Rundveehouderij

Nieuws 4045 x bekeken 36 reacties

NMV-leden tegen verplichte invoering KringloopWijzer

Nijkerk – Leden van de Nederlandse Melkveehouders hebben zich tijdens een ledenavond in Nijkerk uitgesproken tegen een verplichte invoering van de KringloopWijzer. Reden voor het bestuur om te blijven volharden in hun al eerder ingenomen standpunt.

De KringloopWijzer is een rekensystematiek waarmee boeren inzicht krijgen in hun mineralenstromen. Met de verplichting tot gebruik van dit instrument per 1 januari 2016 willen samenwerkende partijen in de zuivelketen, als NZO en LTO, de fosfaatuitstoot op sectorniveau reduceren.

De NMV-leden kunnen zich wel vinden in een vrijwillige deelname aan de KringloopWijzer, om zodoende de ruimte op het eigen bedrijf voor mestafzet beter te benutten. Een verplichting ziet een grote meerderheid van de aanwezige veehouders echter niet zitten, zo bleek volgens het NMV-bestuur uit een schriftelijke stemming aan het einde van de avond.

Laatste reacties

 • HJ O R

  Van een dergelijke ledenraadpleging kan LTO nog wat leren.
  Een LTO vergadering is het voorlezen van een DICTAAT en koffiedrinken en zorgen dat je de leden zo snel mogelijk weer buiten de deur krijgt.

 • eg wel

  Terwijl l.t.o bezig is met meer verplichte boekhouding controles en ambtenaren, luistert de n.m.v. naar zijn boeren.

 • peter 103

  Dit nu net de reden dat ik mijn lto lidmaatschap heb opgezegd . De nmv heeft het bij het rechte end. Ik denk dat ik daar lid van ga worden.

 • afm

  met lto gaat de boer naar de malle moer

 • ...............

  Langzaam Ten Onder

 • koeien10

  lto is liegen tegen ondernemers.

 • erikvgrinsven

  Wat een vestand. Zijn ze bang voor de waarheid. dat ze een slechte mineralenbenutting hebben. of wat is het ?
  werk heb je er niet veel mee. om het benutting inzichtelijk te maken. kun je financieel ook nog een slag maken.

 • alco1

  Erik. Je kunt het zien zoals je wilt.
  Zo zijn er ook koeienfokkers die het gewoon in de vingers hebben. Zou bijvoorbeeld een SAP fokkerij verplicht worden, dan zouden deze ook zeggen: Hoepel toch op.

 • mtseshuis

  @Erik, vrijwillig is toch prima, ik vind SAP ook een gedrocht, hebben al int verleden bijna 10 jaar GMS van Heemskerk geprobeerd (is vergelijkbaar ook met indexen), maar met 5 jaar aAa ben je al veel verder dan met 10 jaar SAP.
  Kringloopwijzer gaat dezelfde kant op, als je geen idee van wat je aan het doen bent, komt het gewoon op mestafvoeren en betalen uit. Maar dat geldt toch bij alles wat je doet, waarom verplicht stellen.
  Een bijna 20 jaar lang tevreden NMV lid, wij zouden graag willen dat alle LTO verzinsels niet voor ons zouden gelden... Ze hebben vast veel bereikt, maar nog veel meer afgebroken...

 • mtseshuis

  Het zou gewoon zo moeten zijn: beneden de 2,5 GVE per hectare hoef je nergens aan mee te doen, mits je geen mest aanvoert! Maar ja dan komen er tig nVWA ambtenaren en boekhouders en voorlichters op straat te staan, dat kan natuurlijk niet...

 • Mozes

  @controleur 18 sept 20:34, heb je bij de NMV als boer in de zaal al eens geprobeerd een andere mening te hebben als het bestuur? Dan kom je er achter hoe er geluisterd wordt naar de boeren. Ik wil in dit verband ook nog verwijzen naar de melkstaking in 2008 waar tweederde van de boeren tegen was. Er werd gewoon een groep getrouwen naar de fabrieken van Frieslandfoods gestuurd om de grote meerderheid van anders denkenden met fysieke middelen aan hun mening te onderwerpen. Hier was zelfs sprake van tirannie.

 • Mozes

  De tegenstanders van de kringloopwijzer hebben blijkbaar niet in de gaten dat ALLE boeren er voordeel bij hebben. Je kunt met de kringloopwijzer aantonen dat je meer fosfaat van de grond haalt dan er opgebracht wordt. Dit schept de mogelijkheid van extra mestaanwending waar toch ook de extensieve boeren voordeel bij hebben. Als ALLE boeren meedoen aan de kringloopwijzer kan aangetoond worden dat de totale fosfaatexcretie veel lager is dan de forfaitaire berekening. Dit geeft extra ruimte om vee te houden waar vooral de extensieve boeren voordeel bij kunnen hebben.

 • veldzicht

  Mozes wat is er op tegen om onder de 2,5 a 3 gve geen mestboekhouding bij te hoeven houden,iemand die veel voert zal iets meer mest op zijn land brengen,daar vergaat de wereld echt niet van, wil je toch meer vee dan verantwoorden waar je die mest laat,scheelt 80%van de boeren een hoop geld en kopzorgen.dat is echte lasten verlichting voor de boeren.

 • landboer

  Alle boeren hebben echt geen voordeel van de kringloopwijzer Mozes : omdat de forfaitaire normen aangepast zijn ,schijnt dit jaar het bex voordeel 15 % lager te liggen! Dan zal de extensieve weidende boer geen enkel voordeel halen.

 • farmer4life1

  Bex en kringloopwijzer zijn enkel goed voor de intensieve boer die soja en mais voert.

  Uiteindelijk is het voer wat je voert leidend onderwerp in de kringloopwijzer. Een hoge (efficientie)productie per koe, weinig/geen jongvee en vooral niet teveel fosfor in het voer. Daarmee is gras, kuilgras, tarwe, bierborstel, aardappel producten niet goed. Mais, soja perspulp weer wel.

  Kringloopwijzer, prima iedereen met overschot. fosfaatrechten weg alleen amvb wet laten gelden. De kringloopwijzer is al een groot voordeel voor een intensieve boer.

  Mozes, je hebt het weer eens bij het verkeerde eind. ;-)

 • A1967

  Mozes, uw verhaal gaat tegen de grondwet in, de overheid moet maar eens aantonen dat bedrijven tot
  3gve vervuilen. Als ze de bewijslast omdraaien is dit illegaal en aan te vechten. Onschuldig tot het tegendeel bewezen is.

 • agriholland

  Naar mate beweiding en voornamelijk gras wordt gevoerd toeneemt pakt de uitkomst van Kringloopwijzer pakt slecht uit.
  Extensieve boer moet door bonus puntenstimulans verleid worden om mee te doen met de Kringloopwijzer. Het is immers weer een hoop tijd, waarbij een deel niet zelf in staat is de wijzer te vullen en dienstverleningskosten en bemonsteringskosten heeft .

 • eg wel

  Mozes,
  Een groot deel van de n.m.v boeren gebruikt of gaat de kringloopwijzer gebruiken. Zij zullen dit zelf berekenen en beslissen, dat is wat ondernemers doen.
  Een deel van de l.t.o. boeren heeft hier moeite mee en is blij dat de l.t.o beslissingen neemt die ze zelf niet kunnen maken. l.t.o bepaald in grote lijnen hoe er op deze boerderijen gewerkt en geïnvesteerd word. Ik betwijfel of dit de boeren van de toekomst zijn. (denk hierbij aan al het gepraat over grondgebondenheid en het fosfaat plafond wat daar op volgt)

 • eg wel

  Mozes,
  Over de melkstaking heb je een mening die volledig aan de werkelijkheid voorbij gaat. Als je de feiten niet kent geef dan geen mening.

 • Mozes

  Ik ben volledig op de hoogte van de feiten mbt de melkstaking. Het was in bestuurlijk opzicht het grootste wangedrag wat wij ooit in de agrarische sector hebben gezien. In NMV kringen wordt de werkelijkheid van de melkstaking zo veel mogelijk weggelogen.

 • Mozes

  @eg wel 07:48, sommige collectieve maatregelen worden afgesproken als alternatief voor overheidsmaatregelen die veel schadelijker zijn. Als jij tegen iedere collectieve afspraak bent moet je niet klagen over overheidsmaatregelen die veel meer nadeel met zich meebrengen.

 • eg wel

  Nee Mozes je bent niet op de hoogte van de feiten.
  De enigste reden dat de staking in elkaar moest worden geslagen was het feit dat het niet uit de hoed van l.t.o kwam.
  Voor alle melk was een plek, en het ging niet over de rug van de burger.

 • eg wel

  De dreiging van overheid maatregelen wordt gebruikt om alles door de strot te drukken.

 • farmer4life1

  De melkstaking in 2008 was een afgang. Had beter in 2009 kunnen plaats vinden. 2008 was een top jaar toch? Protesteren met 0,40 cent dan heb je niets te protesteren.

  Als je alles gaat rekenen, dan moet je elders gaan boeren waar het land goedkoper is.

 • Mozes

  We leven in een zeer dichtbevolkt land met daarnaast ook nog eens een zeer hoge veedichtheid. Dit leidt onvermijdelijk tot begrenzing van de groei van de veestapel. De keuzes van LTO zijn er op gericht om binnen deze realiteit zoveel mogelijk ruimte te houden voor vee. Fosfaatrechten geven meer ruimte dan dierrechten dus kiest men voor fosfaatrechten. Heel veel ruimte kan gewonnen worden met de kringloopwijzer, dus kiest men voor de kringloopwijzer.

  De NMV zet zich niet in voor zoveel mogelijk ruimte voor vee. Ze praten boeren naar de mond met kortzichtige standpunten. Als ze de schijn wekken zich wel in te zetten voor zoveel mogelijk ruimte voor vee doen ze dat door de realiteit van de Nederlandse situatie of de realiteit van de Nederlandse politiek te ontkennen. Het is op voorhand duidelijk dat dit nooit enig resultaat zal opleveren. Het maakt hun wel populair bij een deel van de boeren die eveneens de situatie niet overzien.

 • Mozes

  @eg wel 08:36, een goedkoper, slechter en onzinniger standpunt is niet te bedenken. Ik had jou hoger ingeschat.

 • schoenmakers1

  mozes, jij altijd met het ophemelen van lto, gewoon een zeer slechte belangenbehartiger is het, anders was het nooit een punt geworden dat er teveel vee was, in het verleden waren alle boeren lid van deze waardeloze organisatie, maar dit zijn woorden die jou niet in je straatje passen en je zult wel weer hierop niet reageren of een of ander wazig verhaal vertellen wat je altijd doet

 • alco1

  Mozes. Er zijn gebieden in Nederland waar totaal geen vee dichtheid is. Moeten deze opdraaien voor de dichtere gebieden? Ook in het buitenland zijn er vee dichte gebieden, maar die hebben die regels niet.
  Europees beleid?

 • Mozes

  @schoenmakers, je zegt: "anders was het nooit een punt geworden dat er teveel vee was".
  Dit nou precies wat ik in mijn vorige reactie al aangaf: de schijn wekken dat de NMV zich inzet voor zoveel mogelijk ruimte voor vee door de realiteit van de Nederlandse situatie en de Nederlandse politiek te ontkennen.
  Als ik de realiteit van de Nederlandse situatie ontken kan ik ook populaire standpunten innemen.

 • oorspronkelijk

  fysiek controleerbaar moet de leidraad worden.
  tot nu toe alle papieren verantwoording een zege voor intensieve bedrijven.
  met creatief boekhouden kun je meer dan met stabiele fysieke elementen als grond gekoppeld aan dieren

 • PIETER123

  De leden hebben alleen tegen het woord "" verplichting ""gestemd.Het optuigen van de KKM kerstboom door de zuivel industrie met meer Kleuter Klas Maatregelen zal de basis zijn van deze onvrede.Als er een win win situatie ontstaat met de kringloopwijzer groeit ook de motivatie vooral voor boeren met weidegang.Stel je voor dat net als nu bij V.W deze kringloop berekening door zijn poten zakt.

 • Mozes

  @Pieter123, net gisteravond heb ik een thema-avond bijgewoond van district Twente van FC over China. Atze Schaap, directeur melkveehouderijontwikkeling China was er als gastspreker. Als je de verhalen hoort en de foto's ziet over de melkveehouderij in China begrijp je de waarde van kwaliteitsborging. Juist dankzij onze hoogontwikkelde kwaliteitsborging heeft FC een vooraanstaande positie in China. Als de NMV zijn zin had gekregen met de KKM hadden wij nu in China geen voet aan de grond gekregen. Met het NMV-beleid kom je aan de onderkant van de markt terecht. En dan maar klagen over de melkprijs.

 • schoenmakers1

  o, mozes, ook weer een sessie van hersenspoeling meegemaakt!!! Ik heb in het verleden veel vergaderingen meegemaakt, maar op een gegeven moment kom je er wel achter dat het alleen maar dient om hun verhaaltje je op te dringen

 • Mozes

  Gelukkig zijn boeren als jij @schoenmakers, of geen lid van FC of ze vormen binnen FC een zeer kleine minderheid die geen enkele invloed heeft. De constructief ingestelde en op langere termijn denkende boeren vormen de grote meerderheid. Daarom beuren wij bij FC zo'n goede nabetaling.

 • alco1

  Dit item gaat over de verplichting van de kringloopwijzer en we gaan uitweiden over de kwaliteitsborging, wat iedereen wel een belangrijk gegeven vindt. Echter ook daar moet je geen beloftes doen die je niet kunt waarmaken en dus te zijner tijd tegen je gebruikt kunnen worden. Zie de afspraken over weidegang.

 • eg wel

  Vergaderingen en thema avonden worden veelal gebruikt om de boeren klaar te stomen voor de volgende pakket aan maatregelen. Mensen als Atze Schaap maken indruk met een mooi verhaal en dat helpt de boeren overtuigen.
  Als uit China de vraag komt die ons al jaren wordt beloofd, is een goed product zonder veel poespas voldoende. En zijn veel flauwekul regels weggegooid geld en onnodige frustraties

Laad alle reacties (32)

Of registreer je om te kunnen reageren.