Rundveehouderij

Nieuws 7118 x bekeken 35 reactieslaatste update:14 jul 2015

Romijn pleit tegen generieke korting op fosfaatrechten

Montfoort – "Neem de tijd voor eventuele afroming van de fosfaatrechten. Spreid het over de jaren, dan is een generieke korting niet nodig." Dat pleidooi hield Cees Romijn, voorzitter van LTO Melkveehouderij vrijdagmiddag op een discussiebijeenkomst over de fosfaatrechten in Montfoort.

De mogelijke korting op de fosfaatrechten – die overigens nog toebedeeld moeten worden – is een heikel punt. De kans is groot dat er meer rechten worden toebedeeld dan er fosfaatruimte is. Omdat de productie dit jaar waarschijnlijk boven het plafond uitkomt, en omdat allerlei nog aan te wijzen knelgevallen extra ruimte zullen krijgen. In dat geval moeten er weer rechten ingenomen worden via kortingen of afroming. Maar wie moet dan inleveren en wie niet?

Volgens Romijn is dat een bijna niet op te lossen puzzel. Daarom pleit hij voor een gefaseerde aanpak; niet in één keer, maar verspreid over de komende jaren toewerken naar een evenwicht. Afroming bij handel zou dan de belangrijkste bron van rechten zijn. Hiervoor is het wel essentieel dat de rechten vrij verhandelbaar worden. De voorzitter van LTO Melkveehouderij vindt dat Nederland tegenover Brussel genoeg krediet heeft om tijd te vragen: "Over 2014 is er geen probleem, en over 2015 weten we het nog niet. Maar we hebben al een stap gezet op basis van de prognoses. Zo hebben we onze nek uitgestoken."

Laatste reacties

 • Zents beheer

  Generieke korting bij verkoop is een sterfhuis contructie. We hebben dat eerder gezien bij de fosfaatrechten voor varkens en kippen voordat deze werden omgezet in dierrechten. 25 % korting bij verkoop joeg de prijs op en had geleid tot dood bloeden bij een aantal jaren verplaatsing/verkoop van rechten. Simpel weg omdat de sector uiteindelijk onder een kritische massa komt in combinatie met een stijgende kostprijs door de kosten van rechten. De melkprijs zal echter bepaalt worden door het aanbod in de rest van Europa en de wereldmarkt waar geen quota is. Quota kan slechts werken met een interne afgeschermde markt (Canada)

 • Peltjes

  zo word extensiev 3 x gepakt:  1 generieke korting ( extensiev heeft overschot niet veroorzaakt)
                                                         2  moet fosfaatrechten kopen voor latente ruimte ( die is afgepakt)
                                                         3  word van de aangekochte rechten ook nog eens afgeroomd 
  Het is zo klaar als een klontje dat lto grondgebonden over boord heeft gezet.

 • frl

  boven 20 kg overschot per ha uitsluiten van aankoop rechten hij moet eerst grond kopen tot hij weer onder die 20 zit, zo worden we weer grondgebonden.

 • wmeulemanjr1

  Lto pleiten?? Ze praten alleen voor de voorgesorteerde cowboys die na hun wilde uitbreiding geen land meer op kunnen brengen.

 • brutus71

  2014 is de basis bij bepaling van de fosfaat rechten en alles wat er bij komt op de peildatum 2 juli 2015 ,niet koeien dubbel tellen en veehouders die voor deze datum (2 juli ) geen melkkoeien meer hebben geen fosfaat rechten meer toekennen, wedden dat we dan onder het plafon blijven en dat er dan geen generieke korting nodig is

 • koster

  Gewoon afromen bij de boeren met de hoogste fosfaatreferentie! Dat is het meest rechtwaardig

 • koestal

  Veehouders korten die extreem hebben uitgebreid,die hebben ook het probleem veroorzaakt  !!!!

 • Jaap39

  Vergeten uit te breiden # koestal?

 • botervloot

  koestal ik sluit me bij jou aan dat is volgens mij de beste en eerlijkste manier

 • frl

  Ik heb na 1 april 16 ha gekocht en 25 koeien lijkt mij een mooie verhouding,dit willen de extensieve toch,heb nu 44 koeien op 30 ha,22 uur weidegang per dag,dit lijkt mij tegenwoordig wel het minimum aantal voor een inkomen.
  Dus ik gebruik maar een klein stukje van het fosfaatplafond.

 • 344412

  Gemiddelde veebezettting tussen juli 2014 en juli 2015. Blijven we mooi onder het plafond, geen generieke korting nodig.

 • koestal

  Als een veehouder in Overijsel ineens wil groeien van 60 naar 480 melkkoeien  ,waarom zou dan z,n buurman die niet of nauwlijks groeit fosfaatrechten moeten inleveren omdat het fosfaatplafond doorbroken wordt  ?

 • auto35

  Melkveehouders met het plan om te groeien na het afschaffen van de superheffing en die voldoende grond onder hun bedrijf hebben moeten niets in de weg gelegd worden. Dat is de kans voor evenredige groei. Het is on eerlijk en onverklaarbaar dat deze moeten boeten voor bedrijven die met veel te weinig grond onder hun bedrijf zo hebben uitgebreid. 

 • info58

  De buren hebben ook gebouwd koestal. Het fosfaatplafond is mogelijk overschreden in 2014 en daar hebben wij niet aan mee gedaan. We hebben wel geinvesteerd in mestverwerking en daardoor op basis van de regelgeving van 13 december 2013 uit te mogen breiden. De berekening over de hoogte van het plafond heb ik overigens ernstige twijfels. We mogen met z'n allen hopen dat de NB wetgeving ons niet in de wielen rijdt maw koeplaatsen inleveren die niet vergund zijn. Ken trouwens verschillende collega waar dat op zeer korte termijn gaat spelen en hoop voor hun dat er voldoende ontwikkelruimte is echter bij ons is er geen NH3 te verkrijgen of te vergeven

 • joohoo

  Ik krijg het gevoel dat bij lto de intensieve veehouder meer efficientie of vakmanschap wordt toebedeelt dan de extensieve.
  Dit is een gevaarlijke en onbeschofte wijze van het uitspelen van de tweespalt die nu ontstaat onder de leden.

 • j.verstraten1

  Begrijp jullie kritiek niet. LTO wil niet generiek korten staat er duidelijk en de tijd ( die nu in ons nadeel werkt) in ons voordeel laten werken. Veehouders met minder grond dan plaatsingsruimte, en dat zijn 70% van onze collega's, zijn geprikkeld om zuinig met fosfaat om te gaan. Extensieveren zouden dat ook best kunnen maar hebben daarvoor geen prikkel. En zowel onder intensieve als extensieve bedrijven zitten goede ondernemers en prutsers.

 • Peerke1


  Het wordt tijd dat de leden van L.T.O. zich gaan spitsen in intensieve en extensieve leden zodat er binnen L.T.O. 2 partijen ontstaan en zich eventueel afspitsen en zelfstandig verder gaan. Dit zal helaas moeten omdat ze 100 procent  tegenstrijdige belangen hebben bij de invoering van de FOSFAATRECHTEN en de grondgebonden bedrijven te kort gedaan worden. Ik durf zelfs te stellen dat er zoals het nu voorgesteld wordt er sprake is van GROVE DIEFSTAL door de BESTUURDERS.

 • kiepel

  Jos. Jullie vertraagde keer op keer de invoer van dierrechten.
  Jos. Jullie ontkende tot op de laatste dag dat dierrechten nodig waren.
  Jos: Ik hoop dat jij met de LTO nog is zo'n vertragingstactiek toe kan passen.
  Hopelijk, valt het dan allemaal mee.
  Lang genoeg uitstel kan einde derogatie en dus ook einde plafondgezever betekenen.
  Lang genoeg uitstel kan zuiverend werken voor de sector omdat de Bank en de Amvb beperkend zullen zijn.
  Veel wijsheid toegewenst.                   ZLTOlid/Dijksma fan

 • arenthendriknaber

  Ik snap dat lto zoveel mogelijke belangen wil behartigen voor alle boeren .Alleen je kunt geen plaatsingruimte weg geven aan intensieve boeren die bij extensieve boeren weg komt .Boeren die nieuwe stal hebben gezet en nog niet vol zijn met koeien kun je ook niet laten stikken, maar daar moet de overheid maar voor boeten(zij hebben de vergunningen verleend)en niet de extensieve boer voor laten bloeden.

 • w v gemert


  Cees Romijn stop met struisvogel politiek

 • Foxxy

  Waarom altijd bang om bij de tafel te worden weggestuurd! 
  Als Nederland b.v. In Brussel t.o.v. Andere landen extra dilemma's wordt toegeworpen,  en de uiteindelijke slachtoffers hebben zich conform wetgeving gedragen,  dan is zelf opstaan van tafel mijns inziens een betere strategie!  Nmv en Ddb doen vast mee! 

  Jullie willen te graag gesprekspartner blijven !
  Zonder gesprekspartners zit de tweede kamer met een veel lastiger probleem ! Kunnen ze het mooi zonder steun in de eerste kamer voordragen !

 • 344412

  Ik schat dat slechts 10% van de melkveehouders extensief is bij huidige gebruiksnormen. Ga eerst eens rekenen. We hebben gezamenlijk een beperkte maatschappelijke ruimte en die moeten we onderling verdelen.

 • Peltjes

  34412 ik heb even op internet opgezocht. 15 % van melkveehouders heeft overschot van 20 tot 50 kg. fosfaat per ha. Is er nog een groep van 10 % met een overschot van 50 kg of meer.  Dus van alle melkveehouders is 35 % intensief.

 • Peerke1


  Peltjes, Dus 65 % is extensief, een grote meerderheid dus. Laat de intensieve eerst eens wat grond huren en of kopen en zorgen dat ze veranrwoordt naar de maatschappij kunnen werken.

 • Peltjes

  staat in cbs statusstieken

 • 344412

  Hoeveel zitten tussen 0 en 20 kg overschot?

 • 344412

  Boven 15000 kg melk per ha en eigen jongvee moet iedereen mest afzetten.

 • Peltjes

  344412 kon ik niet vinden. Grootste groep denk ik, maar die zijn het probleem niet.  

 • wenjroubos


  al dat gezever over intensief en extensief. We hebben gewoon allemaal een probleem. Zij die land genoeg hebben en zij die legaal binnen alle wetten uitgebreid zijn tot juli 2015. Laten we helder zijn, de overheid heeft meer vergunningen afgegeven voor stalplaatsen als dat er binnen het plafond passen.

  Dit staat nog los van de NB vergunningen problematiek die ook nog lang niet klaar is.

  We moeten eerst met zijn allen naar evenwichtsbemesting. De meeste veehouders halen meer fosfaat en stikstof van het land dan er op mag (heb voorbeelden van 125 kg p van 1 ha) de gebruiksruimte kan dan omhoog en ook het plafond.

  We moeten het plafond niet als een vasttaand feit accepteren maar zoeken naar bewijzen waarom het omhoog kan. Of we moet onderhandelen over de berekeningswijze. Bijvoorbeel alle export fosfaat er af trekken.

   

 • WJHDKremer

  We geven de overheid de schuld van alles. Is dat wel echt zo? Onze cooperatie, en vooral de mensen in het pluche moeten dit hebben zien aankomen. Wat hebben ze gedaan?
  Neem een voorbeeld aan de suikersector. In 2017 wordt het suikerquotum afgeschaft. Cosun wil niet meer bieten ontvangen dan ze kan vermarkten en heeft dus leveringscertificaten ingevoerd. Is er uitbreiding mogelijk wordt dit eerst bij de bestaande telers uitgezet.
  #29: je hebt gelijk. We hebben met z'n allen een megaprobleem. De overheid heeft altijd al aangekondigd dat uitbreiden binnen de milieunormen mogelijk is. Maar dat het al bijna voor bevrijdingsdag opgesoupeerd is, had niemand blijkbaar verwacht.

 • Foxxy

  Saillant detail van de fosfaat wet regelgeving: bijvoorbeeld Friesland campina ondersteund 20% natuurlijk grasland: Grasland waar geen mest op mag,en voer van wordt gewonnen, produceert ook fosfaat!!! 

  Wat gaan we daarmee doen? 

 • Foxxy

  Voor de baas van onze economie , mevrouw Dijksma , Wij zijn in agrarisch Nederland <span style='text-decoration: underline;'>geen </span>  volger van Brussel !! Wij zijn op wereld-niveau op 1 land na LEIDER in agrarische export !!!

  Tijd om dat helder voor ogen te hebben , en dat zo mogelijk nog een plek te verbeteren! ! 

  Dus tijd om u als zodanig richting Brussel op te stellen !!!

 • horstink

  Dat er (wellicht ook door de goede melkprijzen in 2013-2014) zoveel superheffing voor lief genomen zou worden én dat de stijging in melkvee na 1 april 1,35 % per maand (!) zou zijn oa door aanvoer uit het buitenland was mi niet te voorzien in 2013. Dus die rem is gewoon nodig voor ons ambitieuse melkveehouders.

  Laten we alleen voorkomen dat er weer veel kapitaal de sector uitvloeit richting de stoppers door een fosfaatbank in te stellen. Dan kun je gericht gewenste ontwikkelingen sturen door meer fosfaatrechten (tegen een nominale waarde) beschikbaar te stellen aan bedrijven die bovengemiddeld scoren voor fosfaatefficiëntie icm een maximum aan melkproductie per ha. 

  Dus een externe partij bijv 4 x per jaar een soort interne beurs organiseren. Mensen die extra fosfaatrechten willen leggen een bedrag in en leveren hun kringloopwijzer aan. De aangeboden fosfaat wordt na afroming verdeeld, waarbij die bedrijven die bovengemiddeld scoren in de kringloopwijzer dan wel onder bijv. 20.000 kg melk/ha zitten een groter deel van de te verdelen koek krijgen dan de bedrijven die al erg intensief zijn/matig scoren in de kringloopwijzer. Hiermee zal de kringloopwijzer ineens veel breder omarmd worden, wordt een efficiënte bedrijfsvoering extra gestimuleerd en stuur je de bedrijfsontwikkeling in een maatschappelijk gewenste richting.


 • horstink

  En dan ben ik misschien ondeugend om te pleiten voor een groter deel van de koek wanneer weidegang wordt toegepast......

 • joohoo

  Warom al deze verhalen, in mei 2014 ging op lto vergaderingen al rond dat het jaar 2014 zeer waarschijnlijk geheel of gedeeltelijk als refferentie ging mee tellen. Hier in de omgeving waren verschillende melkveehouders die alles aanhielden van gust tot zoogkoe, tot wel70 % boven hun normale veestapel.
  Anticiperen op toekomstige regels is altijd moeilijk maar als je van bovenaf wordt gestuurd heeft  de extensieve veehouder het nakijken!.

Laad alle reacties (31)

Of registreer je om te kunnen reageren.