Rundveehouderij

Nieuws 1079 x bekeken 2 reacties

Duurzaamheidsdoelen bij adviseurs onbekend

Wageningen – Adviseurs van melkveehouders zijn niet of nauwelijks op de hoogte van de activiteiten van de Duurzame Zuivelketen. Dat blijkt uit het rapport 'adviseurs over verduurzaming in de zuivelketen', dat LEI Wageningen UR in opdracht van de Duurzame Zuivelketen heeft opgesteld.

Adviseurs brengen het begrip duurzaamheid niet of weinig ter tafel. Liever bespreken ze concrete doelen als het verlengen van levensduur van de koeien of het verbeteren van de diergezondheid. Belangrijkste reden hiervoor is het belang dat een bedrijf goed loopt. Dat is goed voor de arbeidsvreugde van de boer en geeft een duurzame relatie met de adviseur. Dit betekent in de praktijk dat de adviseur duurzaamheid niet gaat agenderen als de melkveehouder er niet zelf om vraagt. Een ander genoemde  reden is bijvoorbeeld dat doelen niet concreet genoeg zijn voor een individueel melkveebedrijf.

Betrokken onderzoekers concluderen dat er veel synergie bestaat tussen de doelen van de Duurzame Zuivelketen en de beroepspraktijk van de adviseurs. De 25 geïnterviewde adviseurs staan ook achter de gestelde duurzaamheidsdoelen. Als adviseurs beter op de hoogte zijn van de gestelde duurzaamheidsdoelen, kan de Duurzame Zuivelketen hen veel beter inzetten. Voorwaarde is dan wel dat de Duurzame Zuivelketen meer inzicht geeft in positieve of negatieve consequenties van het wel of niet realiseren van haar doelen voor individuele melkveehouders. Ook zou meer inzicht gegeven moeten worden in welke maatregelen melkveehouders concreet kunnen nemen om bij te dragen in het realiseren van de doelen.

Het LEI adviseert de Duurzame Zuivelketen onder meer adviseurs beter op de hoogte te brengen van de achtergrond en activiteiten van Duurzame Zuivelketen en het draagvlak daarvoor te verstevigen. Ook moet er een vertaalslag komen van sectorale doelen naar consequenties en handelingsperspectieven voor individuele melkveehouders. Samenwerking met advies- en adviseursorganisaties is nodig om doelen sneller te kunnen realiseren en gezamenlijk te werken aan uniforme dataverzameling, kengetallen en de ontwikkeling van sturingsinstrumenten.

Laatste reacties

  • koestal

    Maar gelukkig weten ze het in Wageningen wel.,zo hoort het !

  • joohoo

    Meel in de mond of wollig taalgebruik. Duurzaam is zo rekbaar dat identieke bedrijven de een afgeschilderd wordt als vervuiler en de ander als voorloper in de kringloop uitvoering!. De adviseur weet het ook niet meer.

Of registreer je om te kunnen reageren.