Rundveehouderij

Nieuws 1676 x bekeken

Fonterra-voorzitter waarschuwt tegen bouw dure stallen

Auckland - Nieuw-Zeelandse melkveehouders moeten erop letten hun productiekosten laag te houden en niet te veel geld te investeren in beton en gebouwen. Deze waarschuwing uit voorzitter John Wilson van zuivelcoöperatie Fonterra.

Op met name het Nieuw-Zeelandse Zuidereiland verrijzen steeds meer en steeds beter uitgeruste veestallen. Daarvoor zijn verschillende redenen aan te wijzen. Boeren proberen steeds efficiënter (maar dus wel duurder) melk te produceren, ze willen het koecomfort verbeteren en ze zoeken naar wegen om afspoeling van mest naar waterlopen te voorkomen.

De Nieuw-Zeelandse waterbeheerders zijn steeds strenger geworden voor bedrijven die rivieren, beken en meren vervuilen met mest. Tientallen bedrijven zijn met zware boetes geconfronteerd. Er zijn al met al genoeg goede redenen te bedenken waarom vee steeds vaker wordt opgestald. Verreweg de meeste bedrijven hebben het vee echter nog steeds het hele jaar buiten lopen.

De keerzijde daarvan is wel dat de vaste productiekosten van melk steeds hoger worden, aldus Wilson. Hij vindt dat een gevaarlijke ontwikkeling bij een wereldmarkt voor zuivel, waarin de prijzen steeds vaker en heviger gaan schommelen. Komt er weer eens een diep prijsdal, dan zitten zwaar gefinancierde boeren eerder in de problemen dan hun traditionele 'low-budget'-collega's en mist de Nieuw-Zeelandse melkveehouderij de voor haar zo belangrijke flexibiliteit. Die is belangrijk om vlot met de markt mee te kunnen bewegen, zonder dat daarbij de essentie van het systeem wordt aangetast.

Of registreer je om te kunnen reageren.