Rundveehouderij

Nieuws 2929 x bekeken 6 reacties

Behandeling AmvB grondgebondenheid melkvee in voorjaar 2015

Den Haag- Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken verwacht dat de behandeling van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) waarin grondgebondenheid van de melkveehouderij wordt geborgd, over drie tot vier maanden aan de Tweede en Eerste Kamer zal worden voorgelegd.

Dat schrijft ze in reactie op vragen van de Eerste Kamer over de melkveewet. Dijksma zal deze week of uiterlijk maandag met een brief komen waarin ze de richting schetst waarop ze grondgebondenheid wil borgen.

In deze AMvB zal ook een knelgevallenregeling komen voor bedrijven die in 2014 hun fosfaatproductie hebben uitgebreid ten opzichte van het referentiejaar 2013 volgens de voorwaarde van volledige mestverwerking, zoals dit volgens het oorspronkelijke wetsvoorstel mogelijk is.

In reactie op vragen van de fracties van VVD, CDA en PvdA over welke grond mee telt voor de grondgebondenheid reageert Dijksma dat het gaat om "landbouwgrond, die in het kader van een normale bedrijfsvoering bij het bedrijf in gebruik is". De veehouder moet de feitelijke beschikkingsmacht over de grond hebben. Dit geldt voor gronden in eigendom, pacht, huur, of met grondgebruiksverklaring. Daarnaast moet de landbouwer in de praktijk in staat zijn het teelt- en bemestingsplan op elkaar af te stemmen en deze plannen in samenhang te realiseren. Ook Regionale Mestafzetovereenkomsten (RMO's) tellen mee. Hiermee kunnen veehouders maximaal 25 procent van de mest bij collega-boeren binnen een straal van 20 kilometer afzetten, mits ze 75 procent van de mestproductie op eigen grond kunnen afzetten. Ook grond met ''Voer voor mest contracten' kunnen passen binnen de definitie van tot het bedrijf behorende oppervlakte landbouwgrond, mits de grond waar het ruwvoer op geteeld wordt en waar de mest op wordt afgezet op basis van een juridische titel bij het bedrijf van de veehouderij hoort en de veehouder de zeggenschap heeft over de teelt en het bemestingsplan.

De Eerste Kamer behandelt het wetsvoorstel volgende week.

Laatste reacties

 • Ishtar

  Wat ze ook zal presenteren, de verwachting is dat het zo lek als een mandje zal zijn.
  Een soort van convenant met populisten uit de zuivelsector, die vooraan zitten ja te knikken.
  Maw, verwachting is mooi weer regeltjes.
  Wat zou het fijn zijn om te weten van CDA en VVD euro-parlementariers hier van vinden?
  Het schijnt dat die altijd zinnige plannen hebben?
  Boeren zouden moeten weten wat die eigen politieke vertegenwoordigers te zeggen hebben.
  Of zijn het oud-Vion betsuurders ?
  Lachen man, cda en vvd populisten die iets vinden..........

 • koestal

  het lijkt me een onmogelijk voorstel ,er zijn altijd vindingrijke boeren

 • bvandoorn

  gaat precies zoals bij de invoering van quotum, voor de groeiers komt er een knelgevallenregeling

 • kiepel

  Het vooral extensieve noorden van Nederland wordt een poets gebakken door de willens en wetens mest overschrijdende zuiderlingen. LTO Noord is te slap geweest in de onderhandeling met ZLTO.

 • landboer

  Dat word dan de zoveelste kiepel!

 • verbi

  Beste KIEPEL de noordelingen merken helemaal niks van deze wet ,de zuiderlingen betalen het gelag omdat het noorden zonodig moest zaniken over grondgebondenheid. Dus niet de zaak omdraaien.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.