Rundveehouderij

Nieuws 6250 x bekeken 6 reacties

Marge melkvee €1,53 negatief

De melkveesector ziet kans om de kosten te laten dalen, maar het weegt lang niet op tegen de scherpe daling van de opbrengsten. Het uit zich in een negatieve marge voor de melkveehouderij over 2015.

De marge in de melkveesector is €1,53 per 100 kilo melk negatief. In de twee voorgaande jaren was de marge nog €5,89 (2013) en €3,76 (2014) per 100 kilo melk positief. Dat blijkt uit de cijfers van AgroFinancieel van Agrovision in Deventer, waarin cijfers van 12 verschillende boekhoudkantoren verzameld zijn.

Melkopbrengsten €8 lager

Bij een gemiddelde bedrijfsomvang van 904.000 kilo melk is de marge op het bedrijf dus -€13.675 negatief. De marge is het verschil tussen de opbrengstprijs van melk en de kritieke kostprijs. Die laatste post is opgebouwd uit de totale uitgaven inclusief aflossingen en privé met daarop in mindering gebracht de post omzet en aanwas en de post overige opbrengsten.

De belangrijkste oorzaak van de negatieve marge is de daling van de opbrengsten. De melkopbrengsten zijn €7,98 gedaald en ook de omzet (aan/verkoop vee) is een klein beetje afgenomen met €0,28 per 100 kilo melk. De totale inkomsten van het melkveebedrijf zijn daardoor met €8,26 per 100 kilo melk afgenomen.

Het artikel gaat verder na deze tabel.

Lagere krachtvoerkosten

De lagere melkprijs die zich eind 2014 al manifesteerde heeft er toe geleid dat veehouders wat zuiniger zijn gaan omspringen met toegerekende kosten. Daarbij zijn alle posten die daar invloed op hebben in meer of mindere mate gedaald. Met name de krachtvoerkosten daalden net als de kosten voor grasland en voedergewassen. De post loonwerk/mestafzet daalde €0,20, maar de opbouw ervan is wel duidelijk veranderd. De post loonwerk alleen daalde €0,56 per 100 kilo melk terwijl de post mestafzet juist met €0,36 toenam tot een totaal van €0,63 per 100 kilo melk. De daling van de post loonwerk komt mede doordat het groeiseizoen 2014 enorm goed was. In dat jaar werd meer ingekuild en dat leidt tot hogere kosten.

Privé-uitgaven komen uit op €4,24 per 100 kilo melk.

Meer melk afgeleverd

Het saldo melkvee is door de kleine besparingen op toegerekende kosten €1,26 gedaald, maar altijd nog €7,00 lager dan in 2014.

Ook de niet-toegerekende kosten zijn gedaald. De afname is €2,34 tot een totaal van €12,45 per 100 kilo melk. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat de bedrijven in 2015 gemiddeld 44.000 kilo melk meer hebben afgeleverd. Het totaal van de toegerekende en niet-toegerekende kosten is €31,81 per 100 kilo melk. Daar komen de aflossingen (€5,05 per 100 kilo melk) en de privé-uitgaven(€4,24 per 100 kilo melk) nog bij. Het totaal komt dan uit op €41,11. Dit is €2,70 lager dan in 2014. Met aftrek van de omzet en de overige opbrengsten, komt de kritieke melkprijs uit op €35,19 per 100 kilo melk. Omdat de melkprijs gemiddeld slechts €33,67 was wordt de marge van het gemiddelde bedrijf €1,53 per 100 kilo melk negatief.

Laatste reacties

 • kiepel

  Nog zo'n jaartje in 2016. Dan hopelijk herstel.

 • farmerbn

  Jammer dat onze cijfers op straat liggen.

 • hws

  HWS
  Boven de cijfers staat per 100 kg melk
  volgens mij moet dat 10000 kg zijn,omdat 100kg maar 32 euro op brengt

 • jorgkolthoff

 • jorgkolthoff

  idd jammer dat dit zo gepubliceerd wordt!

 • koestal

  Allemaal naar Nyenrode voor innovatie,dan kun je je bedrijf weer winstgevend maken

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.