Rundveehouderij

Nieuws 1093 x bekeken 2 reacties

Precisielandbouw kan ruwvoerproductie verbeteren

Wageningen - Binnen drie jaar kan een basis-adviessysteem worden gerealiseerd dat voor gras en maïs opbrengstvoorspelling, bedrijfseconomische berekeningen en precisielandbouwadviezen geeft.

Dat kan op basis van data over bodemvocht, nutriënten en groei. Dat blijkt uit een haalbaarheidsstudie door Wageningen UR naar het genereren van opbrengst en voederwaarde-kengetallen met sensoren en modellen voor gras en snijmaïs.

Het systeem kan op termijn verbeterd worden door toevoeging van sensortechnologie die data over de kwaliteit van geoogst product, gewasstadia, biologische stress, diergedrag in de wei en specifieke bodemeigenschappen leveren. Hier is volgens de onderzoekers wel meer onderzoek voor nodig.

De voordelen van precisielandbouw zijn evident. Lagere input van meststoffen, water, middelen en arbeid, hogere gewasopbrengsten en minder belasting van mens en milieu. Toch worden deze voordelen in de ruwvoerproductie nog zeer beperkt gerealiseerd, zeker in vergelijk met de ontwikkelingen in de akkerbouw.

Onderzoekers zien kansen om met precisielandbouw de gras- en maisproductie in Nederland ecologisch en economisch naar een hoger plan te tillen.

De klankbordgroep van de onderzoekers, bestaande uit melkveehouders en loonwerkers in Noord-Brabant, Overijssel en de Noordoostpolder, noemt volgende stappen in het realiseren van een adviessysteem essentieel: van advies op bedrijfsniveau naar perceelniveau en pleksgewijs, van advies op jaarbasis naar dagbasis en van metingen achteraf naar actuele en voorspellende metingen.

Laatste reacties

  • Jaap39

    Precisie landbouw ok, maar dan ook graag met realistische bemestingsnormen. Dat is nu te ver afgeknepen....

  • jan1953

    het moet niet gekker worden

Of registreer je om te kunnen reageren.