Rundveehouderij

Nieuws 18582 x bekeken 33 reactieslaatste update:19 okt 2016

480.000 koeien op het spel

Wanneer Nederland de derogatie verliest, daalt de plaatsingsruimte van dierlijke mest met 56 miljoen kilo stikstof op melkveebedrijven. Dat komt overeen met de mestproductie van 480.000 melkkoeien. Dat heeft statistiekbureau CBS berekend.

Bij de berekening is ervan uitgegaan dat de 88% van de melkveebedrijven die meer dan 80% grasland hebben ook gebruikmaken van de extra mestruimte die de derogatie biedt. Afhankelijk van de grondsoort mag bij derogatie 230 of 250 kilo stikstof uit mest van graasdieren worden gebruikt, in plaats van de standaardnorm van 170 kilo zonder derogatie. De plaatsingsruimte met derogatie bedraagt 200 miljoen kilo stikstof, zonder derogatie is dit nog 143 miljoen kilo. Bij een gemiddelde excretie per koe van 118 kilo stikstof, komt dat overeen met 480.000 koeien. Wanneer wordt gekeken naar het maximale effect bij het wegvallen van derogatie, waarbij wordt gerekend dat alle bedrijven met minimaal 80% grasland gebruik zouden maken van derogatie, zou er minder plaatsingsruimte zijn voor 595.000 koeien.

Foto: Marten Sandburg
Foto: Marten Sandburg

Hogere druk op mestmarkt verwacht

Hoeveel koeien er uiteindelijk minder gehouden kunnen worden als Nederland derogatie verliest, is nog moeilijk in te schatten, laat CBS weten. De onderzoekers merken op dat er bij het verdwijnen van derogatie ook andere zaken in beweging zullen komen. De druk op de mestmarkt zal toenemen, waardoor ook de druk op de varkenshouderij zal toenemen. Of de derogatie uiteindelijk 480.000 koeien zal gaan kosten, is nog niet te voorspellen. De berekening is meer gemaakt om een gevoel te krijgen bij het belang van derogatie, aldus onderzoeker Cor Pierik. 480.000 melkkoeien is bijna een kwart van de huidige melkveestapel.

In maart becijferde Wageningen Economic Research (voorheen LEI) dat het wegvallen van de derogatie zal leiden tot €116 miljoen aan extra mestafzetkosten voor rundveemest, plus circa €30 miljoen aan kosten voor extra stikstofkunstmest en €9 miljoen aan kosten voor extra fosfaatkunstmest.

Derogatieareaal

Het derogatieareaal in 2015 was circa 835.000 hectare, volgens het meest recente derogatierapport van het RIVM. De huidige derogatie loopt tot en met 2017. Nederland heeft het nationale fosfaatplafond in 2015 overschreden, dat plafond is een van de voorwaarden voor derogatie. Nu het fosfaatrechtenstelsel voor de melkveehouderij wordt uitgesteld, staan de onderhandelingen voor een nieuwe derogatie zwaar onder druk.

Laatste reacties

 • groot boerdam

  De soep zal wel niet zo heet worden gegeten zoals die word op gediend.

 • parnas

  Ben benieuwd of degene die zo hard roepen van weg met de derogatie dit bericht ook eens goed tot zich door laten dringen. Er moet wat gebeuren op korte termijn anders gaan velen van ons een zeer onzekere toekomst tegemoet. Het gaat gewoon te ver als de collega varkenshouders ook nog last krijgen van onze mest.

 • Jan-Zonderland

  Tegen Brussel zeggen: sorry maar wij, Nederland, regelen het wel op onze eigen manier. Bemestingsnormen op basis van onttrekking + % natuurlijk verlies en zoveel mogelijk kunstmest vervangen door dierlijke mest. Win win win situatie lijkt mij.

 • vandenbrandcv1

  Laat ze ook eens een keer een rekensommetje maken met de productienormen die de EU buren mogen maken van Brussel. Uit de oude doos: In Duitsland kunnen ruim drie koeien per ha worden gehouden zonder derogatie. In Nederland zijn dat krap twee koeien per hectare met derogatie. Bij onze ooster buren produceert een koe 50 kilo stikstof per jaar in Nederland is dat gemiddeld tussen de 110 en 120 kilo stikstof.
  Als we in Nederland dit cijfertje ook eens aanpassen dan kunnen we gedag zeggen tegen de derogatie, BEX en kringloopwijzer. Scheelt weer een bult papierwerk en kosten. Schiet maar raak.

 • Richarddebie

  Wageningen heeft er ongetwijfeld goed aan gerekend, maar 480000 koeien x 25 m3 x 15 euro geeft al 180 miljoen euro extra mest afzet. Inkomsten derving van bedrijven die nu mest kunnen aanvoeren en minder melkgeld lees ik ook niet. Verlies van derogatie gaat heel veel pijn doen.

 • John*

  dit gaat alleen na het realiseren van een meetnet als borging. We bemonsteren nu vrachtwagens vol met mest, voer en wat dan ook maar juist t doel: grondwater en oppervlakte water wordt nauwelijks bemonsterd. Als Nederland de nitraatrichtlijn haalt hoeven wij ook niet te vragen om derogatie.

  Geef boeren die de richtlijn halen meer vrijheid om te bemesten en leg de aandacht op de percelen met hoge gehaltes nitraat in het water. Afgelopen jaren is de waterkwaliteit zienderogen verbeterd met een gelijkblijvende of zelfs lichtgroeiende veestapel. Dat geeft handvaten voor de toekomst!

 • Ewullink

  In frankrijk zijn er gebieden waar maar 140 kg n uit dierlijke mest mag worden aangewend. Dan lijkt voor een Fransman hier 250 Veel. Als je kijkt naar wat er groeit in kg ds en dus wordt ontrokken dan is hier 250 nog te weinig en daar 140 nog te veel.

  Het is jammer dat Europees beleid en dus nederlands beleid wordt bepaald door politici met weinig kennis van zake ( huitema exclusief). Zeker gezien het feit dat het de grootste kostenpost van Europa is.

 • Ruud61

  Het lijkt me hoe dan ook heel onverstandig om de derogatieonderhandelingen in Brussel nog door deze staatssecr. te laten doen. Grote kans dat hij met een slecht resultaat terugkomt, waardoor je toch veel minder mest op het bedrijf kunt houden. Wat mij betreft trekken LTO en NZO de handen af van dit dossier. Beter geen derogatie, dan een slechte en daarnaast nog een geldverslindend fosfaatrechtenstelsel.

 • rub2

  En wederom zijn de grondgebonden bedrijven weer de dupe aangezien deze door het weg vallen van de derogatie meer mest af moeten zetten. De bedrijven met weinig grond moesten toch al afvoeren......

 • boergert

  Eigenlijk begrijp ik de commotie niet goed. Als ik het goed begrijp wil brussel niet dat op 1 jan 2017 rechten worden ingevoerd waarop in 2018 gekort gaat worden. Er ontstaat daarom een schaarste aan rechten en dat creeert waarde (staatsteun). Wanneer de invoering van rechten tegelijkertijd met de korting plaats vind kan het blijkbaar wel. Dan lijkt me logisch dat we als koeienboeren zo snel mogelijk weten , uiterlijk 1 jan 2017, wat de situatie in 2018 wordt. Zodat we in 2017 kunnen toegroeien naar 2018.
  Wat betreft het fosfaatplafond, we hebben de laatste jaren een behoorlijk deel van de niet grondgebonden mest verwerkt of laten verwerken (VVO) Deze fosfaat is uit de markt genomen, en hoort niet meegerekend te worden bij de berekening van het fosfaatplafond.

 • 344412

  Linkerkant van de 2e kamer vindt dit uitstekend scenario.....

 • info196

  Steeds weer hoor en lees ik alleen maar wat het de rundveehouders kost als er geen derogatie is.
  Misschien kan de politiek / LTO / Boerderij ook eens berekenen wat het de akkerbouwers kost als de derogatie wel blijft. Volgens mij krijg je dan een eerlijke discussie.
  Alsof landbouw in NL alleen maar om rundveehouderij draait........

 • simpel boerke

  344412, de boeren kan ze niets schelen, maar er zal ook veel werkgelegenheid verdwijnen als een kwart van de produktie wegvalt.

 • Te hoge nitraatgehalten in het grondwater is de aanleiding geweest van het hele mestdossier. Inmiddels is in grote delen van het land de norm al gehaald. Fosfaatrechten dus overbodig en koppeling hiervan aan de derogatie in het Brusseloverleg is onzinnig. Bovendien wordt er steeds geroepen dat boeren wat aan hun kostprijs moeten doen. Dat lijkt mij onmogelijk wanneer de overheid steeds weer met dergelijke kostprijs verhogende maatregelen komt. En nog wat: zelfs met derogatie wordt de grond uitgemergeld. Voederwaardes in kuilen staan onder druk, zeker op zandgrond. Mijn oplossing: in gebieden waar de nitraatrichtlijn wordt gehaald de mestplaatsingsruimte langzaam verhogen. In andere gebieden de huidige normen handhaven. Geen kostprijs verhogende fosfaatrechten. De sector zelf de oplossing regelen voor duurzame verwerking van de mest. Het buitenland zit te springen om verwerkte mest. Laat de overheid nu eindelijk eens bedenken dat ze met de moderne Nederlandse landbouw een degelijke peiler onder zijn economie heeft. Wanneer staat de man/vrouw op die onze landbouw werkelijk gaat promoten in Brussel ? Wanneer staat er iemand op die zijn/haar rug recht houdt in Brussel. Wanneer gaat het verstand regeren?

 • frl

  Ach ik melk eerst nog maar even door(latente ruimte)als ik mijn ruimte op de grond en stal toch niet mag benutten(fosfaatrechten)zal het mij ook worst zijn wel of geen derogatie.

 • hooghoes

  Derogatie weg , wie weet krijgen we dan wel een melkprijs van 60 cent !!!

 • alco1

  Het is tijd voor een vernieuwde mestwetgeving.
  Derogatie is eigenlijk maar een bedenksel van kinderlijk niveau.
  Is grasland bij niet derogatie boeren soms iets anders.
  We moeten gewoon de bemestingsnormen met dierlijk mest voor elk gewas herzien.
  Vroeger leerde je op school wat je kon ( moest) bemesten.
  Deze getallen kwamen van de proefboerderijen, die er nu niet meer zijn of monddood gemaakt zijn.
  Zoveel mogelijk dierlijk mest, waarbij geen milieu aantasting optreed is het credo waar we met zijn allen voor moeten gaan.

 • Frederiqe

  NEXIT

 • deB.


  De gronden mergelen we totaal uit!!
  Koeien kampen met mineralen tekorten, dit jaar komt het al aan het oppervlak, en dat gaat nog erger worden komende jaren.
  Koeien willen niet meer, onverklaarbare verschijnselen enzenz.


 • waldpyk

  Oke, even in verbinding met dit onderwerp;de afgelopen dagen draait de geruchtencarroussel dat ik mijn slachtkoeien nog even vast moet houden want er komt een premie van €250,- aan bij aanbieding voor de slacht om zo de derogatie mogenlijk veilig te stellen. Paniekvoetbal dus.
  Wat is hiervan waar? Heeft iemand van jullie hier ook over gehoord?

 • koestal

  het was een suggestie van een boer

 • Klaasvaak

  Vanuit de zuivel is de druk momenteel wel voelbaar dat er iets MOET gebeuren. Slachtpremie is als een mogelijke maatregel genoemd.

 • deB.


  Wij laten ons compleet piepelen!! We zijn grote softy's geworden, die alle onzin maar accepteren... en dan nog onder de kostprijs leveren ook. Wat zegt men altijd... domme boeren, ja precies, domme boeren!

 • BO(skabout)ER

  Er staat er op internet dat de sector boos is dat de fosfaatrechten niet doorgaan dit jaar.

  ik hoor ook bij de sector en ik ben er blij mee, en wat voor onzin is het dat we minder koeien kunnen houden zonder derogatie ? Hoogstens meer mestafzetten.

 • alco1

  BO ( ) ER.
  Ik heb bij mij in de buurt even onderzocht wat derogatieboeren zijn.

  De eerste groep moet toch al mais aankopen.
  De tweede groep heeft de vrouw des huizes een "akkerbouw" bedrijf.
  De derde groep veel "natuur" grasland op naam staan.
  En de vierde groep doet het kalmpjes aan en heeft gras waar je gerust met slecht 20 % mais de koeien goed op de mest kunt houden. ( bio? )

 • A1967

  Alco1, bio is per definitie max 170kg toegestaan

 • JONAS MTS

  Destijds werd heel Nederland als kwetsbaar gebied aangewezen om het (milieu) visite kaartje voor Europa te zijn. Een extra streven van de beleidsmakers werd bereikt door via natuur aankoop beleid 340.000 ha. aan de landbouw te onttrekken. Sinds de MELKVEEWET van kracht is werden we verplicht 80% van de grond in blijvend grasland om te zetten, WEG AKKERBOUWTAK om aan de derogatie te kunnen voldoen. Sinds het begin van de superheffing zijn er tot 2 juli 2015 ruim 800.000 koeien MINDER in Nederland. WAAR BLIJFT DE COMPENSATIE VAN GROND VOOR LANDBOUW? Misschien geeft inpoldering van de Markerwaard een oplossing voor het ontstane probleem? De grond voor goede landbouwpraktijk verder verarmen is een slechte optie, het welzijn van de dieren staat voorop.

 • teunisenwilly1

  Heel simpel bemesten wat de grond nodig heeft. Grond monsters en water monster nemen. Grondgebonden maar scheiden van intensieve daar heeft LTO naar toe gewerkt. Nu hebben ze de kous op de kop gekregen met hun intensiveering. Er was gewaarschuwd door Grondig, Maar Romijn bleef maar roepen er is plaats voor groei.
  Waar is die groei het was allemaal gebakken lucht wat hij riep.
  Blij dat de fosfaat handel al buiten spel is gezet.
  De handelaren al roken geld.

 • s c de boer

  #hooghoes for president !

 • alco1

  Hooghoes en de boer.
  Wel of niet derogatie zal niets veranderen aan de melkprijs.
  Dat is namelijk wereld handel.

 • Blonde01

  Wat zal de melkprijs klimmen, zonder die 480.000 !

 • Althof

  Mestbeleid moet op de schop. Er is een schreeuwende behoefte aan rundermest in de akker- en tuinbouw. Vooral biologisch. Bij voorbehandelen van mest is er geen uitstoot van stikstof en fosfaat, dus hoeven we het helemaal niet meer te hebben over derogatie. Varkensmest is niet geschikt voor op het land, dus verwerken buiten de sector; heeft wel degelijk waarde als grondstof.

 • info185

  480.000 melkoeien waar mest voor afgezet moet worden. 25 m3 per koe a 15-20 €. Is 375 tot 500 per koe minder verdienen over deze koeien. Klinkt beter dan fosfaat rechten!

Laad alle reacties (29)

Of registreer je om te kunnen reageren.