Rundveehouderij

Nieuws 662 x bekeken

Nieuwe Belgische regeling voor zoogkoeienpremie

Brussel – De Belgische zoogkoeienhouderij kan onder het regime van het nieuwe GLB toch een beroep blijven doen op gekoppelde steun.

Het gaat om een jaarlijkse premie per aangehouden zoogkoe. Voor de vaststelling van de premie per dier wordt volgens het Agentschap voor Landbouw en Visserij een nationale enveloppe gedeeld door het aantal premiedieren. Hiervoor krijgen zoogkoeienhouders ook een nieuwe referentie toegewezen met het maximaal aantal dieren waarvoor een premie ontvangen kan worden.

Bij het toewijzen van de premie wordt een nieuwe definitie voor de zoogkoe gehanteerd. Het moet gaan om een vrouwelijk rund van het vleestype dat een kalf heeft voortgebracht en behoort tot een veestapel die wordt gebruikt voor het fokken van kalveren, bestemd voor de productie van goede tot superieure vleeskwaliteit. De premie kan alleen aangevraagd worden door een specialistische veehouder die minstens twintig zoogkoeien heeft.

Omdat om deze grens al veel discussie is geweest, stelt het Agentschap voor Landbouw en Visserij dat met dit aantal enigszins flexibel omgegaan kan worden. De nieuwe referentie wordt vast gesteld op basis van het gemiddelde aantal dieren in 2012 en 2013. 70 procent van de moederdieren moet minstens acht maanden voor afkalven op het bedrijf aanwezig zijn geweest. Bedrijven die in 2012, 2013 of 2014 alle zoogkoeienrechten hebben verkocht en bedrijven die minder dan twintig dieren als referentie hadden ontvangen geen referentie. Hierop gelden voor veehouders jonger dan veertig jaar en veehouders die door omstandigheden in 2012 en 2013 minder dieren hielden, maar in 2014 wel weer minstens twintig dieren hadden uitzonderingen.

Bij de uitbetaling van de zoogkoeienpremie zal elk jaar gebeuren op basis van het aantal premiegerechtigde dieren. Voorwaarde is dat 90 procent van de zoogkoeien minstens acht maanden voor afkalven aanwezig is, daarnaast moet minstens 30 procent van de kalveren minimaal drie maanden worden aangehouden. Voor uitbetaling wordt de I&R gecontroleerd. Benutten veehouders het gestelde minimum van jaarlijks 70 procent niet dan vervalt het deel onder die 70 procent.

De Belgische zoogkoeienhouderij telt ongeveer 450.000 koeien.

Of registreer je om te kunnen reageren.