Rundveehouderij

Nieuws 14907 x bekeken 48 reactieslaatste update:2 jun 2015

Dijksma: sector verantwoordelijk voor fosfaatplafond

Den Haag – De CBS-cijfers over de fosfaatproductie van de veehouderij geven aan dat het in de rede ligt om in te grijpen.

Dat schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer, in reactie op fosfaatproductiecijfers die het CBS twee weken geleden publiceerde.

Opties: dierrechten, fosfaatrechten of begrenzing

Dijksma overlegt met de betrokken partijen in de melkveesector welke methode de meest efficiënte wijze is om de fosfaatproductie in de melkveehouderij te begrenzen. Daarbij worden drie opties uitgewerkt: dierrechten, fosfaatrechten per bedrijf of een begrenzing via melkproductie per dier of per bedrijf. De productiebegrenzende maatregelen zullen worden opgenomen in de Meststoffenwet.

Melkveehouderij zelf verantwoordelijk

De overschrijding van het sectorplafond door de melkveehouderij moet voor de melkveesector aanleiding zijn om op korte termijn nadere concrete maatregelen te nemen om de fosfaatproductie onder het zelf opgelegde niveau van 84,9 miljoen kilo fosfaat te laten komen, vindt Dijksma.

Volgens het CBS ligt de fosfaatproductie in 2014 op 86,1 miljoen kilogram. "Hiervoor ligt een grote verantwoordelijkheid bij de verschillende partijen in de zuivelketen. Ik heb de sector reeds aangesproken op de noodzaak om die verantwoordelijkheid in te vullen door in ketenverband extra maatregelen te nemen", aldus Dijksma.

Deadline zomerreces

Ze geeft de zuivelketen tot het zomerreces, dat in de eerste week van juli begint, de tijd om te garanderen erin te slagen dat de fosfaatproductie zal dalen. Als dat niet het geval is, komt Dijksma voor het zomerreces met de invulling van productiebegrenzing via de Meststoffenwet. "Administratieve lasten, uitvoeringslasten en handhaafbaarheid zijn daarbij belangrijke criteria", aldus Dijksma. Ze benadrukt daarbij dat ze anticiperend gedrag door melkveehouder zoveel mogelijk zal voorkomen.

Dierrechten werden al aangekondigd

Uit de CBS-cijfers blijkt dat de fosfaatproductie van de veehouderij in 2014 op 172,3 miljoen kilo komt, gebaseerd op definitieve dieraantallen in 2014 en voorlopige voercijfers. Het door de EU opgelegde plafond ligt op 172,9 miljoen kilo. Dijksma heeft altijd aangekondigd met dierrechten te zullen komen als het plafond wordt overschreden, omdat dit een van de uitgangspunten van de derogatie is. Op aandringen van de Tweede Kamer worden naast dierrechten nu ook fosfaatrechten of begrenzing via melkproductie per bedrijf of per dier bekeken.

Lees ook: Groei melkveehouderij liep in 2014 al vast

Laatste reacties

 • rmw

  Bevrijdingsdag is snel voorbij...

 • dedukeofhazzert

  Goed bezig dus mestverwerken grondgebonden en fosfaatrechten. Was alleen melkquotum toch een stuk goedkoper en makkelijker. We zitten nu goed aan de ketting.

 • simpel boerke

  Als er iets moet komen, wat volgens mij onontkomelijk is,dan hoop ik toch op fosfaatrechten. Dat geef nog de meeste  flexibiliteit in de bedrijfsvoering, al het andere is alleen voor de stoppers interessant. Aan wat er nu komt, zitten we weer voor jaren vast, dus ik hoop dat er goed over nagedacht wordt wat de langetermijn gevolgen zijn.

 • rmw

  Wel grappig dat Sharon een compleet onmogelijke taak bij LTO/NZO neerlegt. Die keuze uit drie, wie mag dat gaan doen? De tweede kamer? LTO en NZO hebben het dus gewoon verknald..., wat waren ze trots dat ze dierrechten hadden voorkomen... Toen kwam er de AmvB van de grondgebonden groei die tot vandaag de dag nog niemand uit kan leggen... Nu gaan we straks gewoon een nieuwe vorm van quotering optuigen, waar we dus nog lekker kunnen vechten over de referentiedatum... Volgens mij is er maar behoefte aan een ding: DUIDELIJKHEID!!!

 • ALBA

  Zorg er in ieder geval voor dat de extensieve hun grond mogen volzetten.

 • alco1

  Wat een zielige vertoning van de bureaucratie.
  Boeren die geen part nog deel hebben aan 'berekende' overschotten, die er in werkelijk helemaal niet zijn. Krijgen ook het deksel op de neus.
  Het is net een leraar vroeger die kattekwaad in de klas bestrafte met straf voor de hele klas. De dader werd nooit aangewezen omdat je dan achter het schoolplein in elkaar geslagen werd.

 • landboer


  Hadden we het melkquotum nog maar.....

 • alco1

  landboer en duke. Konden we met quotum bemesten wat we wilden?

 • Zuperboer

  De enige verantwoordelijke is Sepp Blatter, maar die stapt ook niet op. De andere verantwoordelijke en ook de enige in deze casus is mevrouw Dijksma en geen LTO, geen individuele boer. Neen het is de overheid die regels stelt, plafonds creeert en normen instelt die geen wetenschappelijke basis hebben. Dan is het ook de overheid die deugdelijk beleid moet voeren en klaar had moeten hebben per 1 april 2015. Deze regering is derhalve INCAPABEL.

 • ae-ea

  lekker voor die normaal zijn gebleven.

 • fend


  <span style='text-decoration: underline;'><em>ae wat is normaal?</em></span>

 • H Renting

  Zoals ik het nu bekijk worden weer diegene beloont die een overschot hebben cq veroorzaken.  De bedrijven die netjes hun mest op eigen grond kwijt kunnen worden weer bestraft.  En dat is eerlijk!?

 • Zuperboer

  Wat Dijksma als de sodemieter dient te regelen is de aanwijzing en begeleiding van de mestverwerkingslocaties. Zij is staatssecretaris van Landbouw de ruggegraat van onze economie en een van de weinige maakindustrieen in ons land. Die dient zij met hand en tand te verdedigen of onmiddellijk aftreden dat is het enige alternatief. Satirische programma's als Zemblakoe# horen niet op de agenda van de kamer te komen hoogstens bij de vrimiba. Ga nu eindelijk eens aan het werk Sharonneke i.p.v. referentiejaren creeeren waarvan we er nu inmiddels al drie hebben. Echter de definitieve referentie hebben we in tegenspraak tot de beloften die gedaan zijn door jou nog nooit officieel (dus per post of aangekondigd per mail) mogen ontvangen. Laat zien dat je de sector kent en neem ons serieus, m.a.w. verschaf duidelijkheid aan ondernemers daarvoor dient RVO namelijk.

 • Zuperboer

  En natuurlijk zijn we blij met de promotie, maar dat was gisteren, nu weer over tot de orde van de dag. Dr'an Sharonneke. Nederland kent namelijk alleen maar Superboeren.

 • daan1908


  Wij  importeren  produkten  voor  veevoer ,  dus  gaan  we  mest  verwerken  en  exporteren ,  dit  is  de  enige  manier  om  een  balans  te  vinden .

  Men  kan  aan  de  ene  kant  niet  zeggen  dit  tellen  we  niet  mee  en  dat  wel .

  Dus  mestverwerken ,  opwaarderen  tot  groene  kunstmest  en  we  krijgen  een  gezonde  veehouderij .

  Als  de  import  van  veevoer  meetelt,  moet  de  export  van de  mestverwerking

  ook  meetellen .

 • Jaap39

  En dan kunstmest Daan 1908, daar is de volgende onbalans. Daar geeft de overheid geen krimp vooralsnog. Er is alleen een administratief mestprobleem die dmv kunstmest zeer snel opgelost kan zijn.
  Maar de koninklijke DSM he....

 • m.nieuweboer

  In1992 op de milieuconferentie in Riois op verzoek van de voorzitter Drs.Jan Pronk wetgeving aangenomen,het z.g.n.,, VOORZORGPRINCIPE'op verzoek van de milieuorganisaties. Dat houdt in ,dat iets wat in de toekomst schadelijk kan zij men nu al maatregelen moet nemen. Dat principe is bijna door alle aanwezige landen ondertekend,behalve USA en nog enkele.Hoogleraren van de universiteit van Heidelberg ageerden fel tegen deze wetgeving en richtten het Heidelberg appeal op.Zij stelden dat men eerst wetenschappelijk onderzoek moet alvorens wetgeving af te kondigen.In ons land werd de Stichting HAN opgericht en nam ook stelling tegen deze wetgeving. Op basis van aannames kan heel snel contraproductief gaan werken zoals b.v bij het ammoniakbeleid het geval is.Helaas zijn we opgezadeld met nog al wat wetgeving op basis van dit principe, denk maar aan het stikstof,fosfaat,koolstofdioxine en ammoniak beleid waar het wetenschappelijk onderzoek ontbreekt wat deze wetgeving rechtvaardigd.

 • BO(skabout)ER


  ongelovelijk.

 • peter1939


  gewoon derogatie laten schieten en mest verwerken, ben je van al het gezeur af.....

 • donkersmelkvee

  Bullshit, fosfaatproductie hoog of laag, mevr Dijksma en alle andere Haagse bandieten willen gewoon staarten gaan tellen. Dan moeten ze niet zo moeilijk doen maar hadden ze gewoon het quotum in handen moeten houden en geen schijnvrijheid op
  moeten houden.
  zowiezo al die onduidelijkheid; doe iets duidelijks of doe niks dan weten we tenminste waar we aan toe zijn.

 • koestal

  Wat een goedkope retoriek van Dijksma,je bent daar verantwoordelijk voor en daarvoor. En je moet je ondertussen nog laten afzeiken door Zembla. We zijn ondernemer en zorgen voor veel export en dat is goed voor de betalingsbalans. Ik hoop dat Kamp binnenkort de gaskraan moet dichtdraaien,dan zullen ze wel anders piepen in Den Haag.

 • lepercheron 46

  Straks word diegene die geen overschot hebben, zelfs stront te kort komen,  ook gestraft, 
  Heb al zo vaak gezegd dat die mega stallen zonder grond alles voor een ander kapot maken.

 • melkveehouder .

  Hoewel de 'fosfaatproblematiek' m.i. een grote schertsvertoning is, opteer ik voor het invoeren van fosfaatrechten die uitwisselbaar zijn met andere sectoren in combinatie met max. bv. 5 GVE per hectare grond in eigen gebruik om de grondgebondenheid te garanderen. 

  Maar de milieumaffia kan gerust zijn; als de melkprijs op dit niveau blijft, c.q. verder daalt, dan lost het probleem zich vanzelf op.

 • porky 1


  toch handig rutte zet iemand met de ballen verstand van landbouw aan het roer en nu ze alles in de soep laat lopen door niet tijdig en goed ingrijpen  is de boer de schuldige  zeg dan gewoon dat jullie van ons af willen in den haag

 • meuleman


  Dank aan al diegene die de laatste jaren de stallen verdubbeld hebben of nog meer (de megastallen)! HULDE!!!

 • bertes

  en de boer die niet uitbreid. en tevreden is. wordt weer gestraft. die moet ook minder fosfaat produceren. waarom niet alleen de schulden makende cowboy's aanpakken

 • kiepel

  #23 
  Klinkt goed. Echter 5 gve/ha is veel. 
  Dan stopt de te extreme groei nog niet.

 • Marcel v

  Kan iemand mij uitleggen waarom de fosfaatproductie in 2014 zo'n 10 milj kg hoger is dan in 2012 wat dat correleert niet echt met de dieraantallen ??

 • haam

  Heeft iemand de berekeningen wel doorgerekend  want het zou zomaar wel eens niet kunnen kloppen  denk hierbij terug aan de berekening  van de referentie melkvee  rechten j.l  En wat is er mis met mestverwerking telt dat niet meer mee dan .

 • koeboertje

  Marcel , het fosfaatgehalte van het veel gewonnen ruwvoer zorgt voor de hogere uitstoot vorig jaar.

 • frl

  fosfaat referentie 2013 aan houden die 0 had heeft nog eerlijke ruimte om te groeien.de ander kan groeien door grond te kopen.

 • Foxxy

  Foei koe ! Jij geeft meer melk dan je volgens de fosfaatnorm mag geven !
  lol

 • Foxxy

  Handig ook, een door onszelf opgelegd fosfaatplafond ! 
  Vraag me serieus af ,wie in dit geval 'onszelf' zijn !

 • boerke brabant

  kan iemand misschien in jip en janneke taal uitleggen war het nu over gaat ?

 • theoamt1

  waarom moest het melkquotum verdwijnen na 1 april alleen maar ellende  veroorzaakt zie je nu en wat nu verder terug dan voor 1 april en maar grote stallen bouwen alles gaat naar de knoppe zoals je ziet wat er ook komt als men het niet in europees verband aangepakt wordt is het gedaan over enkele jaren met de mellkveehouderij in nederland .

 • bva

  Productie per koe beperken? Ben ik de enige die dit leest of..?
  ze zijn officieel gek geworden.

 • polsbroek

  Iemand met een normaal verstand zag dit al jaren aan komen en wie niet mee heeft gedaan is het haasje

 • MKRouveen

  Bedankt groeiers!! De extensieve boeren die WEL met voldoende grond boeren zitten dankzij jullie nu ook met de vingers tussen de deur! 

  Wij kunnen ieder jaar een paar auto's mest aanvoeren. En door die irritante onbenullen met hun grote bek moet ik straks aan de Kringloopwijzer meedoen en wordt ons een beperking opgelegd, nét nu we de stal wilden uitbouwen en onze plaatsingsruimte wilden vullen met eigen mest. Prettig voor mij als opvolger.

  Kijken de intensievelingen nu snel de andere kant op? Ik draag de melkveesector een warm hart toe, maar voor die bedrijven met veel te veel koeien kan ik weinig sympathie opbrengen. Als er alleen voor jullie maatregelen waren gekomen had ik jullie smadelijk uitgelachen en me er geen seconde schuldig over gevoeld. Maar nee, we geven allemaal een ander de schuld, zo lang de grote groeiers maar niet de schuld krijgen!

 • abtje


  @MKRouveen Waarom mag jij wel groeien maar een ander niet?

 • MKRouveen

  @abtje Omdat ik er genoeg grond voor heb. Ik heb hectares over, mocht je dat niet hebben opgemerkt. Maar ik moet nog maar zien of ik ze vol mag maken.

  Iedereen mag groeien maar honderden koeien op een paar hectare houden, dat is gewoon waanzin. Moet je nou kijken wat voor stront en melkprijs je er van krijgt!

  En zeg nou eerlijk: is het echt zo leuk om de eerste 20ct meteen aan mestafzet en voeraankoop af te staan?

 • wrb

  MKRouveen: herkenbaar gevoel... Maar op een keer wordt Nederland wel wakker hoor, de maatschappij pikt het niet zo lang meer als er zoveel koeien op een hoop zitten en niet ouder worden dan 4-5 jaar. 

 • abtje


  Was dat enkele decennia terug ook al niet het geval? Hele kuddes adviseurs die vertelde beginnende boeren dat ze moesten starten zonder grond. Alles aan en verkopen. Kon je goedkoop boeren.

  Onze valkuil nu is dat we ons laten uitspelen tegen elkaar. Het aantal boeren slinkt ieder jaar. De politiek speelt de overblijvers uit met grondbezit of niet en Fc speelt de boeren uit met weidegang of niet. En al die boeren buitelen over elkaar heen om de ander de schuld te geven.

  Denk na en laat je niet uitspelen door wie dan ook. Ik zie iedere boer als collega. En iemand die weinig grond en veel koeien heeft gun ik ook het beste. Wil waarschijnlijk niet met hem ruilen, maar dat terzijde.

 • adje53

  MKRouveen: jij denkt als alleen de extensieve bedrijven groeien dat we dan niet door fosfaat plafond schieten??? 

  En waarom wil jij zo graag je eigen ruimte benutten??? Als je mest kan aanvoeren waar dik voor betaald wordt en waarschijnlijk dan ook nog wel voer duur kan verkopen? En dan ook nog met deze melkprijs??? 

  Volgens mij is het allemaal preken voor eigen porochie!

 • MKRouveen

  @adje53 Dat denk ik ja, ik weet het bijna zeker. Als de veestapel meer aan de beschikbare hectares was gerelateerd was het plafond nog heel. Ik begrijp dat ik sommige mensen tegen de haren in strijk maar ik ben zelf altijd voorstander geweest van grondgebondenheid.

  En als het met de mest zo doorgaat ga ik mijn ruimte ook niet vol zetten, dan ga ik alleen gras verkopen en mest aanvoeren, kun je niet tegen melken.

 • frl

  Ik heb in december nog 16 ha grond erbij gekocht,als we nu domweg dier rechten krijgen had ik voor dat geld beter qoutum en koeien kunnen kopen ,dan had ik nu koeien maar geen plaatsings ruimte,dan heb ik straks plaatsingsruimte maar geen koeien.De intensieve moeten ook niet vergeten dat ze hun teveel aan mest bij extensieve(op papier)op de grond brachten,lijkt mij logisch dat extensieve nu zelf de gond weer willen benutten,ja dan zullen de intensieve moeten inschuiven anders worden ha dubbel gebruikt.
  FOSFAATPLAFOND / HA GROND =getal- eerlijk verdeeld.

 • maiskolf

  Zou sharonnertje dit allemaal nog lezen? 

 • koestal

  o wee,we zijn zelf verantwoordelijk !

 • Foxxy

  Weglopen voor je verantwoordelijkheid !

  mevrouw Dijksma, op mijn bedrijf ben ik baas ! Gaat er een kalf dood , is dat zelfs zonder mijn fout, mijn verantwoordelijkheid  !

  dus u als baas van LNV ziet dat anders ?

  dasz mooi makkelijk !

Laad alle reacties (44)

Of registreer je om te kunnen reageren.