Rundveehouderij

Nieuws 2018 x bekeken

Melkprijs Rouveen in 2013: €43,09

Rouveen – Leden van Rouveen hebben over 2013 een nabetaling van €3,50 per 100 kilo melk ontvangen. Samen met een voorschot van €39,59 komt de melkprijs daarmee uit op €43,09 per 100 kilo exclusief btw.

Dat staat te lezen in het jaarverslag van de onderneming. Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen heeft zijn netto-omzet in 2013 met 16 procent zien stijgen naar €135 miljoen. De omzet in kaas steeg met 11 procent naar €110 miljoen, de verkopen van melk en melkproducten nam toe van €16,8 miljoen naar €24 miljoen. De bedrijfslasten stegen met 15 procent. Het saldo over 2013 kwam uit op €5 miljoen, zo'n €400.000 lager dan in 2012.

Eind 2013 hebben de leden in totaal €3 per 100 kilo melk aan leveringsrechten-reserve opgebouwd. Deze reservepost houdt verband met de invoering van een A- en B-melkprijzensysteem. De coöperatie onderscheidt, vanwege het wegvallen van de melkquotering vanaf 1 januari 2015, twee soorten melk en de daarbij horende melkprijzen. Het gaat om een coöperatieprijs, de A-prijs, en een B-prijs gerelateerd aan de spotmarkt met een overgangsregeling voor 2015 tot en met 2018. Met de beoogde invoering van dit reglement en de vorming van een leveringsrechtenreserve op naam in de toekomst, wordt een deel van de algemene reserve benoemt tot leveringsrechtenreserve. De omvang van deze leveringsrechtenreserve houdt verband met het leveringsrechtvolume omgerekend tegen 4 cent per kilo melk.

De melkaanvoer kwam in 2013 uit op ruim 145 miljoen kilo met gemiddeld 4,34 procent vet en 3,5 procent eiwit.

Of registreer je om te kunnen reageren.