Rundveehouderij

Nieuws 9319 x bekeken 45 reactieslaatste update:4 sep 2015

Kamer: grondgebonden veehouders in regiegroep

Den Haag - De Tweede kamer wil dat staatssecretaris Sharon Dijksma een groep van grondgebonden boeren moet uitnodigen deel uit te maken van de regiegroep die zich buigt over de beperking van de groei van de melkveehouderij.

Een Kamermeerderheid steunde een motie van SP-Kamerlid Eric Smaling daarover.  Dijksma heeft de regiegroep gevormd, waarvan LTO Nederland, de NMV, het NAJK en Natuur en Milieu deel uitmaken. Dijksma vond dat grondgebonden boeren genoeg ingangen hyebben om hun geluid via de regiegroep te laten horen.

Grondgebonden melkveehouders lieten in de marge van de demonstratie van de varkenshouders, donderdag van zich horen op het plein. De groep zegt ongeveer duizend melkveehouders te vertegenwoordigen, die genoeg grond hebben om nog grondgebonden te kunnen uitbreiden, maar die mogelijk in de problemen komen door de beperkingen die Dijksma wil opleggen aan de groei van de melkveehouderij.

De regiegroep die de staatssecretaris heeft ingesteld is nog niet bijeen geweest. Op ambtelijk niveau wordt wel geïnventariseerd welke knelpunten er op tafel liggen door de brief van staatssecretaris Dijksma van 2 juli, waarin ze aankondigt de groei van de melkveehouderij aan banden te willen leggen door de invoering van verhandelbare fosfaatrechten.

Laatste reacties

 • H Renting

  Jammer.  Gemiste kans. 

 • mldijkstra

  Tja, genoeg ingangen bij hun door fosfaatoverschotbedrijven gedomineerde organisaties. Gezien de al geslagen piketpaaltjes waar de zelfde organisaties ook bij betrokken waren is daar niet extreem veel van te verwachten.

 • Zuperboer

  We hebben trouwens al 2 maanden geen nieuwe wet van Mw. Dijksma opgelegd gekregen! Dat is een zeer opmerkelijke radiostilte ..... als t maar geen stilte voor de storm is.#Fosfaat#zure regen

 • Zuperboer

  By te way, je kan aan tafel gaan zitten bij welk overleg dan ook, maar deze trekpop van de EU luistert naar geen enkele boer in NL hoogstens naar Bambi-Thieme, hoe de boeren NL uit te werken. Beste Mw. Dijksma dat hele fosfaatdossier is een zelfgecreeerd probleem dat de Paarsrode regering goed uitkomt. t Is te hopen dat er op zeer korte termijn een nieuwe regering komt die eindelijk op wetenschappelijke basis beleid gaat voeren en niet op basis van sentiment.

 • j.verstraten1

  Wel leuk dat grondgebonden melkveehouders zich laten horen in 'de marge'van de demonstratie intensieve veehouderij.

 • j.verstraten1


  Maar of de grondgebonden veehouders zich nu echt over ingangen zorgen moeten maken? Ze hebben de linkervleugel van de kamer alvast op de hand. Daar is het strijdtoneel. Of die regiegroep het verschil gaat maken? 

 • landboer


   Ik denk eigenlijk wel dat de extensieven te weinig gehoord worden, denk aan kringloopwijzer ,fosfaatrechten, grondgebondenheid wat niks voorstelt e.d.

  Ligt volgens MOzes aan een oppermachtige ZLTO. Dat zal zo zijn ,maar ik verbaas mij waarom veel extensieve boeren nu opeens intensief willen worden! Ik ben zelf echt extensief en hoop dat nog lang te blijven!

 • peter 103

  Nee landboer,  wij extensiven verwachten dat wij op onze fosfaat productie gekort gaan worden om zo de explosieve ongrond gebonden bedrijven van fosfaatrechten te voorzien. Dit mag NOOIT gebeuren. Wij extensiven willen gewoon rustig door boeren en eventueel rustig door groeien zolang de mest op eigen grond past.

 • auke

  Helemaal mee eens Peter, de extensieve boer wil geen fosfaatrechten moeten kopen omdat andere boeren zijn fosfaatruimte al hebben opgemaakt,

 • kleine boer

  Ja peter heeft gelijk wij netjes opgepast tis al bijna net als met superheffing betalen of niet die zich er netjes aan hebben gehouden mogen niet de dupe worden als er terug of niet betaald word.

 • Arnens

  Stel er zijn 2 melkveehouders met uitbreidingsplannen na 1 april 2015. Boer A kan grond in de regio kopen. Leest nieuwe oogst en ziet dat LTO en de maatschappij willen dat de melkveehouderij grondgebonden blijft met weidegang. Hij koopt de grond en gaat vervolgens stal en veestapel uitbreiden, helaas 2-7 verhinderd hem de stal te bouwen of vol te zetten. Boer B werkt tegen de maatschappelijke wens in andersom. Hij bouwt z.s.m. een stal, koopt en inporteert koeien als er maar een uier onder zit en heeft per 1 juli de stal vol, of dit past in de wet verantwoorde groei ziet hij later wel, en de grond komt best wel een keer. Boer A wordt gestraft, hij moer rechten kopen. Boer B wordt beloond met rechten. Snapt u deze wetgever?

 • Peltjes

  Verstraten: Ik denk dat je gelijk hebt. Van de regiegroep is niks van te verwachten want zij hebben al ingestemd met de fosfaatrechten in de huidige opzet. Wij (extensiev) moeten het nu helaas hebben van de linkse politici en Natuur en Milieu. 

 • iptho1

  Ze gooien dadelijk alle fosfaat rechten op een hoop koeien varkens kippen enz.
  heelveel veehouders hebben grond van staatsbos en dergelijke verpachters.
  In gebuik die gaan na een aantal jaar toch weer wisselen van gebruiker.
  bij wie horen dan de fosfaat rechten (grondgebonden?????)

  Dan toch maar varkens of kippen rechten kopen voor dat ze te duur worden.

 • v w

  Er is maar 1 oplossing en terug naar brussel. En verruiming van het fosfaatplafond te eisen of minimaal de verwerkte (geexporteerde)mest hier op in mindering te brengen. Enigste wat ze nou bereikt is dat ze de sector tegen elkaar aan het opzetten is. Terwijl iedereen gewoon de legale weg heeft bewandeld met uitbreiding en dergelijke. We zijn jarenlang verlekkerd met de quotumafschaffing en dit is na 2 maanden al terug gedraaid.Totaal wanbeleid wat mij betreft wat onze staatssectretaris en haar consorten hier laat zien

 • v w

  daarnaast kan ik ook echt totaal niet begrijpen dat onze vertegenwoordigers van onze sector(LTO/NAJK) hier zo makkelijk maar mee instemmen

 • rmw

  Het gaat dan om grond die in eigendom is, neem ik aan? Grondgebonden zijn op huurland is net zo grondgebonden als mest afvoeren naar een ander zijn land! Het is in beide gevallen een ander zijn land...

 • alco1

  AMvB punt

 • landboer


  Daar heb je gelijk aan Peter, maar ik ga er van uit dat we niet gekort worden.

  En Arnens nee ik snap dat ook niet ,maar zover is het ook nog niet.

  rmw , erfpacht, en grond van de bank ben je nog vergeten....

 • agratax2

  @Zuperboer. Welke regering er ook in Den Haag zie, ze zullen allemaal de oren laten hangen naar de Milieu studies, die wel of niet correct zijn. Milieu is het nieuwe geloof geworden in dwe Randstad en daar kunnen de boeren met hun bewijs van dalende opbrengsten niets aan veranderen. Het Haagse antwoord daarop zal zijn; 'Zie je wel het milieu is zo verziekt dart zelfs de voedselzekerheid in het gedrang komt. Politieke reactie  nog minder bemesten.

 • H.Grotenhuis1


  Allemaal heel erg verwarrend, lees elders dat de grondgebonden (extensieve) melkveehouders via netwerkGrondig weer niet zijn opgenomen in deze regiegroep.

 • H Renting

  Helemaal mee eens Peter103. Zo hoort het en niet anders. 

 • Vhouder


  extensive veehouders moeten niet zo klagen zij worden al sterk bevoordeeld zo hoeven zij geen grond te kopen of mest te verwerken. Zij hoeven alleen maar fosfaatrechten te kopen een schijntje in vergelijking met de intensieve veehouders. Fofaatquotum is terug te voeren op melk produktie ik bedoel die gene die altijd al tussen het vee zaten hebben het meeste melk geproduceerd dus ok de meeste rechten. Die gene die liever trekker reden dan koeien melken hebben van zelf sprekend minder fosfaatrechten omdat ze weinig molken. Ze hebben toch net zo veel kans gehad om meer vee te houden maar deden dit niet terwijl ze het wel mochten, nu ze het niet meer mogen willen ze wel meer veehouden.

 • alco1

  Vhouder. Extensieven worden niet bevoordeeld. Ze hebben gewoon wat meer armslag. Daarentegen worden de intensieven wel bevoordeeld.

 • Peltjes

  Vhouder: De reactie van Peter/8 niet gelezen? Jij bent zeker zo een die in het verleden altijd riep dat grond kopen niet uit kon.
  Maar nu mag je de hoofdprijs betalen: of aan grond of aan mestafzet cq.verwerking. Succes ermee. 

 • Vhouder

  Hallo alco wat zie ik dan verkeerd  de intensieven moeten grond kopen mest verwerken en fosfaatquotum kopen de extensieven alleen fosfaatquotum kopen wie is dan het beste af

 • Vhouder

  beste peltjes ik vind net als u dat iemand die niet is uitgebreid na afschaffen melkquotum niet gekort moet worden alleen korten als het nodig is op uitbreiding na bereiken fosfaatplafond

 • Peltjes

  Vhouder: Het gaat mij om de latente ruimte van de extensieve boer die ingepikt word door de boer met mestoverschot. Vind jij het dan niet krom dat ik op die latente ruimte wel mest aan mag laten voeren, maar deze niet met eigen koeien vol mag produceren. Ik heb de ruimte voor fosfaat maar moet eerst dat recht kopen. Maar het ergste is, dat de latente ruimte meegenomen is in de berekening van het fosfaatplafond, en dat vervolgens de rechten op die latente ruimte bij de intensieve boeren terecht komt. Als ik het mis heb hoor ik het graag.

 • kleine boer

  @peltjs nee je hebt het niet mis klopt as een bus.

 • frl


  Extensieve moeten geen mest van intensieve afnemen,ik had ook altijd 11 ha plaatsingsruimte over,maar dacht altijd laat ieder zijn eigen shit maar opruimen.
  Nu zie je maar wat er van gekomen is,de intensieve de rechten de extensieve de grond (heb nu in mei 25 koeien er bij gekocht).

 • wmeulemanjr1


  Het is bijna raar dat je een nog grondgebonden melkveehouder bent.

 • vofnagel

  de ruimte die je als extensieve hebt om die terug te moeten kopen als je er een paar meer wil melken. 
  Is dat niet een vorm van stelen.. 

   

 • alco1

  Het is net als justitie zegt: Als er nog meer gestolen wordt moet er harder opgetreden worden en de mensen die dan nog meer stelen mogen dit blijven doen en daarvoor is latente ruimte nodig van mensen die zich netjes gedragen.

 • Peerke1

  vofnagel helemaal mee eens. we hebben al meer dan 80 jaar melkkoeien en meer dan voldoende grond in eigendom. Volgens de nieuwe regels mogen we de koeien die al sinds de vorige eeuw vergund zijn niet meer allemaal melken. Das toch pure diefstal. De oorzaak is echter dat dezelfde overheid te veel vergunningen afgegeven heeft en nu moet er gekort worden. DOM DOM DOM OLIEBOLLEN DOM. Ik zou zeggen korten die overheid op hun salaris zodat ze zelf ook eens voelen wat zoiets is.

 • boertje12345

  Zelf heb ik liever geen fosfaatrechten, laat de markt maar bepalen wie wel of geen koeien kan houden. Maar die discussie dat de extensieve wordt achtergesteld bij de intensieve is echt zinloos. De intensieve boer heeft altijd in quotum geïnvesteerd en jaren voor nop gewerkt. Dat de extensieve ervoor heeft gekozen geen melkquotum te kopen was zijn eigen keuze, en deze kan dan in mijn ogen niet pleiten voor uitbreiding zonder aankoop fosfaatplaatsing. In het melkquotum tijdperk konden ze dat toch ook niet? Kansloos. De intensieve collega zit ook nog voor een deel met de financiering van aangekocht quotum. Waarom zou het nu ineens zo oneerlijk zijn dat je je fosfaatruimte niet zelf mag opvullen terwijl dat al vanaf 1986 niet mag zonder quotumaankoop? 

 • agro1

  ja, de dief met de hoge hoed op slaat weer toe. staatsmotto: wij zijn ontevreden totdat u het bent.

 • Peltjes

  Boertje 12345: Ongeloofelijk met wat voor kul argumenten jij jou handelen probeert te rechtvaardigen. Melkqutom vergekijken met fosfaatrechten. Hoe verzin je het. Het was toch geen verplichting om melkqutom te kopen? En als je dat nu nog moet afbetalen, getuigd dat alleen maar van mismanegment. Te zot voor woorden om intensiev daar voor maar fosfaat rechten te geven afkomstig van de latente ruimte omdat jullie financieel het al zo zwaar hebben. Was toch je eigen keuze? Inplaats daarvan had je ook grond kunnen kopen, maatschappelijk wel zo verantwoord. Maar dat rendeerde op de korte termijn te weinig zeker. Voer aankopen mestafvoeren, melkquotum afbetalen, supperheffing betalen, dat geeft pas rendement. Nou succses ermee. 
  Het fosfaatrecht is een gedrocht, gecreerd door politici maar de aanleiding is de intensieve veehouderij en niet de grondgebonden veehouder.

 • boertje12345

  Zoveel verschil met melkquotum zie ik anders niet, behalve dat fosfaat quotum nationaal is en onze concurrentie positie ten opzichte van het buitenland verslechterd. Melkquotum aankoop rendeerde net zomin als grondaankoop. Want een melkprijs van 40 cent minus 27 cent aankoop / lease quotum is 13 cent is geen prijs waar je duurzaam van kan produceren. Net zomin als grondaankoop van € 60.000 die enkel rendabel is door een waardestijging. Maar uiteindelijk moet ik niet zeuren want dan hebben wij het zo slecht nog niet als melkveehouder, je kan beter je kansen grijpen dan achteraf somber zijn dat je het anders had moeten doen. 

 • Peltjes

  Daar heb je gelijk in en daarom zag ik melkquotum kopen de afgelopen 5 jaar niet zitten.Heeft nu geen waarde meer. De grondprijs is in die tijd wel twee keer zo hoog geworden. Maar waar  ik mee zit, is dat ik gewoon bestolen word wat de latente ruimte betrefd. Is net zoiets als melquotum kopen maar dat later de politiek besluit dat je er geen melk op mag leveren.  

 • alco1

  Zo wordt het misschien begrepen wat je bedoelt Peltjes. Goed voorbeeld.

 • PIETER123

  Grootenhuis ik denk dat  het netwerk ''grondig'' nu gaat aanschuiven bij dit overleg.Kan wel gunstig zijn dat natuurclubs die zonder kamersteun er ook zitten nadenken over de argumenten van deze nieuwe club die blijkbaar bij de LTO geen smoel meer hebben.Vandaar het leden verlies.

 • Peet1212

  Ik vind dat de intensieve boeren ook  met een aparte groep  zou moeten kunnen aanschuiven bij het overleg. Zij hebben net zo goed grote belangen te verdedigen. 

 • alco1

  Ook groot gelijk @ Peet. Wat eens te meer duidelijk wordt is dat er een grote tweespalk is gecreérd. Zieltogend is dat de overheid niet in kan schatten dat het een grote tragedie zal worden met veel rancune. 
  En ze kunnen zich niet eens verschuilen achter Brussel, want het is een eigen herseninfarct.

 • Gruun as grês

  mensen, val elkaar niet zo af, beide groepen hebben een punt. Ik zelf val nog onder de 'extensieve' groep, ik mag nog mest aanvoeren. Dat ik straks ook gekort word vind vind ik niet terecht maar ik snap het standpunt van intensieve melkveehouders ook goed.
  Wat ik eigenlijk wil zeggen, ga samen de bres op, dit is een tactisch spelletje van dijksma om een tweestrijd onder de veehouders te forceren. Hier moeten wij niet aan mee willen zo komen we nog zwakker te staan tegenover Den Haag en Brussel.

 • Peltjes

  rhf:Even voor de duidelijkheid, ik heb geen moeite met intensiev. Het is ook niet de intensieve sector die zich de latente ruimte toebedeelt, maar dat doen LTO en Dijksma, tenminste daar lijkt het op. Maar als dan iemand roept dat we niet moeten zeuren over de latente ruimte, voel ik me geroepen om te reageren. En  als je een opvolger hebt raakt het je toch iets meer. 

 • Peerke1

  Het is en het blijft DIEFSTAL OP KLAARLICHTE DAG, terwijl iedereen lijdzaam toekijkt en niets doet.

Laad alle reacties (41)

Of registreer je om te kunnen reageren.