Rundveehouderij

Nieuws 1823 x bekeken

NMV: blijf faunaschade melden

Putten – De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) roept veehouders op faunaschade te blijven melden, ook wanneer er geen verzoek ingediend wordt voor een tegemoetkoming in de schade.

Schademeldingen zijn nodig voor de onderbouwing voor verleende ontheffingen voor schadebestrijdingsmogelijkheden, zo blijkt uit een uitspraak tegen de provincie Overijssel. Daarin bepaalde de rechter dat bij verleende ontheffing inzichtelijk moet zijn om welke schade het gaat.

Gevolgen voor ganzenbeheerplan

Het ontbreken van een duidelijk en volledig overzicht van schademeldingen kan volgens de NMV dan ook grote gevolgen hebben voor het provinciale ganzenbeheerplan, maar ook anderen beheerplannen. Zonder meldingen vreest NMV-voorzitter Harm Wiegersma straks een totale winterrust voor de ganzen, ondanks het feit dat veel veehouders wel degelijk schade ondervinden.

Te veel gedoe om schade te melden

Hij ziet dat een groep veehouders het simpelweg te veel gedoe vindt om de schade te melden. Vooral boeren met schade op een paar hectare op afstand, laten geld liggen. Daarvoor zijn volgens hem twee redenen. Ten eerste is het systeem te omslachtig en kost de veehouders daarom teveel tijd. Ten tweede ontmoedigen het behandelbedrag van €300 en het eigen risico van €250 het indienen van een schademelding.

'Schade met simpel telefoontje melden'

Wiegersma pleit daarom voor een laagdrempeliger systeem.  "Veehouders zouden de schade met een simpel telefoontje moeten kunnen melden, vergelijkbaar met het voice-response systeem voor kalveren", aldus de voorzitter.

Faunaschade kan gratis gemeld worden op www.faunaschade.nl. Pas als er om een schadevergoeding wordt gevraagd, moet er €300 worden betaald.

Of registreer je om te kunnen reageren.