Rundveehouderij

Nieuws 2320 x bekeken 2 reacties

Aanscherping MDV beperkt vloerenkeus

Doetinchem - De eisen voor de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) worden per 1 januari 2016 aangescherpt. Dit komt mede door het nieuwe besluit emissiearme huisvesting, dat sinds 1 augustus van kracht is. Hierdoor zijn de emissiewaarden van alle stalsystemen herzien en verhoogd.

Ook stelt het besluit een maximale uitstoot per dierplaats vast. Dit gaat volgens het Subsidie en Projectbureau Subvention effect hebben op de stalsystemen die onder de MDV vallen. Het nog niet definitief vastgestelde ambitieniveau voor de maximale uitstoot van ammoniak komt volgens de herziene emissiewaarden op 8,6 kilo NH3 per dierplaats per jaar te liggen.

Weidegang niet meer afzonderlijk beloond

Daarnaast is er een kans dat weidegang niet meer afzonderlijk wordt beloond. Volgens Subvention betekent dat dat er nog maar vier stalsystemen aan de MDV voldoen. Dit zijn de Eco-Vloer van Anders Beton met een emissie van 7,7 kilo bij opstallen, de Groen Vlag-roosters met flappen in de roosterspleten met een emissie van 6,0 kilo, De MeadowFloor van Proflex met 7,7 kilo en de chemische luchtwasser met een uitstoot van 5,1 kilo emissie.

Gebruik bij bouwplannen MDV2015

Subvention adviseert veehouders met bouwplannen voor komend jaar nog gebruik te maken van de MDV2015. Op deze manier kan er nog gebruikgemaakt worden van meerdere stalsystemen, omdat er een overgangsrecht voor verleende, nog niet gebouwde, stallen die niet aan de nieuwe eisen voldoen in het besluit opgenomen is. Voor de praktijk betekent dit dat de opdrachtbevestigingen voor het eind van dit jaar afgerond moeten zijn en de nieuwe stal voor 1 oktober 2016 in gebruik genomen moet zijn.

Laatste reacties

  • BO(skabout)ER

    De emissie de eco vloer van Anders beton is veel lager, dit is de oude waarde nog. Ik geloof dat het nu 5,4 kilo is.

  • BO(skabout)ER

    Mijn opmerking inclusief deze mag wel weg gehaald worden, want de informatie van boerderij klopt wel. Ik wist niet dat de emissies in 2015 weer strenger waren geworden.

Of registreer je om te kunnen reageren.