Rundveehouderij

Nieuws 1843 x bekeken

Europese zuivelindustrie gelooft niet in termijnhandel rauwe melk

Afdekken van prijsrisico's op de termijnmarkt biedt voor producenten of eigenaren van rauwe melk slechts beperkte mogelijkheden. De voornaamste redenen: rauwe melk is zeer bederfelijk en niet over lange afstanden te transporteren.

Dit stelt de EDA, de Europese koepelorganisatie voor de zuivelindustrie in een 'position paper'.

Vooral vanwege de genoemde beperkingen kan er volgens de EDA dan ook niet worden gesproken van een 'rauwe melk-markt in Europa en bestaat er ook niet zoiets als een unieke marktprijs'. De markt voor rauwe melk in de EU is onderverdeeld in heel veel regionale markten met ieder een eigen, specifieke situatie.

De EDA wil met de 'position paper' niet zeggen dat niemand zich moet wagen aan de termijnhandel, maar concludeert wel dat de mogelijkheden om prijzen te stabiliseren beperkt zijn. Voor handelaren of verwerkers die product tegen een voorspelbare prijs willen aankopen, is het een goed instrument. Of dit ook het geval is voor melkveehouders, wil de EDA niet zeggen. Nog meer transparantie in de markt kan boeren wel helpen bij hun ondernemerskeuze, meent de organisatie.

Mogelijkheden voor houdbare producten

De zuivelkoepel ziet wel mogelijkheden voor de termijnhandel in melkpoeder, weipoeder, boter en ook kaas. Dit zijn, anders dan melk, wel houdbare producten die goed kunnen worden vervoerd.

De organisatie meent dat verder weinig valt te doen tegen de grote prijsschommelingen op de markt voor met name rauwe melk. "Prijsvolatiliteit is een onlosmakelijk verbonden eigenschap van gedereguleerde markten. Periodes met aanzienlijke prijsschommelingen in de zuivelsector kunnen naar verwachting voor onbepaalde tijd blijven voortduren in de huidige geglobaliseerde markt."

Of registreer je om te kunnen reageren.