Rundveehouderij

Nieuws 1387 x bekeken

Toename melkproductieregistratie

Arnhem – Voor het eerst sinds 1985 is het aantal bedrijven dat deelneemt aan melkproductieregistratie (MPR) weer gestegen. Dat blijkt uit de CRV-jaarstatistieken 2014.

De stijging van het aantal bedrijven dat aan MPR deelneemt is wel zeer licht, namelijk 165 bedrijven meer die het totaal op 15.941 bedrijven brengen. Het totaal aantal melkveebedrijven is juist 84 stuks gedaald, van 18.665 naar 18.581. Het percentage bedrijven dat deelneemt aan MPR is daarmee 85,8 procent. In 2013 was dat nog 84,5 procent. De 85,8 procent van de bedrijven bezitten in totaal 91,5 procent van alle koeien in Nederland.

De achterliggende motivatie van de hogere deelname aan MPR ligt waarschijnlijk in de verplichte antibioticumreductie in de melkveehouderij. Bij de selectie van koeien van al dan niet droogzetten met antibiotica is het celgetal van de individuele dieren een goede richtsnoer. Bij ontbreken van MPR op het bedrijf moeten veehouders op andere wijze aantonen waarom ze een bepaalde koe wel of juist niet droogzetten met antibiotica. Deelname aan MPR is dan mogelijk goedkoper en minder omslachtig dan andere methodieken.

Bij de deelname aan MPR zijn verschillende frequenties beschikbaar. Jarenlang was de vierweekse het meest gebruikt. Tot in 2012. Toen werd voor het eerst de zesweekse controle het meest toegepast en deze trend zet zich voort. Inmiddels werkt 52,1 procent van de bedrijven met een zesweekse controle. De vierweekse is teruggezakt van bijna 70 procent in 1990 naar 40 procent in 2014. De vijfweekse controle wordt op een stabiele 7 procent van de bedrijven gebruikt en de drieweekse op slechts minder dan een procent van alle bedrijven.

Of registreer je om te kunnen reageren.