Rundveehouderij

Nieuws 1478 x bekeken

Veel mis bij langeafstandstransporten kalveren

Utrecht - Veel transporteurs die kalveren uit het buitenland aanvoeren leven de regels voor transport- en rusttijden van dieren niet goed na. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Langeafstandstransporten van kalveren worden komende tijd extra gecontroleerd op naleving van de Europese transportverordening.

Jaarlijks worden er ruim 800.000 kalveren in Nederland geïmporteerd. Dieren mogen niet langer dan 19 uur onderweg zijn. Zijn dieren wel langer onderweg, dan moeten ze op een controleplaats worden uitgeladen om 24 uur te rusten, drinken en eten.

De NVWA heeft in de eerste drie maanden van dit jaar 35 langeafstandstransporten uit voornamelijk Ierland en Oost-Europese landen gecontroleerd. Hierbij voldeden elf transporten aan de regels, zeventien transporten waren niet in orde en zeven transporten zijn nog in onderzoek. Naast het overtreden van de transport- en rusttijden bleken enkele transporteurs het reisjournaal dat zij moeten bijhouden niet naar waarheid te hebben ingevuld. Eén transporteur ging in deze periode vijf keer achterelkaar in de fout.

Bij de controles bleek ook dat vier transporteurs zich niet hielden aan de regel dat kalveren die bij elkaar in dezelfde vrachtwagen of aanhanger vervoerd worden, allemaal op hetzelfde adres uitgeladen moeten worden. Dit is belangrijk om verspreiding van besmettelijke dierziekten te voorkomen.

De NVWA heeft zeven processen-verbaal en zeven boeterapporten opgemaakt. De NVWA pakt naast transporteurs ook opdrachtgevers en organisatoren van veetransporten aan. Brancheorganisatie Vee&Logistiek Nederland was niet in staat tijdig te reageren.

Of registreer je om te kunnen reageren.