Rundveehouderij

Nieuws 1910 x bekeken 3 reacties

Financiële positie traditionele herders zwak

De financiële positie van traditioneel werkende herders is overwegend zeer zwak te noemen. Voor een typische kudde van 250 ooien in Zuid-Nederland is een exploitatietekort berekend van €28.600 op jaarbasis.

Dat schrijft Alterra Wageningen UR in onderzoeksrapport Wie stuurt de herder?. In Noord-Nederland is dit tekort bij toepassing van jaarrondbegrazing nog veel groter. Dit is vooral een gevolg van het hoge aandeel arbeidskosten. In Zuid-Nederland bedragen die 70% van de totale kosten en in Noord-Nederland ruim 80%.

De totale kosten worden niet goedgemaakt door de opbrengsten uit de verkoop van vlees, wol, vergoedingen voor het terreinbeheer, inclusief de provinciale subsidie daarop en subsidiebijdragen vanuit het gemeenschappelijke landbouwbeleid. Er is met name een onderbetaling voor cultuurhistorische waarden.

Falen van de markt

Een groot knelpunt hierbij is volgens de onderzoeker het falen van de markt als het gaat om juist die maatschappelijk gewenste diensten voor natuur en cultuurhistorie.

Een ander gesignaleerd knelpunt betreft de grote onzekerheid die herders ervaren bij het verwerven van de begrazingscontracten. Die zijn vaak maar van korte duur en bieden onvoldoende zekerheid bij investeringen.

Van Dam gaat kijken naar oplossingen

Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) wil met de provincies en terreinbeheerders in overleg op een oplossing te zoeken te zoeken voor genoemde problemen. Hij erkent dat eerder genomen maatregelen als het invoeren van de graasdierpremie en een certificeringssysteem onvoldoende blijken om de positie van de gescheperde schaapskuddes structureel te verbeteren.

Laatste reacties

  • el

    Is een kudde van 250 ooien een levensvatbaar bedrijf?

  • pinkeltje

    De tijd van het ambachtelijk klompen hakken is ook voorbij. Net als graan malen met een windmolen. Hoe mooi de toeristen het ook vinden. Beetje onzinnig om geld uit te trekken om te gaan onderzoeken hoe dat allemaal komt. Over knuffelcultuur gesproken.

  • farmerbn

    Als natuurmonumenten of lekker dier nu ballen hebben, lossen zij dat met één cheque op. Zij promoten deze Ot en Sien-bedrijven dus moeten ze dat oplossen.

Of registreer je om te kunnen reageren.