Rundveehouderij

Nieuws 1416 x bekeken 2 reacties

Keuzes voor land op afstand dichterbij

Wageningen - Veehouders met land op afstand kunnen binnenkort gebruik maken van een rekentool waarmee op economische basis de keuze te maken is welk gewas op het land op afstand het meest rendeert.

Deze rekentool, die nu geoptimaliseerd wordt, geeft de extra kosten van een gewas op afstand weer en is binnen het praktijknetwerk 'Minder toeren' ontwikkeld.

De uitkomst van de tool wordt bepaald door de extra kosten die gepaard gaan bij land op afstand te delen door de kVEM-opbrengsten per hectare van een bepaald gewas voor een bepaalde afstand. Zo zijn verschillende gewassen bij verschillende afstanden naast elkaar te vergelijken en is duidelijk welk gewas de minste extra kosten per kVEM geeft bij een bepaalde afstand.

Bij de vorming van de rekentool blijkt dat het aantal transportbewegingen per gewas behoorlijk verschilt. Bij standaardpercelen van 5 hectare betekent het telen van gras (bemesting, controle, maaien, schudden, kuilen, kunstmest etc.) al snel dat er 138 transportbewegingen per jaar per perceel gemaakt worden. Dat is veel meer dan een gewas als korrelmaïs, dat ongeveer 90 transportbewegingen kent. Bij graangewassen gaat het slechts om 50 transportbewegingen.

Dit betekent dat gras telen op 5 kilometer afstand al snel 150 euro per hectare meer kost dan dichtbij. Voor mais is dat rond de 200 euro per hectare. Dat is absoluut gezien een groot verschil maar per kVEM omgerekend weer niet.

Het programma geeft ook inzicht of huur of koop van land op afstand interessant is en wat de maximale prijs mag zijn.

Bij narekenen van het bouwplan van de deelnemers van het praktijknetwerk, blijkt dat de meesten op basis van ervaring al vaak de juiste teeltkeuze hadden gemaakt voor de percelen op afstand.

Laatste reacties

  • farmerbn

    Zoiets konden we toch al uitrekenen met een computerprogramma op de HLS in Dronten in 1987? We werkten toen met die grote floppies.

  • pinkeltje

    Als er grond te koop of te huur is dan ligt er niemand wakker van 150 Euro per hectare. Anderzijds is een beetje rekenen natuurlijk niet verkeerd. En daar is de computer een heel handig hulpmiddel bij.

Of registreer je om te kunnen reageren.