Rundveehouderij

Nieuws 1567 x bekeken

KringloopWijzer geen stuurmiddel

Bokhoven – De KringloopWijzer is een prima instrument om broeikasgasemissie te meten, maar het is geen middel om op emissie van broeikasgassen te sturen.

Dat zei Léon Sebek onderzoeker bij Animal Sciences Group tegen zo'n zestig veehouders en adviseurs tijdens een bijeenkomst georganiseerd door DLV Rundvee Advies.

De KringloopWijzer is geen goed stuurmiddel om de eenvoudige reden dat het alleen terugkijkt naar gerealiseerd resultaat. De achterafmeting heeft geen invloed op resultaten in de toekomst. Toch kan de KringloopWijzer wel een nuttig instrument zijn in het kader van emissiebeperking. Want het bevat wel een aantal indicatoren die een relatie hebben met uitstoot van broeikasgassen. Dat zijn onder meer zoals stikstofefficiëntie van het vee, stikstofefficiëntie van de bodem en voerefficiëntie van de veestapel.

In het algemeen geldt dat, naarmate de bedrijven beter scoren op bovengenoemde indicatoren, de broeikasgasemissies lager zijn. Het is echter geen garantie. Tussen bedrijven met gelijke voerefficiëntie (bijvoorbeeld 1,2 voor de gehele veestapel) kunnen heel verschillende emissies horen. Deze emissies zijn in doorsnee vaak wel lager dan bedrijven die bijvoorbeeld 0,95 scoren. Ook voor stikstofefficiëntie van vee en bodem is een relatie vastgesteld.

Sebek geeft aan dat vaak gedacht wordt dat productie-intensiteit ook een goede indicator is voor broeikasgasemissie, maar hij staaft met achtergrondcijfers dat dit niet correct is. Er is geen relatie tussen emissie en intensiteit.

Of registreer je om te kunnen reageren.