Rundveehouderij

Nieuws 2093 x bekeken

Aantal gevallen klinische mastitis modelmatig vast te stellen

Deventer – Onderzoek wijst uit dat de incidentie (aantal keren voorkomen van nieuwe gevallen) van klinische mastitis op een bedrijf te voorspellen is aan de hand van een aantal bekende parameters.

Op basis van elf parameters kan de mastitisincidentie in Nederland gevolgd worden. Op basis van zes parameters kan het model ook de 25 procent bedrijven attenderen met de hoogste mastitisincidentie in het betreffende kwartaal. Zo kan ook het individuele bedrijf gewaarschuwd worden voor mogelijk té veel gevallen van klinische mastitis.

Niet-significante verschillen

Het model is ontwikkeld door de Gezondheidsdienst voor Dieren in Deventer en getoetst aan de hand van standaard verzamelde data via onder meer de melkproductieregistratie. Hiervoor zijn, met toestemming, data van 227 willekeurige Nederlandse bedrijven gebruikt. Het model berekende een gemiddelde klinische mastitisincidentie van 32,5 gevallen per 100 koeien, waar de praktijk 33,4 klinische mastitisgevallen per 100 koeien vaststelt. Dat is een niet-significant verschil.

Hoeveelheid antibiotica

De belangrijkste variabelen om mastitisincidentie op basis van data vast te stellen zijn de hoeveelheid antibiotica die gebruikt worden bij voorkomen van klinische mastitis en het tankmelkcelgetal.

Of registreer je om te kunnen reageren.