Rundveehouderij

Nieuws 3697 x bekeken 21 reacties

Deense minister laakt Nederlandse vleeskalverhouderij

Kopenhagen - De Deense stierenpremies worden verhoogd om te voorkomen dat nuchtere kalveren worden geëxporteerd. Die maatregel neemt de Deense landbouwminister Dan Jørgensen. Het initiatief is onderdeel van een breed politiek akkoord om de groei en de werkgelegenheid in de rundveesector te bevorderen.

Denemarken exporteerde vorig jaar 45.000 nuchtere kalveren, primair naar Nederland. Jørgensen acht deze handel vanuit dierenwelzijnsoogpunt onwenselijk omdat het gepaard gaat met lange transporttijden, "maar ook voor de behandeling die ze (de kalveren – red.) krijgen in Nederland", zoals hij volgens het dagblad Jyllands-Posten zegt.

In totaal wordt voor het maatregelenpakket €24 miljoen uitgetrokken. Het bedrag is afkomstig uit de Europese landbouw- en plattelandssubsidies. Los daarvan wordt nog eens €13 miljoen besteed aan subsidies voor milieu- en dierenwelzijnsinvesteringen bij de bouw van stallen. Volgens Jørgensen levert het pakket voor de rundveesector een omzetplus op van zo'n €470 miljoen en 2.500 arbeidsplaatsen.

Laatste reacties

 • Hogman1

  Kan hij dan ook niet de export van fokzeugen cq biggen naar Roemenie en nog verder verbieden.
  Als je het dan toch over transportafstanden en dierenwelzijn wil hebben.

 • Marco22

  Dierenwelzijn ingeruild voor handelsbeperking.Of te wel verkapte staats steun. Aha wat gaat de EU hier aan doen?

 • Fermer

  Goed beleid, 37 miljoen subsidie voor 470 miljoen omzetplus en 4500 arbeidsplaatsen. Ook multinationals ontvangen bergen subsidies om zich in een westers land te vestigen, dus zeker geen staatssteun. Minder gesleep met dieren is altijd beter. Tevens een begin van beleid om producten of productiemethoden te weren die in eigen land verboden dan wel ongewenst zijn. Voorbeeld voor Dijksma?

 • joannes

  De jaloezie naar de Van Driegroep die samen met FC een flink deel van de melkproductie via poeder als kalfsvlees verkopen. Inmiddels met geimporteerde Kalveren. Dat kan spannend worden wanneer de groei er uit zakt op het moment dat er juist méér gemolken gaat worden.

 • 344412

  Ook in Denemarken dus bewindslieden die nooit op een boerderij komen. Laat hem eerst eens gaan kijken en zijn jaren 80 vooroordelen bijstellen!

 • Fermer

  @joannes, inderdaad, 2 multinationals die samen wel heel erg afhankelijk zijn van de grote EU subsidies. 2 top-ondernemingen, met miljoenen verdienende bestuurders, alleen de leverancier van de grondstof houdt mbv. steun z'n hoofd boven water. Wel iets om jaloers op te zijn.

 • joannes

  Hoewel @emmerei, het zou me niets verbazen wanneer de Van Driegroep met http://en.wikipedia.org/wiki/Arla_Foods praat om samen met de overheid óók van die internationale handel in Kalfsvlees ¨taart¨ te snoepen! Met inmiddels wereldwijde exporten is dat exclusieve kalfsvlees een groeimarkt om melk hoogwaardig te verwaarden, en ........ niet onbelangrijk, voor risicospreiding, op een andere manier te verkopen. Met dat beetje subsidie en vooral een jaloerse Deense Landbouwminister die loyaal de regels gaat aanpassen, is dit een gouden kans voor de Van Driegroep iets minder afhankelijk te zijn van de Nederlandse regering, al is het nog binnen de EU.

 • Fermer

  @joannes, het aanbod kalveren wordt niet groter, dus v. Drie zal altijd met iedereen praten over poederprijzen, mesterskansen, milieu-eisen en vestigingsbonussen. Denemarken heeft ook melk genoeg over, dus daar een meerwaarde voor vinden in hun land betaalt zich dubbel.
  Vwb. dierenwelzijn van vleeskalveren, het is een intensieve tak, en gezien de discussie's nu in Nederland over kippen, varkens en nu ook koeien qua welzijn heeft zeker een Deense minister, van een land met ruimte dus, ook wel z'n vraagtekens bij de Nederlandse methodes.

 • Mozes

  @emmerei en @joannes, is FC meer afhankelijk van subsidie dan andere zuivelonderneming? Ik weet niet of nog exportsubsidie bestaat maar als die nog zou bestaan is dat niet alleen ten voordele van FC maar van de hele Europese zuivel. Door meer export is er minder druk op de Europese markt waardoor ALLE boeren in Europa een hogere melkprijs kunnen ontvangen.

  Daarnaast wil ik er op wijzen dat op twee na bij geen enkele zuivelonderneming meer geld bij de boeren terecht komt dan bij FC. Alleen een Italiaanse en een Finse zuivelonderneming betalen meer dan FC. Deze twee bevinden zich in een bijzondere positie die in enige mate te vergelijken is met Cono. Zij kunnen een hogere prijs betalen dan FC maar alleen voor een beperkt volume. Als zij dezelfde melkhoeveelheid zouden moeten vermarkten als FC zouden ze waarschijnlijk ver achter FC staan.

  Verder vraag ik mij af welk belang FC heeft bij de kalvermesterij. Ze kunnen toch veel meer verdienen door kindervoeding te maken dan kalvermelk.

 • joohoo

  De transportduur van Nederlandse kalveren is langer dan van Duitse of Deense import. Dit heeft meer met regelgeving van doen.

 • joannes

  @Mozes, in de diversificatie van belangen heeft FC een flink belang bij de Kalvermesterij: Lekker dicht bij huis een relatief grote afnemer van Poeder welke in een, tot op heden, groeiend constant verkoopkanaal vermarkt kon worden. En ...niet onbelangrijk pieken en dalen in andere verkoopkanalen kon dempen. Poeders zijn immers redelijk te bewaren. En historisch hebben verwerkers voor deze installaties behoorlijke subsidies ontvangen. Nu dat is Denemarken op gevallen en die willen nu ook hun deel van de taart. Vandaar die aandacht! FC krijgt er in iedergeval een concurrent, voor dit kanaal, bij, zo verkondigd die jaloerse Minister van Landbouw. Ik zie Dijkstra nog geen tegenactie ondernemen, het tegendeel, misschien heeft hem wel getipt om van die importkalveren af te zijn.

 • Zuperboer

  De kalverensector in Nederland is dermate professioneel dat een Deense noodmaatregel daar veel verandering in zou kunnen brengen. De kennis die hier zit kun je niet eenvoudigweg kopieren. Dream on Denmark.

 • Mozes

  @joannes, met dezelfde poedertoren waar kalvermelkpoeder gemaakt wordt kan ook kindervoeding gemaakt worden. De beperkende factor in de verkoop naar China is niet de markt maar de productiecapaciteit in Nederland. Laten de Denen gelukkig zijn met het maken van kalvermelk, dan kunnen wij onze capaciteit gebruiken voor export naar China.

 • joannes

  Volgens mij heb jij een lintje van FC @Mozes tegoed! Je laat geen gelegenheid voorbij gaan om maar de kwaliteiten van FC naar voren te brengen. Wat mij betreft heb dat lintje al verdient. Je ben een schaamteloze verdediger van alles, maar dan ook echt alles, wat die schijn coöperatie brengt of vraagt. Blind vertrouwen noemen ze dat, maar jij zal je meer herkenning in het woord ¨loyaliteit¨. Het is te hopen, voor je, dat ze dat vertrouwen niet beschamen

 • Fermer

  Toch geweldig dat rijke FC arme sloeber van Drie voorthelpt, en voor hem goedkoop kalvermelkpoeder produceert. Vanuit dezelfde toren kon ook veel meer opbrengend babymelkpoeder voor China geproduceerd worden, iets wat voor de boeren misschien een plusje in de melkprijs opgeleverd had. Vlgs. Mozes.

 • j.verstraten1

  ik zou willen dat wij zo'n minister vóór landbouw hadden.....

 • Mozes

  Nee, @joannes #14, toen een aantal jaren geleden enkele boeren binnen FC een actie begonnen tegen de kwantumtoeslag was ik van de eersten die zich hier bij aansloot. Dus ik ben best wel in staat om kritiesch te zijn.
  Het probleem hier op het forum is dat sommigen bij ieder artikel een mogelijkheid zoeken om weer wat ongefundeerd schop-geleuter naar voren te brengen. En dan kan ik het vaak niet laten om de ongefundeerdheid van het schop-geleuter aan te tonen.

 • Fermer

  @Mozes 9, als je ziet dat de Europese melkveehouder naast een niet kostendekkende melkprijs om te overleven afhankelijk is van z'n toeslagrechten, en daarnaast dat de zuivelfabrieken om die magere melkprijs te kunnen betalen ook veel Europese steun ontvangen, en voorts om op de wereldmarkt nog enigzins wat te bereiken exportsubsidies nodig zijn, is dan de Europese zuivel an sich niet reddeloos verloren?

 • Jan van het Zand

  Hoezo vrije handel. Als je de reacties leest barst het van de subsidies in de EU en in Denemarken voor boeren en multinationals. En de werkman krijgt helemaal geen subsidie van de EU.

 • Fermer

  @Parel, onze subsidies verdwijnen in de zakken van 'de werkman', als een in verhouding tot de wereldmarkt (waar wij ons geld zouden moeten verdienen) veel te hoog loon, goed beschermd door de staat dmv. afscherming v. d. arbeidsmarkt, naast de ww en bijstand.

 • joannes

  precies @emmerei, @Parel moet terug naar school om leren hoe herverdeling werkt in de Politiek. Die subsidies lijken gegeven maar zijn niet meer of minder dan economie en werkgelegenheid stimulering. Voor een deel bij de boeren om hun productie redelijk constant te houden maar voor het belangrijkste deel bij toeleveranciers - die allerlei leuke innovaties mochten bedenken- en bij de verwerkers (melkfabriek en slachterijen) om de overcapaciteit in stand te houden voor export. En dat allemaal om schaarste perioden te voorkomen die de consumenten in een hongerwinter zou doen belanden. Want het weer en dierziekten zijn nu eenmaal niet te voorkomen of te voorspellen. Een oplossing of eigenlijk Politiek Eigenbelang want wanneer je over honger moet gaan praten/regeren kom je niet toe aan rechten voor Dieren.

Laad alle reacties (17)

Of registreer je om te kunnen reageren.