Rundveehouderij

Nieuws 1566 x bekeken

Noorwegen houdt vast aan melkquotering

Oslo - Noorwegen houdt vast aan een quotering voor de melkproductie, maar de regering mikt wel op een wijziging in de regulering van de handel in productierechten. Koop en verkoop van quota zijn in de huidige situatie gebonden aan de provincies, met het oog op een zo gelijkmatig mogelijke verdeling van de melkveehouderij over het land.

Een door een commissie in opdracht van de regering gemaakt rapport stelt voor om het aantal handelsregio's drastisch te beperken. In sommige handelsregio's is in de huidige situatie een gebrek aan vraag en een te groot aanbod, terwijl in andere regio's het omgekeerde het geval is. De melkveehouderij blijkt zich te willen concentreren in bepaalde gebieden, waarbij niet zozeer de geschiktheid van de natuurlijke omstandigheden de belangrijkste rol speelt als wel de aanwezigheid van andere melkveehouders. "Het producentenmilieu, in het rapport gedefinieerd als clusters van melkveehouders, lijkt de drijvende kracht te zijn achter de herverdeling van productierechten in de productieregio's van vandaag", constateert de commissie.

Of registreer je om te kunnen reageren.