Rundveehouderij

Nieuws 1080 x bekeken

'SKV ook geloofwaardig zonder AVV van rijk'

Zeist - De Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV) betreurt het dat het geen Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) heeft gekregen van staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken).

Toch verwacht de organisatie haar werk grotendeels op dezelfde wijze en met dezelfde kwaliteit te kunnen voortzetten, stelt voorzitter Jos Jongerius.

"Nagenoeg alle kalverhouders in Nederland zijn bij ons aangesloten. Ook zitten alle kalverslachterijen bij de SKV. Zo lang dat zo blijft, hoeven we ons geen grote zorgen te maken over de kwaliteit van het toezicht in de kalversector."

Het feit dat een aantal handelaren niet bij de SKV is aangesloten, acht Jongerius minder bedreigend. "Niet door de SKV gecontroleerde dieren kunnen niet bij Nederlandse slachterijen worden verwerkt."

Nog een probleem dat zich voordoet als gevolg van de weigering van Dijksma om een AVV af te geven, is dat nu geen heffing kan worden ingesteld voor de financiering van de SKV. De hoop is dat deze complicatie is op te vangen door Europees landbouwgeld dat is bedoeld voor kwaliteitsregelingen in te zetten voor (kwaliteits)controle door de SKV. Dat kan voor een aantal jaren soelaas bieden.

Op langere termijn moet een andere financieringswijze worden ontwikkeld. Dan zal de SKV mogelijk ook een iets ander profiel hebben gekregen, verwacht Jongerius. De SKV zal dan meer een uitvoerende organisarie zijn, naast of onder de Stichting Branche-organisatie Vleeskalversector (SBK). In die situatie moet ook helder zijn gemaakt welke taken direct bij de SKV horen en welke vallen onder de IKB-regeling Vleeskalversector.

Of registreer je om te kunnen reageren.