Rundveehouderij

Nieuws 1155 x bekeken

Betere fosfaatbenutting noodzakelijk voor groei

Wageningen - De melkveehouderij zal bij verdere groei een verbetering van de fosfaatbenutting moeten laten zien om niet boven het afgesproken fosfaatplafond te komen. Dat is een van de conclusies van het rapport Sectorrapportage Duurzame Zuivelketen 2013 van het LEI Wageningen UR.

In 2013 is de geproduceerde hoeveelheid melk met 4,6 procent toegenomen ten opzichte van 2012. Deze toename is niet gepaard gegaan met een betere benutting, waardoor de hoeveelheid broeikasgassen met 4 procent is gestegen. Het fosfaatvolume is met 6,3 procent gestegen en de ammoniakemissie kende een toename van 6,5 procent. Behalve voor fosfaat zijn ook voor broeikasgassen en ammoniakplafonds afgesproken in 2020. Dat betekent dat een verdere groei van de sector, zoals deze geraamd wordt, niet mogelijk is als er ook niet een betere benutting tot stand komt.

Ook is het behoud van weidegang niet helemaal gelukt. Het aandeel bedrijven dat weidegang toepast, is licht gedaald. Dit geldt zowel voor weidegang volgens de definitie van de Stichting Weidegang (van 73,6 naar 72,2 procent) als voor het totale aandeel bedrijven met weidegang (van 81,2 naar 80,0 procent).

Voor het antibioticumgebruik geldt dat dit ten opzichte van 2012 gelijk is gebleven.

Op gebied van energiebesparing zijn er wel slagen gemaakt. De hele zuivelketen heeft de energie-efficiëntie met 5,3 procent verbeterd.

Het onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd door LEI  in opdracht van de Duurzame Zuivelketen, een samenwerking van zuivelorganisatie NZO en LTO. in het onderzoek wordt gewerkt met de hoofdthema's Klimaat & Energie, Diergezondheid & Dierenwelzijn, Weidegang en Biodiversiteit & Milieu.

Of registreer je om te kunnen reageren.