Rundveehouderij

Nieuws 1684 x bekeken 7 reacties

GD: pak knaagdier aan bij salmonellabestrijding

Deventer - Knaagdieren kunnen een rol spelen in de verspreiding van salmonella-infecties bij rundvee. Op besmette bedrijven kan de infectie aangetoond worden in ratten. Toegang van knaagdieren tot de (kracht)voeropslag kan via verontreiniging van het voer leiden tot infectie van runderen. Op besmette bedrijven met veel knaagdieren duurt het langer voordat de salmonellabesmetting onder controle krijgen is. Om deze reden adviseert de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) rundveehouders met een salmonellabesmetting op het bedrijf om knaagdieren tenminste een keer per maand intensief te bestrijden, ook in periodes dat de knaagdieren weinig gezien worden. Dit advies geldt ook voor veehouders in de omgeving van besmette bedrijven om zo de voorkomen dat knaagdieren de infectie tussen bedrijven verspreiden.

Aandachtspunt is wel dat vanaf juli 2015 een licentie nodig is om chemische bestrijdingsmiddelen tegen knaagdieren (rodenticiden) te gebruiken op agrarische bedrijven. Hiervoor is een aparte aantekening op de spuitlicentie nodig of apart bewijs van vakbekwaamheid nodig. Dit kan via de AOC's verkregen worden.

Laatste reacties

 • Kowalski

  Een keer per maand? Als je knaagdieren wilt bestrijden moet je hier dagelijks mee bezig zijn.

 • drikhend

  Waardeloos advies . Het is in eerste zaak nodig om te proberen om ratten en muizen te weren . Dit is en wordt de regel in de toekomst voordat men gif mag gaan gebruiken . Klemmen en vang kooien mag wel als deze geen andere dieren vangen en of doden . Het advies moet zijn inventariseren van de situatie (Zelf of ingehuurd bedrijf) Wat zit er hoeveel en waar zitten ze en waar komen ze vanaf enz. En dan advies inwinnen of laten geven .Plan van aanpak maken of laten maken van hoe gaan we ze weren en bestrijden . Wie doet wat en wanneer . En dan als er een plaag is deze aanpakken volgens plan en gif voeren tot dat er helemaal geen opname meer is . En dan tevens kijken wat de oorzaak van de plaag is en deze proberen weg te nemen en plan van aanpak hierop afstemmen . Het een maal per maand goed bestrijden heeft weinig zin want men moet soms maanden bestrijden wil men voldoende resultaat hebben . En als men de oorzaak niet wegneemt wordt het een terugkerend probleem .Bij de nieuwe biocide wet is inzetten van gif op deze manier niet meer is toegestaan als men geen Weerings maatregelen treft . En bij eventueel buitengebruik van de daarvoor toegelaten middelen zal men als men ontheffing aanvraagt zeker volgens deze IPM methode moeten werken anders zal men in de problemen komen bij controle .Laat u goed voorlichten kan in de kosten schelen nu niet dan in de toekomst . Voorkomen is beter dan genezen . Dus weren is op langere termijn altijd goedkoper dan regelmatig bestrijden .

 • drikhend

  Waardeloos advies . Het is in eerste zaak nodig om te proberen om ratten en muizen te weren . Dit is en wordt de regel in de toekomst voordat men gif mag gaan gebruiken . Klemmen en vang kooien mag wel als deze geen andere dieren vangen en of doden . Het advies moet zijn inventariseren van de situatie (Zelf of ingehuurd bedrijf) Wat zit er hoeveel en waar zitten ze en waar komen ze vanaf enz. En dan advies inwinnen of laten geven .Plan van aanpak maken of laten maken van hoe gaan we ze weren en bestrijden . Wie doet wat en wanneer . En dan als er een plaag is deze aanpakken volgens plan en gif voeren tot dat er helemaal geen opname meer is . En dan tevens kijken wat de oorzaak van de plaag is en deze proberen weg te nemen en plan van aanpak hierop afstemmen . Het een maal per maand goed bestrijden heeft weinig zin want men moet soms maanden bestrijden wil men voldoende resultaat hebben . En als men de oorzaak niet wegneemt wordt het een terugkerend probleem .Bij de nieuwe biocide wet is inzetten van gif op deze manier niet meer is toegestaan als men geen Weerings maatregelen treft . En bij eventueel buitengebruik van de daarvoor toegelaten middelen zal men als men ontheffing aanvraagt zeker volgens deze IPM methode moeten werken anders zal men in de problemen komen bij controle .Laat u goed voorlichten kan in de kosten schelen nu niet dan in de toekomst . Voorkomen is beter dan genezen . Dus weren is op langere termijn altijd goedkoper dan regelmatig bestrijden .

 • mbm

  Tja, wat een advies. Ik bestrijd ratten voortdurend en met alle middelen. Helaas wordt de plaag steeds erger. Ik ben in mijn directe omgeving volgens mij de enige die nog iets aan de ratten doet. Burgers in het buitengebied denken er niet eens aan om deze overlast te bestrijden. En waar komen ze gezellig fourageren? Bij mijn voerkuilen. Ik heb hoge kosten moeten maken voor alle middelen die nodig zijn. En wat doet de overheid: regels aanscherpen om de bestrijding lastiger te maken.

 • gjcamps

  Misschien een paar katten op het erf ?

 • abtje

  Scheelt ook wat de gemeente doet. Ken gemeentes waar enkele ambtenaren bijna fulltime bezig zijn met plaagdier-bestrijding. En dat terwijl een buurtgemeente er helemaal niets aan doet.
  Geldt niet alleen voor ratten, maar in de zomermaanden ook voor bijen en wespen. Zelfs konijnen vallen er in sommige gemeentes onder.

 • drikhend

  Ja beste MBM de bestrijding wordt lastiger en soms waarschijnlijk onmogelijk . Het verhaal zoals ik in #3 beschrijf is eigenlijk de nieuwe manier van bestrijding volgens Biocide wetgeving . Eerst probleem in kaart brengen .Kijken van voorkomen en weren . Plan maken van hoe te voorkomen en te weren en te bestrijden .En dit vast te leggen in logboek . Als aan deze voorwaarden is voldaan kan men bestrijdingsmiddelen inzetten zolang er opname is door ratten en of muizen . In uw geval bij kuilen en zeker maiskuilen is weren al niet makkelijk en als er in de buurt meer gebouwen en voer en schuilgelegenheden zijn waar niets aan weren en bestrijden wordt gedaan . Dan krijgt u het moeilijk maar u zult toch zelf ook aan wering moeten doen . Al is het maar alle grassen en struiken enz. bij de kuilen weghalen . Geef ze zo weinig mogelijk schuilgelegenheid .Noteer zulk soort zaken wanneer je ze uitgevoerd hebt in logboek en blijf de schuilmogelijkheden weg houden bij de kuilen .Zo kun je verantwoord gif in blijven zetten en ontheffing vragen voor buiten gebruik van de daarvoor toegelaten middelen .Doe iets ondanks dat uw buren niets doen . Heeft u uw zaken op orde dan kun je de overlast ook melden bij de gemeente deze is verplicht om de klacht na te gaan . En dan moet de gemeente of uw buren ook aan weren en bestrijden .
Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.