zijn er fiscale voordelen nodig, zodat bedrijven aangemoedigd worden financiële buffers aan te leggen. Ook van de banken wordt een soepelere houding verwacht, zodat boeren makkelijker uitstel van aflossing of overbruggingskredieten kunnen aanvragen en toegekend krijgen.

Afname melk zeker stellen

Van de zuivelindustrie verwacht de Boerenbond dat er structureel overleg komt tussen veehouders en private kopers van melk. Daarmee moet de zekerheid voor veehouders/leveranciers bij deze zuivelaars beter gegarandeerd worden. Het afgelopen jaar zijn enkele honderden Vlaamse melkveehouders hun - veelal particuliere - afnemer kwijtgeraakt. Vooral in een zwakke markt is het lastig zoeken naar een alternatief. Hiervoor moet een overleggroep komen die gedragsregels voor beide partijen opstelt, en zo de relaties tussen alle ketenpartijen garandeert. Bovendien moet er binnen coöperaties meer aandacht komen voor het onderzoeken van mogelijkheden om prijzen beter te beheersen.

Laatste reacties

  • DJ-D

    fiscale voordelen nodig, zodat bedrijven aangemoedigd worden financiële buffers aan te leggen.

    Goed idee.

  • Foxxy

    Goed plan! Tevens is nu de tijd aangebroken om gewoonweg huismerken van de Supermarkten te verbieden, waardoor transparanter wordt voor zowel consument als producent wat de tussenhandel er tussenuit pakt!

Of registreer je om te kunnen reageren.