Rundveehouderij

Nieuws 18559 x bekeken 34 reactieslaatste update:10 jul 2015

Dijksma: fosfaatproductie terug naar niveau 2014

Staatssecretaris Sharon Dijksma licht haar keuze voor fosfaatrechten in de melkveehouderij toe in een exclusief interview met Boerderij.

Wat gaat u precies doen?

"De melkveehouderij is door haar eigen fosfaatplafond heen geknald. Daarom heb ik met de sectororganisaties LTO, NZO, NMV en NAJK en Stichting Natuur en Milieu (SNM) afgesproken dat het verstandigste is om nu een systeem van fosfaatrechten te introduceren. De komende maanden gaan we dit met deze organisaties in een regiegroep verder uitwerken."

Wat zijn de uitgangspunten?

"Het systeem met fosfaatrechten wordt zo snel mogelijk mede gebaseerd op de Kringloopwijzer, waarmee je als boer ontwikkelingsruimte kunt verdienen als je zorgvuldig omgaat met fosfaat. Het referentiejaar is 2014, het laatste jaar waarin het fosfaatplafond nog niet overschreden werd. De peildatum wordt 2 juli omdat je bedrijven de mogelijkheid moet bieden om dingen te wijzigen. De periode tussen het referentiejaar en de peildatum is vrij kort, daarmee voorkom je een heel grote groep knelgevallen. Door de peildatum zijn gegevens nu niet meer beïnvloedbaar. De rechten worden verhandelbaar binnen de melkveehouderij. Onder welke condities handel kan, gaan we nader uitwerken."

Per wanneer zijn de melkveefosfaatrechten verhandelbaar?

"Als de wet in werking treedt. We hopen per 1 januari 2016. Voor dit jaar is het lastig om het op te lossen, maar we moeten de Europese Commissie tonen dat we het wel gaan regelen om een ­ingebrekeprocedure vanwege niet nakomen van derogatieafspraken te voorkomen. De Commissie is nu bij acht landen bezig met een ingebrekestelling. De Commissie zit als een bok op de haverkist als het gaat om het mestbeleid."

'Het fosfaatplafond dat de sector zichzelf heeft opgelegd wordt opgenomen in de wet'

De schotten tussen sectoren wilt u behouden. Waarom?

"Het fosfaatplafond dat de sector zichzelf heeft opgelegd wordt opgenomen in de wet. Dat is belangrijk voor melkveehouders die als een dolle zijn gaan investeren in varkensrechten. Daar kunnen ze echt mee stoppen, het helpt niet om melkveerechten te krijgen."

Ook niet op de lange termijn?

"Nee. Dit doen we zo. De varkenshouderij maakt een moeilijke tijd door met slechte prijzen. Het is niet fair om de ruimte van die sector alvast in te boeken voor een andere sector, terwijl de varkenshouderij midden in een transitie zit en perspectief ziet voor een andere manier van produceren. Het bevordert de solidariteit tussen sectoren ook niet. Deze stond bij het behoud van de varkens- en pluimveerechten ook al onder druk."

Het melkveeplafond wordt nu al overschreden; dat wordt teruggebracht naar niveau 2014. Moeten boeren koeien wegdoen?

"Ja. Er zijn extra koeien aangehouden uit anticiperend gedrag. De stallen en de vergunningen van de stallen corresponderen niet altijd met de beschikbare nationale milieuruimte. Dat ik zou ingrijpen als het nodig zou zijn, was bekend."

Dus alle groei na het referentiejaar moet worden teruggedraaid?

"Ja. Maar er blijft wel groei mogelijk. Het plafond staat ook groei toe, namelijk 10 procent van de veestapel en 20 procent van de melkproductie, dat heeft PBL berekend. We hebben het niet over krimp, maar over groei binnen de randvoorwaarden die we stellen, door efficiënter met mineralen om te gaan."

'Voor mij zou invoering van dierrechten makkelijker zijn'

Waarom kiest u voor fosfaatrechten?

"Voor mij zou invoering van dierrechten makkelijker zijn. Dat is simpel, doeltreffend en makkelijk uitvoerbaar. Maar inhoudelijk verdient het systeem geen schoonheidsprijs. Bij fosfaatrechten bied je individuele boeren de mogelijkheid om hun fosfaatproductie naar beneden te brengen met behulp van het voerspoor en goed management. Dit systeem legt op een positieve manier de prikkel op het verlagen van de fosfaatproductie."

Lukt invoering van de Kringloopwijzer ook per 1 januari 2016?

"Dat is lastig te zeggen. Maar we hebben wel gezamenlijk afgesproken dat we er geen jaren over moeten doen. Hoe sneller het kan, hoe beter het is. Als je in staat bent om de Kringloopwijzer een juridisch verankerde plek te geven, kan deze ook zijn werk gaan doen. We gaan eerst met forfaitaire cijfers aan de slag. Pas als de Kringloopwijzer werkt en geborgd is, kan je de inverdienmogelijkheden voor individuele boeren in het systeem brengen. We gaan gezamenlijk alles op alles zetten om de Kringloopwijzer privaat te borgen. Het is de gezamenlijke ambitie de Kringloopwijzer als basis van het systeem te gebruiken."

Kan dat met een privaat geborgd systeem?

"Ja, omdat we altijd weer terug kunnen vallen op het forfaitaire systeem. De Kringloopwijzer geeft de ondernemer het bewijs in handen dat ze minder mineralen produceren dan je op basis van het aantal dieren zou verwachten. Dat is de belangrijke ruimte voor groei en we hebben gezien dat die ruimte het afgelopen jaren minder goed benut is. Het mineralenspoor biedt meer mogelijkheden dan we nu gebruiken."

Met name de politiek wil dat grondgebonden familiebedrijven niet de dupe worden van grote groeiers. Hoe gaat u dat voorkomen?

"Dat gaan we in de regiegroep bekijken. Het is ook waar SNM zich op richt. Ze hebben veel zorg over grondgebondenheid en het voorkomen dat de extensieve boeren de dupe worden van de grote groeiers."

'Het is een vraagstuk waarvan ik gehoopt had dat het een tijdje van mijn agenda zou zijn'

Was het lastig om tot dit akkoord te komen?

"Ja. Ik vind het vooral jammer dat we zo snel nadat we de melkveewet door de Kamer hebben geloodst alweer voor een vraagstuk staan waarvan ik gehoopt had dat het een tijdje van mijn agenda zou zijn. Je kan het positief zien door te zeggen dat deze sector er dus wel echt voor gaat, maar het was mooier geweest als dit niet nodig was geweest."

Naam: Sharon Dijksma (44). Functie: staatssecretaris van Economische Zaken (PvdA).

Laatste reacties

 • rmw

  Als er afgeroomd moet worden, dan zijn dat de bedrijven die op 2 juli veel hoger zitten ten op zachte van referentiejaar 2014! Dat zijn de veroorzakers van het probleem...die moet je dan ook aanpakken! Het kan niet zo zijn dat 2 maanden meer melken koeien oplevert die een ander generiek gaat worden afgepakt!

 • tinus888

  Het verschil tussen referentiejaar 2014 en peildatum 2-7 is me nog niet duidelijk,dus Sharon als je meeleest ,graag een reactie

 • H Renting

  SNM doe je best! Van onze eigen organisaties moeten we het niet hebben. 

 • tinus888

  En voor de redactie: plaats een wat leukere foto

 • frl

  Een veehouder van 400 koeien gebruikt toch meer van het fosfaatplafond dan iemand van 50 koeien dan zou je daar ook naar moeten kijken.

 • Grensboerke


  Nadenken, zehhen en doen zijn helaas bij Sharon drie dingen die niet samengaan.

  Dit scenario had ze zonder eikenhout al lang kunnen voorzien.

  De eztensieve bedrijven helpen, ik moet het nog zien.

  De kringloopwijzer erin, ik moet het nog zien.

  Had derogatie maar op 250 kg N (voor de zand en de löss) gelaten dan hadden veel meer boeren naar de fosfaat aanvoer gekeken Sharon, maar wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in.

 • mldijkstra

  Het is vreemd dat alleen SNM zich nu hard maakt voor de dingen die de overige leden van de regiegroep altijd hebben gepropagandeerd.

 • Foxxy

  Het complete kaartenspel moet nog op tafel komen ...

  politiek spelen ze ons kaart voor kaart weg ! 

  Eerst zet de politiek de ammoniak in,
  daarna komt de politiek met de stikstof-kaart !
  Nu komen ze met de Fosfaat-kaart (50 roem!)

  we hebben zeker nog CO2, O2 , Zwavel , Koper ijzer,mangaan en magnesium te gaan !!

  Uiteindelijk vergeten ze 1 ding :

  DE BOER IS TROEF !!!

 • schoenmakers1

  zo zie je maar weer, als je helemaal nergens voor bekwaam bent kun je altijd nog in de politiek gaan

 • Foxxy

  We kunnen elke keer wel 1 atoom uit de mest toestand halen en belichten , maar het gaat om velerlei moleculaire bindingen !

  Het blijft gewoon feitelijk bijzonder on-interessant om ,omdat Brussel het zegt , alleen over Fosfaat te praten , terwijl het wetenschappelijk qua consequenties ontzettend eenzijdig belicht is, en de gevolgen over het grotere geheel , zowel qua milieu, en economie ontzettend slecht is doorgerekend!
  anticiperend gedrag op afschaffing quotum ,is uitbreiden zonder quotum-aankoop in 2015, nu is dat dus anticiperend gedrag op meer dieren aanhouden voor fosfaatreferentie ??

 • rmw

  De tweede kamer en de sector zijn wel voorgelogen omtrent anticiperend gedrag... Meerdere malen heeft de staatsecretaris aangegeven dat anticiperend gedrag zo veel mogelijk voorkomen zou worden... Wat is hier van waar gebleken?? Voorliegen van de tweede kamer en een hele sector op het verkeerde been zetten mag tegenwoordig?? Ik denk dat de oppositie hier wel bloed ruikt...

 • veldzicht

  We komen goed van de regen in de drup,melkquotum in de eu afgeschaft
  dus plonsen maar,alleen hier hebben we er fosfaat quotum voor terug en kunnen we nog niks als alleen fosfaat rechten kopen(als dat mogelijk is,)
  in de rest van de eu liggen ze in een deuk dat zijn de lachende derden.

 • Ishtar


  Je moet uitgaan zoeken wat de onderhandelaars van de LTO en ZLTO, en betrokken relaties van cda en vvd en sgp nu zelf hebben gedaan laatste
  3 jaar mochten ze melkvee hebben.
  Wedden dat ze voorgesorteerd hebben en de eigen zaakjes goed geregeld hebben!
  En tegen de achterban jaren zeggen, rustig uitbreiden is het beste, niet te snel etc!
  Oh, oh, oh........

 • j.verstraten1

  en neem dan ook gelijk de NZO mee ishtar.

 • joohoo

  Anticiperent gedrag wordt dus wel beloond.
  De grondgebonden veehouder is hier verschrikkelijk de lul.
  De melkveehouderij wordt hier extreem intensief gemaakt.
  De koe komt nu echt niet meer in de wei.

 • gjcamps


  Fosfaat het nieuwe goud, in Nederland als productequotum, in de rest van de wereld als beperkt beschikbaar maar essentiële meststof voor gewassen. Hoe krom is de ambtenarij met regelgeving. Als je toch kiest voor ontkoppeling grond - aantal koeien, dan is een fosfaat quotum toch ook niet nodig? Zet die stallen lekker vol en bouw er nog een paar bij in Nederland. Afzet van fosfaat is toch al geregeld met wet dierlijkemesstoffen aanwending? Den Haag wil economische groei, beperk ondernemers dan ook niet. Lang leve de EU.

 • Zents beheer

  Met stijgende verbazing volg ik enigsinds de ontwikkelingen in de opstapelende nieuwe regelgeving in de melkveesector.
  De reden voor dit alles is het veronderstelde mestoverschot? Wij runnen een bovengemiddeld groot legpluimveebedrijf. Sinds 15 jaar wordt de mest gedroogd en deels afgezet naar de verwerking en deels op eigen locatie gepelleteerd en afgezakt verkocht naar bedrijven en particulieren. Van alle pluimveemest in Nederland komt nog maar 5 % op Nederlandse bodem (fosfaatplafond?). De mest zien we als neven product en zeker niet als probleem of misschien om reden dat we er te weinig van hebben. De enige vraag die gesteld dient te worden is deze : waar en in welke vorm wil men het meest betalen. Wanneer de markt in kaart is gebracht begint de verwerking . In deze volgorde. Wereldwijd stijgt de vraag naar organisch gebonden mineralen zeker op de erosie gevoelige gronden. Mestoverschot is dus een technisch en logistiek probleem wat vraagt om een dusdanige oplossing. Voerspoor of schralere mest is dus een verkeerde keuze. Dan nog dit : om mest rendabel tot bijproduct op te waarderen moet je opschalen en niet inkrimpen. Nederland is straks het enige land binnen Europa met een quota systeem en moet concureren op de zelfde mondiale markt en dat is niet makkelijk weten we uit ervaring. Succes.

 • alco1

  Het doet me goed weer twee (#16 en #17) realistische reacties te lezen.

 • gjcamps

  ja Alco, maar hoe kunnen vertegenwoordigers zoals LTO met de nieuwe beperkingen voor de melkveehouderij instemmen? Dijksma kan in Brussel toch wel uitleggen dat met de bestaande wetgeving van 2013 er geen problemen ontstaan met grondwater kwaliteit. Een driedubbel slot op ontwikkeling van een sector, er gaat weer veel kapitaal in derivaten zitten wat de markt niet betaald.

 • alco1

  DE VUIST MOET OP TAFEL. 
  Maar op het pluche blijven zitten is voor veel bestuurders belangrijker. 

 • maatje 1904

  jullie kunnen lullen wat je wil maar het is eigen schuld dikke bult.een goede oplossing zou zijn om bij iedere trasactie een paar procent te laten vervallen dan lost het mestprobleem zichzelf op.

 • alco1

  ER IS GEEN MEST PROBLEEM.
  Het is een gecrêeerd bureaucratisch gedrocht.

 • Koen Franken

  @ Alco , welk probleem heeft de melkveehouderij eigenlijk niet op dit moment , veel en veel teveel .  Is echt een sneeuwbaleffect geworden nadat we door het plafond zijn gegaan . Alle ogen staan op de sector gericht , niet alleen de politiiek maar ook de media heeft nu een sector gevonden om op in te hakken . Het roer moet om !!

 • alco1

  Het roer moet niet om. We moeten duidelijk maken dat we ook voor de economie het roer precies goed hebben staan.
  Problemen worden ons aangepraat door mensen die de complexiteit van het geheel niet begrijpen.
  Dat er teveel is, is een waarheid als een koe, maar wat je ook bedenkt zal dit aan dat probleem niets doen, gezien de aanwezinheid van de vrije wereld markt en wat we dus ook maar bedenken. Het zal onze eigen positie onwerkbaar maken.
  Ook zal de kostprijs gaan wringen, maar liever geldstromen naar collega boeren, dan dat het verdwijnt uit de landbouw.

 • Koen Franken

  @ Alco , vind zelf dat we wat produceren betreft wel moeten veranderen , als we voor de bulkproductie gaan , dan moet dat kunnen tegen de scherpste kostprijs . Dit zit er in Nederland gewoonweg niet in , we kunnen het van andere landen niet winnen op dat gebied . De pluimveesector heeft dit wil goed opgepakt , zij hadden een imagoprobleem wat de plofkip betreft , nu zie je steeds meer andere concepten , kip van morgen , volwaardkip , hollandsekip , allemaal met een hogere kostprijs , maar wel met een meerwaarde in de opbrengst . De melkveehouderij kan dit ook , maar zullen dan wel met een concept moeten komen , en niet zoals nu , de hakken in het zand .

 • gjcamps


 • Mozes

  De laagste kostprijs wordt gehaald als wij niet meer koeien houden dan in Nederland aan voer geproduceerd kan worden en aan mest geplaatst kan worden. En tevens daarbij niet in luchtkapitaal hoeven te investeren. 
  De enigste mogelijkheid om dit te realiseren was dat men enige jaren geleden al een wettelijke grondgebondenheid had ingevoerd die voldoende streng was. 

 • veldzicht

  Spannende tijden voor boeren die net een stal hebben gebouwd of aan het bouwen zijn.

 • LUCTOR

  Het gaat er op neerkomen dat de bedrijven met minder dan een miljoen liter melk op jaar basis gaan verdwijnen de bedrijven die een nieuwe stal gebouwd hebben of nog aan het bouwen zijn worden gecompenseerd zodat ze de stal vol kunnen zetten want achter de schermen hebben het bankwezen en de verwerkers ook wel een vinger in de pap gehad de verwerker heeft het liefst leveranciers met een groot melk aanbod het bankwezen is zich er ook van bewust als een aantal van de bedrijven die zwaar gefinanciert zijn te koop komen het ook invloed heeft op de grondprijs en het onroerend goed ze willen de situatie vermijden die nu in de varkenshouderij heerst.

 • boerderijidink


  Wat mij nog het meest verbaast is dat mevr. Dijksma het heeft over de derrogatie eisen van Brussel terwijl dat over de stikstof uitspoeling gaat. Het Fosfaat spook komt gewoon uit Nederland en wel van onze eigen standsorganisaties. Het zelfde geldt voor de kringloopwijzer ook zoiets uit de eigen hoge hoed. 

  De REGELDRUK wordt nu toch echt te HOOG!

   

  Wat laten we ons toch ringeloren.

 • Peerke1


  Wanneer durven de echte boeren eens gezamelijk te gaan staken i.p.v. alles maar te slikken.

 • mooi wark

  <span style='text-decoration: underline;'><em>de toekomst zal uitwijzen wie de blijvers  zijn.</em></span>

 • Foxxy

  @ 26 Mozes,  ik lees was...?

  feitelijk ik de 1-na belangrijkste ministerspost bekleed door iemand die haar beide studies niet succesvol heeft afgerond,  en mijns inziens niet zo bijzonder veel gepresteerd heeft! 

  Dus op t moment dat we daar over ingewikkelde dingen mee moeten overleggen, begint het bij mij ook overal vreselijk te jeuken! 

 • PetervanKempen


  Mevrouw Dijksma is een dure soort radio, en verzorgt uitzendingen en programmas die anderen voor haar opstellen. Nu zijn dat vooral geitewollen sokken die de boeren in de tijd van Ot en Sien willen houden en elk excuus aangrijpen om de bedrijsuitbreidingen of groei tegen te houden of onmogelijk te maken.

  Nu is het diepte punt bereikt , want zoals een pluimveehouder al aangaf, mest, stikstof en fosfaat,  het zijn allemaal waardevolle bijprodukten die uitstekend vermatkt kunnen worden, maar dat mag niet van de anti groei lobby uit de linkse hoek. Vroeger klont de reden mest te willen beperken nog plausibel omdat er toen weleens teveel mest uitgebrqcht werd, nu is alles onder een microscoop gelegd en hebben we zo weinig fosfaat en nitraten meer in het water , dat de visstand uin de waddenzee erdoor is ingestort en het niet meer de kraamkamer voor zeevis is die het was.

  Maar de sokken die doen nog net alsof alle boeren aanstaande milieucriminelen zijn, die lifst gereduceerd moeten worden tot toneelspelers in hun openlucht museum.

   Hopenlijk is de voorstelling van deze mevrouw gauw afgelopen want haar deuntjes beginnen te vervelen.

Laad alle reacties (30)

Of registreer je om te kunnen reageren.