Rundveehouderij

Nieuws 2405 x bekeken 4 reacties

Bemesten van mais met mest in de rij vraagt tijdige actie

Wageningen - Bemesting van mais met mest in de rij vraagt om een jaarrond-teeltsysteem. Daarnaast is het van belang dat de grond in het voorjaar voldoende draagkracht heeft om te bemesten.

Ook zorgt deze methode ervoor dat de fosfaat kunstmestgift achterwege gelaten kan worden en de stikstof beter benut wordt. Bij de lagere bemestingsniveaus is het effect van drijfmest in de rij uiteindelijk het grootst. Dat blijkt uit resultaten van Praktijknetwerk 'Mais telen met GPS op zand'.

In het praktijknetwerk heeft een aantal loonbedrijven in Noord Nederland meegedaan. Zij beschikken over een mestinjecteur en een zaaimachine geschikt voor toepassing van rijenbemesting. In Noord-Limburg en Oost-Brabant is gebruikt gemaakt van tijdelijk beschikbaar gestelde machines. Het netwerk heeft samen met DLV Rundvee de afgelopen jaren de ervaringen van de toepassing gevolgd en hebben gezamenlijk diverse demovelden aangelegd. Door de verdere verlaging van de aanwendingsnormen zoeken maïstelers naar alternatieven om de opbrengst op peil te houden. Mest in de rij is zo'n alternatief dat ervoor kan zorgen dat de mais toch op een goede manier tot ontwikkeling kan komen en voldoende opbrengst in kwantiteit en kwaliteit geeft.

In het najaar moet al gekeken worden of de grond geschikt is. Het perceel dient in het najaar vlak te zijn, zonder sporen. Is dit niet het geval, dan is grondbewerking nodig, bijvoorbeeld lostrekken, gevolgd door inzaai van een groenbemester. Is bewerking in het najaar niet mogelijk, dan moet ploegen in het voorjaar gebeuren, waarbij gelijk de groenbemester wordt ondergeploegd.

Laatste reacties

 • alco1

  Men doet in dit soort proeven net alsof aan het eind van het groeiseizoen alles wat er nog in de grond zit uit zal spoelen.
  ( bemesting tussen de rijen, waar de plant niet bij kan komen)
  Als de mais echter geoogst is en de grond voor nagewas gehutseld wordt, zal dit door rijenbemesting armer zijn.
  Waar ik benieuwd naar ben hoeveel er werkelijk zal uitspoelen bij goed nagewas en goed humusgetal.
  Als dit maar weinig is, dan is rijenbemesting het toegeven aan de te lage normen die er gesteld worden en zal na jaren de verschraling te zien zijn.
  We zien dit al bij volvelds gewassen.

 • koestal

  Ik maak me al ernstig zorgen

 • j.verstraten1

  ALco1 en koestal. Ik maak me ook zorgen.
  Maar we vinden het al jaren heel normaal dat we kunstmest in de rij bemesten , sterker nog, je wordt voor gek verklaard als je het maïsland op rijd met een kunstmeststrooier om volvelds stikstof of fosfaat te bemesten. Waarom vinden we het dan vreemd om drijfmest in de rij te geven? Wat door de mais is opgenomen hoef je ook niet door een nagewas weg te vangen. Maw een goed nagewas betekent veel mineralen over, die door de mais dus niet zijn opgenomen. En de prioriteit bij mij is een goed hoofdgewas, niet een goed nagewas. ( en als het weer in het najaar tegenzit, dan wordt het toch al niks.)

 • Grensboerke


  Een goed nagewas na mais? Al heel lang niet meer gezien 'onder de rivieren'.

  Alleen als je zeer vroege mais zaait komt er iets van terecht.

  Maar zoals hiervoor al gezegd, het gaat om het goede hoofdgewas en zolang we niet kunnen/mogen brengen wat het gewas onttrekt, klopt er iets niet.

Of registreer je om te kunnen reageren.