Rundveehouderij

Nieuws 1925 x bekeken 6 reacties

Plan van aanpak moet fokverbod afwenden

Den Bosch - Een dreigend fokverbod voor de vleesveerassen Verbeterd Roodbont (VRB) en Belgisch WItblauw (BWB) is duidelijk tot de fokkers doorgedrongen.

Tijdens een informatiebijeenkomst afgelopen dinsdag in Den Bosch bleek ruim driekwart van de 50 aanwezige fokkers bereid om de bekkenmaten van hun vee te meten. Met het meten van de binnenbekkenmaten wordt duidelijk of een koe natuurlijk kan afkalven of niet. Het bekkenmeten wordt opgenomen in een plan van aanpak waarmee de sector aan de overheid laat zien hoe fokkers meer koeien natuurlijk af willen laten kalven. Dit plan van aanpak wordt eind deze maand aan staatssecretaris Dijksma gepresenteerd. Bij het VRB-stamboek laten 30 van de 170 leden hun koeien al meten, daar komen nog een kleine 25 fokkers bij. Bij BWB zijn nu 60 van de 300 leden als meetbedrijf geregistreerd. De aanwezige fokkers vroegen zich af wat voor gevolgen het plan van aanpak heeft voor de 'wilde' niet stamboekfokkers. Volgens BWB-voorzitter Jan van de Wiel staat er niets in de stukken van staatssecretaris Dijksma dat niet-stamboekleden ter zijnentijd toch een fokverbod boven het hoofd hangt. "Maar dat is volledig aan de overheid. Wij kunnen nu alleen laten zien dat we er hard mee bezig zijn. Niet-leden doen nu niet mee aan de metingen. Zou dat een harde eis worden dan zijn ze voor de overheid gemakkelijk te traceren." stelde hij. Veel fokkers zien de aan de metingen verbonden kosten als struikelblok. Vanuit de overheid is geen bijdrage te verwachten dus de sector moet het zelf bekostigen. Meten kost €5,00 tot €7,50 per dier, exclusief voorrijkosten. De stamboeken kijken nu hoe hun meetpersonen efficiënter in te zetten zodat de voorrijkosten verlaagd worden. Verder zijn met name de BWB-fokkers bang voor inteelt. De spoeling van BWB-stieren is al dun en stieren met voldoende bekkenmaat maakt de selectie nog moeilijker. Het inteeltrisico wordt nog niet in het plan van aanpak meegenomen. Wel wordt er meer druk op de Belgische KI-organisaties gelegd om die doordrongen te krijgen van het Nederlandse probleem. Voor VRB speelt dit minder omdat CRV en KI Samen geen stieren meer inzetten waarvan de bekkenmaten niet bekend zijn.

Laatste reacties

 • schoenmakers1

  inteelt wordt niet meegenomen, weer een typische ambtelijke oplossing die geen oplossing is

 • t.van.ooijen@zonnet.nl

  Waarom mag de koningin met keizersnede verlost worden en een koe niet
  nederland wordt onderdrukt en geplukt op alle fronten door de dictatuur van alle soorten ambtenaren.

 • NoordHollander

  typische maatregelen die eigen zijn aan fokkerijfilisofieen van niet gebruikers of fokkers kenners dit gezeur moet niet door overheid of zid geregeld worden maar uit de fokkerijorganisaties zelf gedirigeerd worden

 • h.j

  t .ooijen volgens mij heb jij het niet helemaal begrepen de koningin heeft niet gezocht naar een kerel met een niet natuurlijke dike kont
  een kijzersnede word niet verboden maar het moet geen gewoontegoed worden bij limousin kennen ze dat probleem ook niet en deze koeien zijn niet slechter

 • Marjan14

  precies Sabine

 • Anne-Marie van der Linde

  Juist @ Noord-Hollander. Maar het duurt even voordat de neuzen de goede kant op staan. En dit dreigende verbod is niet nieuw, in 1984 is de routinematige keizersnede al in Den Haag ter sprake geweest. Toen is het dossier in de kast verdwenen maar dat gaat dit keer niet gebeuren.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.