Rundveehouderij

Nieuws 11735 x bekeken 90 reacties

Kamer wil geen grondloze groei

Den Haag – Een Kamermeerderheid vindt dat groei van melkveebedrijven door alleen mestverwerking niet mogelijk moet zijn. Er moet een vorm van grondgebondenheid blijven.

Dat blijkt uit de reacties van Kamerleden op het wetsvoorstel  'Verantwoorde groei melkveehouderij' van staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken). Die wet geeft melkveehouderijbedrijven de mogelijkheid om na afschaffen van het melkquotum te groeien. De extra fosfaatproductie moet dan volledig verwerkt worden of er moet via extra grond plaatsingsruimte voor komen.

De fracties van PvdA, SP, D66, Christenunie, Groenlinks en PvdD, hebben moeite moet de mogelijkheid van groei door extra mestverwerking. Regeringspartij PvdA vraagt Dijksma de wet aan te passen en alleen uitbreiding toe te staan wanneer er voldoende grond onder het bedrijf ligt om extra fosfaatproductie die het gevolg is van uitbreiding in zijn geheel te plaatsen.
D66-Kamerlid Gerard Schouw roept Dijksma op met een alternatief te komen. "Groei van de melkveehouderij moet plaatsvinden waar de grond de hoeveelheid koeien en mest kan dragen. Vooral omdat grondgebonden groei van de melkveehouderij maatschappelijk het meest verantwoord is", aldus Schouw.
Henk van Gerven (SP) vreest dat de melkveehouderij de varkens- en pluimveesector achterna gaat."De poort voor intensivering van de melkveehouderij wagenwijd opengezet. Dit is misschien wel de grootste fout van Dijksma tot nu toe."
SGP vreest dat de melkveestapel harder zal groeien dan wordt aangenomen, waardoor invoering van dierrechten dreigt. Dat vindt de de partij onwenselijk, omdat dierrechten geen rekening houden met de mate van grondgebondenheid en omdat hiermee de melkproductie per koe wordt gestimuleerd.
Fracties zijn ook bezorgd of de benodigde extra mestverwerking wel gerealiseerd kan worden.
SGP, D66 en PvdA vragen naar de mogelijkheid voor een tussenoplossing, waarbij een maximale hoeveelheid fosfaat per hectare wordt gesteld. Daardoor moeten bedrijven die al intensief zijn bij uitbreiding eerst investeren in grond. Bedrijven die relatief extensief zijn kunnen dan wel eerst uitbreiden met mestverwerking.

Melkveehoudersvakbond NMV, LTO en de Nederlandse Zuivelorganisatie zijn ook voorstander van een dergelijke aanscherping van de wet. NZO en LTO vinden dat de groei van de sector evenwichtiger moet plaatsvinden met behouden van grondgebondenheid, weidegang en binnen milieunormen.

Laatste reacties

 • pinkeltje

  En waarom zou dat voor varkens, kippen, konijnen, cavia's, marmotten, olifanten, tijgers en krokodillen dan niet moeten gelden?

 • koestal

  De politiek wil de groei van de veehouderij stil leggen ,veehouderij is ook een vorm van economie,dus ze gaan de economie beteugelen en dan maar weer klagen dat er zoveel mensen zonder werk thuiszitten

 • ron_kleinsman1

  Nederlandse melkveehouderij vind ik al grondgebonden. Koeien vreten voornamelijk grondstoffen van Nederlandse gronden. Als ik goede afspraken maak met akkerbouwers in de buurt over productie van voer, en deze dan van hun koop dan ben ik naar mijn mening grondgebonden melkveehouder.

 • gjcamps

  Wat zijn ze in Den Haag toch lekker strategisch bezig. Als je nu nog bespreken moet hoe je over enkele maanden de intensivering van de melkveehouderij kunt tegengaan. Tsja....... No comment

 • koestal

  Ik las net,,Schotse boeren overwegen veehouderij op te geven'' daar zullen sommige politici erg blij mee zijn,ook in Nederland

 • Mozes

  @pinkeltje, varkens en kippen worden begrenst door dierrechten. De melkveehouderij zal begrenst worden door verplichte grondgebondenheid. Dit betekent dat de dierrechten voor varkens en kippen nooit zullen verdwijnen.

 • Hans Brasil

  beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald

 • Mozes

  Na het wegvallen van het melkquotum moet de melkveehouderij op één of andere manier begrenst worden anders komt er een ontwikkeling in de richting van intensieve veehouderij. We schieten onmiddelijk door het fosfaatplafond, het maatschappelijk draagvlak valt weg en we verliezen het imago van natuurlijkheid met grote negatieve gevolgen voor de afzet van zuivelproducten. We komen terecht in bulk op basis van kostprijs wat wij nooit kunnen winnen tegenover Nieuw Zeeland, de VS of Argentinië. De Nederlandse melkveehouderij kan een goede toekomst hebben, maar alleen als wij de zuivel kunnen afzetten op basis van betere kwaliteit en natuurlijkheid.
  Je kunt de melkveehouderij op vele manieren begrenzen: veerechten, quotum, fosfaatrechten of verplichte grondgebondenheid. Als je alle mogelijkheden analyseert blijkt verplichte grondgebondenheid de minst kwade.
  Bij verplichte grondgebondenheid wordt de minste luchtkapitaal gecreëerd en je voorkomt tegelijk de ontwikkeling van maatschappelijk ongewenste vormen van melkveehouderij.

 • munickshof

  Volgens mij is de huidige mestwet voldoende. Al jaren te weinig grond, dan moet er bij groei voer aangekocht en mest afgevoerd worden. Dan kan ik het niet rondrekenen!

 • Zuperboer

  Mooi verhaal Mozes echter let op: ALLE MELK IS WIT, of ze nu uit NL komt uit NZl, de VS of Argentinie!

 • gjcamps

  En het echte geld maak je niet met melk maar met kaas, toetjes, yoghurts etc.
  Men kon toch jaren geleden al voorspellen wat er gebeurt als het melkquotum eraf gaat. Eerst was groei gewenst voor de melkveehoudery nu de melkprijs ontwikkeling er minder rooskleurig uitziet vinden we opeens koeien in de wei belangrijk en mestverwerking toch niet zo sexy en kostprijsverhogend. Wat moet ondernemend Nederland hier nu mee? In kazachstan hebben ze tenminste 10 jaar wetzekerheidsgarantie, 30 % subsidie op de investering en 5 jaar geen belasting betalen.

 • jrboer

  Idd Mozes, de spijker op zijn kop. Zuperboer vergeet geloof ik dat we in Nederland al jaren een bovengemiddelde melkprijs weten te realiseren. Dat komt niet doordat onze melk witter is dan elders maar door onze manier van produceren en de boodschap die wij onze melk kunnen meegeven.

 • pietbongers

  als ook krachtvoer in nederland gewonnen zou worden zie je pas dat we echt grond te kort hebben en dat grond gebonden wil worden is dus alleen possitief, koeien voeren met voer uit buitenand en de stront hier ergens kwijt worden is verleden tijd

 • frl

  Heb zelf 6000 liter melk per ha ,wil graag nog wat uitbreiden .maar als we door het fosfaatplafond gaan kan dat niet meer.
  stel, ik verkoop de grond aan mijn intensieve buurman, en die zou dan de ha wel volledig mogen benutten met fosfaat, dat kan toch niet.

 • roppie

  Zit er ook verschil in melkpoeder uit Nederland of uit een ander Europees land? Al de melk die hier teveel is zal dmv melkpoeder naar andere delen van de wereld gaan waar een te kort is. En er is in sommige delen van de wereld te kort. Als je hier gaat beperken vult Roemenië het wel op. Kijk naar de eieren. Ze kochten vrolijk hier de legbatterijen en gebruiken die nu daar. En hoe gaat het met de eieren hier in Nederland?

 • alco1

  Dat kan wel hcsob. Maar intensiever voor jouw zou ook mogelijk moeten zijn. Het LTO wist totaal niet wat ze aan zouden richten met hun fosfaat plafond. In ruil voor derogatie werd verteld. En boeren die daar toch al geen gebruik van maakten,dus extensief zijn, zijn de klos.
  Allerlei onzin wordt er bedacht om maar niet met de billen bloot te hoeven voor onzinnige regelgeving.

 • floseman1

  gewoon koeien fokken van 100 liter per dag mest probleem op gelost maar dan komt de dieren partij misschien wel veer zeuren dat die arme koeien te veel geven

 • Fermer

  @hcsob, die grond lekker duur aan je buurman verpatsen, dan gewoon een paar jaartjes wachten, en dan koop je je grond veel goedkoper terug en krijg je de stal er gratis bij.

 • j.verstraten1

  We hebben al járen grondloze groei. Quotum is al lang losgekoppeld van grond. En nu moet het ineens wél grondgebonden?

 • rmw

  Nog even door neuzelen met de politiek en er komt gewoon minder melk zonder quotum (Wie had dat gedacht...), met dank aan LTO en NZO, en de NMV babbelt ook nog mee....

 • minasblunders1

  Jij snapt 'm, Emmerei!

 • poldes

  gekozen voor de wereldmarkt?
  dan heb je gekozen voor de laagste kostprijs. anders verkoop je niets.
  Dan kun je niet onderbouwen dat wij in Nederland de afgelopen jaren een
  hogere melkprijs hebben ontvangen als elders.
  dit gaat niet samen.

 • Probe

  Weer een hint richting invoering van het stelsel van dierrechten. Het concept ligt al op de plank. Nu zelfs PvdA meegaat in dit verhaal zal Dijksma moeten bewegen. En dat vindt ze niet heel erg. VVD zal haar de ruimte geven om de totale veehouderij te maximaliseren. En of we dat erg moeten vinden...

 • afm

  lto en de zuivelorganisatie worden ook waker. eerst de boeren gek makken hoe groter hoe beter . en nu komen zu er ook achter dat het helle maal uit de hand loopt . en de boeren zitten drek ver onder de kost prijs tu melke bedankt lto

 • aarthamstra1

  Multinationals hebben de boeren hun product nagenoeg niet nodig,Kijk maar eens naar de inhoud van alle zuivel van de weide koeien producten.

 • aarthamstra1

  Multinationals misbruiken boeren voor het imago van hun mengsels wat in de verste verte niets te maken heeft met melk laat staan weide melk.

 • aarthamstra1

  RABO , vandaag??? in alle sectoren gaat het vooruit!! klopt vooral voor de strontput,

 • Mozes

  @J. Verstraten #19, op de LTO bijeenkomt van afgelopen maandag in Weerselo werd vertelt dat er op dit moment ongeveer 800 bedrijven in Nederland zijn die meer dan 4 GVE per ha hebben. Hiervan zitten er 500 in Brabant en Limburg.
  Dit veroorzaakt een groot meningsverschil tussen ZLTO en LTO-noord tav verplichte grondgebondenheid. Gezien jou reactie #19 verwacht ik dat jij ook ergens in Brabant of Limburg woont.

 • koster

  grondgebondenheid is volgens mij voor de toekomst, de enige juiste route. Er zal meer voer in Nederland geproduceerd moeten worden en minder in het buitenland. Zie post 13.
  Maar hoe giet je dat in een vat? Want het zou niet uitmoeten maken of ik het gras/ander gewas teelt of bv een akkerbouwer. En een taks op buitenlands voer is vast niet mogelijk. Maar ja buitenlands voer, kan natuurlijk voor boeren in de grensstreek ook van dichtbij komen.
  Eigenlijk moeten we naar een systeem toe waar op alle percelen waar voer op groeit, dat daar ook mest op komt. En dan het liefst ook nog een systeem wat geen administratief/ controle gedrocht is.
  De biosector heeft het wel aardig voor elkaar.

 • W Geverink

  Tja, daar komen ze mee aan net nadat de nieuwe stal voor 450 koeien klaar is...

 • Winterwarm

  Inderdaad, rijkelijk laat om je dat nu als overheid nog te bedenken terwijl al vele ondernemers (=melkveehouders) hun investeringsplannen hebben uitgevoerd of dit op korte termijn gaan doen. Het zoveelste voorbeeld van een onbetrouwbare overheid die het ondernemers onmogelijk maakt om te ondernemen omdat ze haar beleid telkens bijstelt. (zie ook in de zorg en de problemen rondom zorgboerderijen)

 • sieko

  Wat is nu eigenlijk het probleem?
  Te veel fosfaat gebruik?
  Te veel Nitraat,ammoniak, koeien, mest, boeren....

 • Bertens

  Grondgebonden is de toekomst. Als een akkerbouwer voer teelt (maïs of gras) en deze levert aan een melkveehouder moet de oppervlakte waar het over gaat meetellen voor grondgebondenheid. Heel simpel. Weinig poespas. De melkveehouder kan mest leveren een de akkerbouwer. Akkerbouwer en melkveehouder kunnen dan spreken over een win win situatie.

 • Fermer

  @Mozes #28, misschien zijn er op dit moment ong. 800 melkveebedrijven met meer dan 4 gve per ha, maar hoeveel bedrijven zullen het er zijn wanneer al die stallen straks volstaan?

 • alco1

  @Bertens. En dan moet er nog bij komen dat de norm van bemesten aangepast wordt met wat er afgehaald wordt. Met controle aan de hand van grondbemonstering.

 • arib

  Een ieder gehoord hebbende de conclusie: Koeien en stierenquotum grondgebonden maken. Mensenquotum gebonden maken aan de beschikbaarheid van voedsel en huisvesting.

 • Sjaak

  'Kamer wil geen grondloze groei'

  Jammer, dat dit nu pas wordt gerealiseerd!
  Het was te voorzien en velen hebben hiervoor gewaarschuwd oa. het CLM.
  Toch is Dijksma overstag gegaan, door gelobby van de zuivelindustrie en standsorganisaties, om grondloze groei toe te staan onder voorwaarden, zoals mestverwerking.
  Raar vind ik het, dat diezelfde standsorganisaties en NZO nu het gewijzigde wetsvoorstel van harte toejuichen....?!
  Kan me voorstellen, dat verschillende ondernemers zich verraden voelen...

  Hoewel het sneu is, dat men pas zo laat tot inkeer komt, hoop ik toch dat dit wanbeleid aangepakt wordt en dat anticiperend gedrag inderdaad niét beloond wordt, dus géén knelgevallenregeling!
  Ondernemen is nu eenmaal risico lopen en daar hoort dit bij.
  Anders breekt de hel los....

 • mbm

  Grondloze groei moet kunnen als er een oplossing is voor het teveel aan mest en/of tekort aan voer. Wat is erop tegen, als er voldoende mestverwerking is, om voer aan te kopen en mest af te zetten? Echt weer Nederlandse emotie om de groei aan grond te koppelen. Je begrijpt dit politieke standpunt toch wel, er is eenvoudig weg geen grond voor (veel) groei beschikbaar, in Nederland. Is dat ook weer opgelost. Foute koers, verwerken en vermarkten die mest!

 • Mozes

  @mbm, op welke afstand wil jij voer aankopen? Is het dan niet beter om het bedrijf te verplaatsen naar gebieden waar voer is?

 • bellmonde

  Wij hebben 34 hectare dat we elk jaar aan een akkerbouwer verhuren.. Dat kan dan toch ook aan melkveehouders... Als ze net zoveel betalen natuurlijk.. Grond genoeg voor voer.. Aardappels zijn toch goedkoop..

 • Khalid en zijn maten

  In de pluimveesector hebben ze het 'probleem'mestoverschot al aardig weten in te perken er wordt in Moerdijk veel mest verbrandt. Dan zijn er ook nog een aantal wat grotere vleeskuiken bedrijven wiens mest naar (oost) Duitsland gaat richting de akkers waar de tarwe voor diezelfde vleeskuiken bedrijven verbouwd word.

  Ik denk dat melkveehouders meer in oplossingen moeten denken en niet in problemen,en niet alles afschuiven op de belangenbehartigers.

 • j.verstraten1

  Mozes#28 je hebt helemaal gelijk, op de grens zelfs. Maar nu gooi jij hier 4gve per ha neer als een vergelijkende grens. Waar komt die vandaan, terwijl je als je op fosfaatplaatsing/ha stuurt je maar2 gve per ha kunt plaatsen, en bij maisteelt zelfs nog minder? Als je fosfaatplaatsingruimte bepaalt of je voldoende grondgebonden bent. heb je het niet over 800 bedrijven maar 12000! melkveebedrijven met een fosfaatoverschot.
  Het risico van deze discussie is dat er in brabant en limburg alleen varkens en kippenboeren overblijven en dat de melkveehouderij gefaseert in 1 generatie verdwijnt. De structuur/intensiteit is hier de afgelopen decennia nu eenmaal zo gegroeit. Ik pleit absoluut niet voor grondloze bedrijven, maar grondgebonden is een bedreiging.

 • j.verstraten1

  Daarnaast is de vraag waar is men nu eigenlijk bang voor? En maakt het wat uit of er nu 2,3,of 500 koeien in een stal staan en het voer voor deze koeien op grond groeit welke verbonden zijn aan het bedrijf middels pacht,eigendom oid, of dat het voer (deels) van derden komt? Men zoekt nu naar mogelijkheden om excessen te voorkomen, kleinere (20-50ha) gezins bedrijven worden hier ook de dupe van, grotere bedrijven in akkerbouw gebieden kunnen hun grondposities 'organiseren' en verder onbeperkt door ontwikkelen en de sanering wordt verder aangejaagd. Maw mijn boodschap: stuur op excessen en laat de rest min of meer met rust.

 • Koen Franken

  De problemen roept de sector op zichzelf af door met alle geweld door het fosfaatplafond te vliegen .

 • info58

  @Sjaak
  dus dat betekend dat een melkveehouder die voor een jaar of 5 geleden een stal heeft gebouwd voor bv 200 koeien maar vergeten is een NB vergunning aan te vragen, dan geen nh3 rechten via de PAS (stikstofbank)krijgt toegewezen met gevolg de stal bv half leeg moet laten staan.
  als dat geen anticiperend gedrag is geldt dan ook hiervoor geen knelgevallen regeling.
  het fosfaatplafond zakt acuut

 • Mozes

  @verstraten #42, de norm wordt gesteld op 4 GVE om niet de kleinere boer het leven onmogelijk te maken. Het is vooral bedoelt om excessen tegen te gaan. Een boer in Brabant die wil uitbreiden naar 800 koeien, een boer in Mariumheem die van 60 naar 480 koeien gaat op 35 ha. Dit soort ontwikkelingen moeten gestopt worden omdat anders de melkveehouderij de nieuwe varkenshouderij gaat worden. Ook bij 4 GVE moet een deel van de mest buiten het bedrijf worden afgezet of verwerkt worden, maar er is toch nog enige relatie met grond. De relatie met grond is in ieder geval zodanig dat een ongelimiteerde groei zoals in de jaren zeventig in de varkenshouderij niet mogelijk is.
  Je kunt hier tegen zijn maar welk alternatief hebben wij om binnen de 85 miljoen kg fosfaat te blijven? Een alternatief wat minder nadelen heeft dan dit?

 • koestal

  straks zijn er koeien over,waar moeten die weer heen?,over duurzaamheid gesproken !

 • minasblunders1

  Wàt men ook bedenkt daar in Den Haag (en bij de LTO); het zal linksom of rechtsom altijd een zootje blijven. Ze lopen helemaal vast in hun eigen onkunde en gebrek aan visie. Let op mijn woorden: de puinhoop gaat steeds groter worden.

 • poldes

  de grootschalige verintensivering van de huidige melkveehouderij is een gevolg van steeds proberen de kostprijs van een liter boerderijmelk door de producent zo laag mogelijk te hebben.
  Dit is een besluit van ieder die daar aan mee doet of meent te moeten.
  Dit hoef toch niet verboden te worden?
  Daar draait ieder die daar aan mee doet toch zelf voor op?
  Als het mis gaat houdt betreffende er aan onderdoor ; en als het goed
  gaat boert hij het best met een heel lage kostprijs en is het een voorbeeld.
  het is de afgelopen 40 jaren niet anders geweest.
  In Oost Duitsland op de kolchozen ontvingen deze in 1988 1,41 oost duitse Pfenning en ze verleden verlies en wij hier in Nederland onvingen in die tijd 0,89 gulden cent per lieter en hebben nog nooit zoveel verdient.
  En nu 26 jaren ontvangen wij € 0,37 ,
  met deze prijs kan Nederland voor de wereldmarkt produceren .
  Als wij dit nog in lengte van jaren moeten dan mag er geen lto wet tegen verintensiveren komen.

 • joannes

  En @poldes, wat heeft dat met de Vraag en Prijsvorming te maken? Kijk eens in de Supermarkt en de Koelkast. In Oost Duitsland en in Nederland is het (zuivel)assortiment behoorlijk veranderd. Zo zijn ook de transport wegen en daarmee de afstanden voor Export veranderd. De Zuivel industrie is veranderd en verandert op zeker weer in de dynamiek. Zo ook de Politiek. Jouw liberale stelling dat ieder het maar voor zich moet bedenken en risico´s moet nemen wordt allang niet meer gedeeld. Niet in de sector en niet in de Politiek. De sector klaagt voordurend bij de Politiek bij problemen en dat is niet vanuit weelde. En de Politiek verkwanselt Boeren rechten op eigen land aan Natuurliefhebbers om de aandacht van de echte problemen af te leiden. Daarbovenop zijn er nog de belasting voordelen voor diegene die investeren waar gretig van gebruik gemaakt wordt. In die situatie is op z´n minst coördinatie nodig en waarschijnlijk beheersing en controle! Wetten en Regels dus!

 • poldes

  joannes,
  waar wil jij heen.

 • joannes

  @poldes, Dat jouw grootschalige verintensivering al een gevolg is van Wetten en Regels, en je dus niet ontkomt aan Nieuwe Wetten en Regels in die steeds veranderende wereld. 26 jaar geleden werd melkpoeder door de Overheid opgeslagen en in derde landen gedumpd op kosten van de Burger. Tegenwoordig, worden er handels oorlogen gevoerd met Boycots. Je blijft altijd afhankelijk van Overheids beleid, omdat die krachten je als ondernemer kunnen maken en breken. Zonder Overheids regelingen wordt het gokken en dan blijft er weinig over van een bedrijfstak!

 • alco1

  @Joannes. Je zegt altijd afhankelijk te zijn van Overheidsbeleid. Maar boycots zijn toch geen beleid, maar dat is iets wat je overkomt.

 • joannes

  @alco1, je bent als ondernemer, risconemer op uitkomsten, altijd actief in een bestaande dynamiek; noem het een samenleving! De Overheid speelt daar de Hoofdrol met wel of niet regelen bij wet en haar (Handels) Politiek met overige overheden, Naties! Pleiten voor minder regels is mooi maar kan je nooit onafhankelijk maken. Andersom, je ben altijd met ondernemen bezig in een omgeving die voor een belangrijk deel bepaald en beperkt wordt door Overheden. Je loopt dus als Ondernemer riscico´s die je nooit kan beheersen en.... waarbij het voor jouw als Ondernemer én voor de Overheid belangrijk is elkaar te kennen en te verzorgen; én die risico´s te delen.Te Delen om de continuiteit te bewaren! De samenleving is nu eenmaal veel (kapitaal) krachtiger dan de individuele Ondernemer, of....... je moet Shell, Apple, Microsoft, Google enz heten.... en dan nog is samenwerking nodig.

 • Fermer

  Overheidsbeleid is de wens van de grote ondernemingen uitvoeren. Alle beleid is erop gericht de handel en daarmee de winstgevengheid van de grote bedrijven te verzekeren. Een boycot is een aktie of een reactie, ingegeven om markten te veroveren of te beschermen. Inzake de sancties tegen Rusland bijv. werd de handelsrelatie tussen de VS en de EU bedreigd door verdere toenadering en toename in handel tussen de EU en Rusland. In bijv. de naderende vernieuwde handelsovereenkomst tussen de EU en de VS worden de Europese voedselveiligheidseisen, die een voorwaarde voor produceren alhier zijn, in geval van invoer veel ruimer gezien. Overheidsbeleid zal dus positief voor de boer zijn wanneer het een winsituatie voor de grote bedrijven oplevert, anderzijds hoef je niets te verwachten wanneer men je niet meer nodig is, lees ergens anders hetzelfde goedkoper kan krijgen.

 • Sjaak

  @info58 #45 Denk dat je gelijk krijgt!

  Er zijn inderdaad veel bedrijven, die zonder geldige Nb-vergunning draaien en die allemaal hopen dat PAS uitkomst biedt....
  Het is nu in Brabant in ieder geval zover, dat men deze ondernemers adviseert NH3-rechten te kopen om de stal gelegaliseerd te krijgen en dus niet af te wachten op de PAS.
  Verder is het zo, dat banken geen financieringen meer verstrekken als de Nb-vergunning niet in orde is. Is dus wel een serieuze kwestie!

  Nog even en dan zal een bank ook niet meer financieren, wanneer een bedrijf zijn grondgebondenheid niet op orde heeft.
  Dus uw conclusie is terecht; diegene, die de zaak niet op orde hebben, qua vergunningen, en straks dus ook grondgebondenheid, mogen de dieren niet houden en dan zakt de fosfaatproduktie vanzelf...

 • poldes

  zijn wij nog bij de les,
  er zijn grote wereldse zuivelverwerkers met vele miljarden aan cash.
  er zijn er die grootschalige melkveebedrijven hebben gesticht in o.a.China.
  een van deze heeft ook aandelen in Veghel bij een groot bedrijf van F.C.
  en wij gaan ons als kleinere melkveehouders via onze eigen lto bond verplichten/verbieden om groot te worden?
  Hier ligt de toekomst voor de grootschalige fabrieksmelkveehouders,
  gesteunt door lto.

 • joannes

  @poldes je denkt selectief aan maar één belang; het eigen belang! In een complexe samenleving die door een Democratisch bestuur bestuurd wordt, bestaat er alijd maar een beperkt en bepaald eigen belang. De kans groot te groeien gaat in een dichtbevolkt land als Nederland altijd ten koste van kiezende medeburgers. Ik vrees dat groot groeien alleen in landen als China mogelijk is, omdat ze daar overheids steun geven in plaats van beperkingen.

 • poldes

  joannes.
  ik ben geen zuivelverwerker.

 • joannes

  @poldes, maar zo zien je medeburgers je wel! Of in iedergeval een zuivelproducent! Neem als voorbeeld die http://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2014/2/PS-Brabant-akkoord-met-strengere-veehouderij-1459737W/

 • Mozes

  @poldes #57, het gaat niet om groot of klein maar om marge. Ook bij grondgebondenheid kun je groeien maar dan wel mét grond. Er is al uitgerekend dat bij verdere intensivering de kostprijs per liter juist hoger wordt. Daarbij is het van belang je te realiseren dat Nederland het moet hebben van OPBRENGSTvoordeel en niet van KOSTPRIJSvoordeel. Goed geleidde bedrijven in andere landen kunnen een lagere kostprijs realiseren dan Nederland. Op kostprijs kunnen wij het dus nooit winnen. Wij zijn echter sterk in opbrengstvoordeel. Op dit punt kunnen wij het wél winnen. Door verdere intensivering van de melkveehouderij naar een grondloze intensieve sector komen wij terecht in de bulk en verliezen onze opbrengst voorsprong. Tegelijk wordt bij verdere intensivering de kostprijs verhoogt en ontstaat er grote maatschappelijke weerstand.
  Kortom: er valt met verdere intensivering niets te verdienen, alleen maar te verliezen.

 • info58

  @Mozes
  de zuivelwereld zit toch iets anders in elkaar als jij denkt. Met het opbrengt voordeel werden overnames gedaan in het buitenland en dat geld is dus niet bij de Nederlandse melkveehouder in de portemonnee gekomen. Geldt ook voor de veevoerfabrieken en slachterijen. Telkens als er een buitenlandse overname werd gedaan beloofde men op voorhand een uitstekend rendement. Geloof mij het staat goed op de CV van de directeur of manager. Als de fabrieken in Heerenveen draaien en wij kunnen zeker niet voorzien in de vraag omdat wij zo nodig geen groei mogen realiseren, gaat ons opbrengst voordeel naar de Duitsers want ik neem aan dat jij ze op de A1 bij Oldenzaal niet tegenhoud. Door de stellingname van LTO en NZO in combinatie met de door ambtenaren gestuurde stikstofbanken (PAS) verlies je de wedstrijd al voor dat hij is begonnen

 • abtje

  Nog sterker, veel melkverwerkers zijn bijna verdubbeld in melkverwerkingscapaciteit.
  Nu er hier dus toch minder groei gaat plaatsvinden, halen ze gewoon veel meer rauwe melk uit de omliggende landen.

 • alco1

  Veel reageerders hebben het steeds over de maatschappelijke weerstand.
  Het is natuurlijk eigenlijk niet te vergelijken, maar hoe gaat het soms in opvoeding van kinderen.
  Zeurende kinderen die om ruzie te voorkomen maar weer hun zin krijgen zijn op latere leeftijd onhandelbaar.
  Zo zien sommige mensen ook de slaafsheid t.o.v. de anti groeperingen.

 • j.verstraten1

  Mozes 46#, die brabantse boer met 800 mk houd je met 4 gve niet tegen.Inmiddels mag je in brabant maar tot 1,5 ha dus die aantallen word je zowiezo niet meer kwijt. Vóór deze regel van kracht werd heeft de gemeente waar dit speelt het beleid vastgesteld dat je omgerekend ongeveer 2,75 koeien per ha kunt houden als je boven de 1,5 ha bouwblok wilt. Betreffende ondernemer heeft voldoende grond aan zijn bedrijf verbonden ( al is daar wel enige jurisprudentie over aan het ontstaan) om deze 800 koeien te houden + jongvee.

 • Mozes

  @info58 #62, jij bent bang voor Duitse concurentie en denkt dat wij dat het beste tegemoet kunnen treden door ons kwaliteitsimago te verlagen en de kostprijs te verhogen?

 • poldes

  mozes 61
  als je het op kostprijs nooit kunt halen?;wat is dan jouw drive?
  steeds de kostprijs voor je naaste college opvoeren met allerlei wetjes en regeltjes?
  in wiens belang is dat?
  Dien jij daar een Nationaal belang mee?
  Vertel eens eerlijk waar wij als collega ook iets aan hebben.

 • Mozes

  Het beleid wat ik voorsta @poldes, is gericht op maximale opbrengstprijs. In kostprijs valt niets te verdienen met intensivering. In tegendeel: verdere intensivering verhoogt de kostprijs juist.
  Sommige boeren en reageerders hier op het forum hebben de onuitroeibare gedachte in hun hoofd zitten dat schaalvergroting altijd kostprijs verlaging oplevert. Het wordt tijd dat men toch eens tot zich door laat dringen dat dat niet altijd zo is. Uiteindelijk gaat het ook nog niet eens om kostprijs maar om marge. Als bij verdere intensivering niet alleen de kostprijs omhoog gaat maar tegelijk de opbrengstprijs ook nog omlaag gaat, gaat de marge van twee kanten naar beneden. Waarom wil men dat?

 • marc47

  Slim van de Nederlandse politiekers; de grondprijzen stijgen hierdoor , hun eigen gronden blijven duur en de inkomsten van grondlasten en vermogen komen de staatskas ten goede

 • alco1

  Ik denk @Mozes dat jij uitgaat van boeren met een flink aandeel in eigen vermogen, o.a. eigen grond.
  De anderen met maar een zeer gering eigen vermogen.
  Zo lopen de scheidslijnen van maximale opbrengstprijs totaal verschillend.

 • abtje

  Dus de grootste helft wordt Nederlandse melk, geproduceert met financiele handicaps. Aangevuld met veel goedkopere buitenlandse melk.

 • info58

  @Mozes#66
  ik ben echt niet bang voor de Duitsers. Jij hebt de focus staan op maximale opbrengstprijs en mede gelet op de uitbreiding van de verwerkingscapaciteit in Nederland en met een beperkt groeiscenario kan het niet anders zijn dat deze melk uit een andere regio komt (bv Duitsland) Die gaan hier in meeliften en in combinatie met een lagere kostprijs (volume vergroting) genieten zij het voordeel.
  Denk zelf dat jou gedachten het meest overeenkomen met het Canadese systeem maar ja dat is hier zeker geen optie meer.
  In Ontario zijn enkele grote melkveebedrijven te koop om reden einde quotering en verlies van vele dollars.

 • Mozes

  @info58, waarop baseer jij de stelling dat volume vergroting een lagere kostprijs oplevert?
  En wat is er op tegen dat FC via de spotmarkt melk uit Duitsland bijkoopt tegen een lagere prijs als in Nederland? De winst die er op gemaakt wordt komt via de prestatietoeslag toch bij de Nederlandse boer terecht?

 • abtje

  @Mozes, daar is ook niets mis mee, maar is een speelveld met gelijke rechten niet eerlijker voor iedereen dan dat doorslaan van Fc?
  Straks ontploft het in de dikke nekken van de Fc en is de leverancier van de kort gehouden melk weer de dupe.
  Melk blijft wit en hoe kan Fc dat dan verkopen als weidemelk met al die voor haar boeren opgelegde handicaps en de troepaanvullen met de voor een realistische prijs geproduceerde buitenlandse melk?

 • poldes

  mozes 73
  als de melkverwerkers veel aan onze geleverde melk verdienen, gaan zij overal en op spotmarkt nog tegen veel hogere prijzen melk bijkopen(veel hogere prijzen al wij ontvangen) me als gevolg dat de aan ons uit te betalen prijs in die tijden lange tijd veel lager is al de bijgekocht melk.

 • info58

  @Mozes#73
  alle accountantskantoren en adviesbureaus hebben ons voorgerekend dat bijkoop van quotum financieel interessant was. Meer liters drukken de vaste kosten en de variabele kosten heb je zelf in de hand.
  Wat betreft FC daar ligt naar mijn bescheiden mening niet het directe gevaar. De situatie die jij schetst is er een die kort duurt. De verwerkingscapaciteit in met name Nederland wordt sterk vergroot en Arla en Frontera gaan trekken aan de melkmarkt en dan krijg je de situatie zoals abtje en poldes deze beschrijven. De zuivelfabrieken zullen volgend jaar het pad op moeten om melk te krijgen en dat hebben ze de laatste 30 jaar nooit hoeven te doen. Kon best een tegenvallen voor met name FC

 • abtje

  @Mozes heeft u nooit op school geleerd dat een cooperatie op zijn best is als zij bijna 50 procent van de markt bezit???

 • Sjaak

  Tjongejonge, wat een economen...:)

  Denk toch echt, dat Mozes het bij het rechte eind heeft!
  Het is een utopie om te stellen, dat de verwerkingscapaciteit invloed heeft op de melkprijs. Misschien geldt dat in een hoog-conjunctuur voor korte tijd, maar uiteindelijk is toch de afzetmarkt voor de eindprodukten prijsbepalend.

  Mocht er niet genoeg vraag zijn op de zuivelmarkt, door wat voor omstandigheden dan ook, dan zal er ongetwijfeld weer gekrompen worden in de verwerkingscapaciteit. In het geval van FC zullen de leden dat financieel direct gaan voelen....
  Het is dus zaak, dat we een markt kunnen bedienen, waar vraag naar is en dat daar de melkprodukie en verwerkingscapaciteit op is afgestemd. Zelf denk ik, dat FC dan toch een juiste koers vaart!

 • poldes

  sjaak,
  wij weten nog toen de superheffing werd ingevoerd.de grote slachterijen subsiedie kregen voor de uitbreiding van het aantal slachthaken voor de extra toestroom van melkkoeien.
  Ook vroegen deze grote slagerijen wat jaren later subsidie aan om het aantal onrendabele(te groot aantal slachthaken) te saneren.
  Volgens mij spreek jij namens een vet gevreten wolf die nog niet op zijn nieuwe prooi uit hoef.

 • Mozes

  Je kunt gemakkelijker een volkomen á-technische vrouw uitleggen hoe een motor werkt dan hier op het forum een discussie voeren over economische onderwerpen. Er wordt van alles aan elkaar geredeneerd als een kip zonder kop. Sommigen gaan er van uit dat de verwerkingscapaciteit bepalend is voor de vraag naar boerderijmelk???? Dat na afschaffing van het melkquotum er plotseling een tekort aan boerderijmelk is??? Dat dan melk uit Duitsland wordt bijgekocht tegen een hogere (!!!) prijs ongeacht of er vraag is naar zuivelproducten en ongeacht wat de prijs van die zuivelproducten is????

  Op dit moment gaat nog steeds een flink deel van de melk in bulkproducten die amper de garantieprijs opleveren. Daar wil men graag vanaf. Het beleid bij FC wordt dus niet bepaalt door verwerkingscapaciteit, ook niet door het aanbod van boerderijmelk maar door de vraag naar WINSTGEVENDE ZUIVELPRODUCTEN. Winstgevende zuivelproducten zijn producten die verkocht kunnen worden tegen een prijs die hoger is dan de bulk doordat ze een hogere fysieke of emotionele kwaliteit hebben. Als wij zoveel mogelijk melk kwijt willen in deze winstgevende producten dan moeten wij melk produceren met een hogere fysieke kwaliteit ( hogere eisen kwaliteitsborging) en een hogere emotionele kwaliteit ( manier van produceren: weidegang, geen intensieve veehouderij, enz.)

 • abtje

  Juist Mozes, het begint tot je door te dringen.
  Een cooperatie die meer dan de helft van de markt heeft, zelfs rond de 80 procent heeft steeds meer maling aan haar basis.
  Ze krijgt steeds meer communistische trekjes, ruikt de alleenheerschappij.
  Ze wordt het monster waar ze voor opgericht is om te voorkomen.

 • poldes

  mozes wee dat andere op dit forum niet goed econmisch bezig zijn.
  maar weet wel dat FC winst moet maken.
  maar mensen op het forum is volgens mozes gek als deze winsten willen maken.
  mozes ga verder een verdedig uw vijand.
  tot ook jij door de wolf bent gebeten.

 • Sjaak

  @Poldes #79

  Weet eigenlijk niet goed welk punt U wilt maken, maar als U denkt dat ik het subsidiebeleid verheerlijk, dan is dat toch een misverstand.
  Ditzelfde beleid is wel de aanjager geweest voor de huidige veehouderij met z'n problematiek. De sectoren komen, nu pas, tot dat besef!
  Er zijn nu eenmaal grenzen....
  Om dan even Uw vergelijk door te trekken; als U spreekt namens een kudde hongerige wolven, die erop uit is om hier te roven en te plunderen, ben ik toch bang dat U hier in Nederland weinig kans maakt....

 • Mozes

  Nee @abtje #81, coöperaties zijn niet opgericht om boeren melk te laten produceren die alleen aan de onderkant van de markt verkocht kan worden. Coöperaties zijn opgericht om melk zo hoog mogelijk te verwaarden en dit te laten toekomen aan de boeren. Gezien de melkprijzen die in Nederland gerealiseerd worden in vergelijking met andere landen lukt dit ook uitstekend.

 • MKRouveen

  Ik zeg dit niet vaak maar ik ben het hierin eens met de Kamer. Wel komen ze er een beetje laat mee. De hectares zijn in mijn optiek bindende voorwaarde voor hoe groot je bedrijf maximaal zou moeten zijn. Krijg je te weinig gras van je land om de winter door te komen, dan heb je te veel koeien. Kun je niet alle mest op je eigen land kwijt, dan heb je te veel koeien. Punt. Maar ik geef toe, ik heb makkelijk praten.

 • poldes

  mozes,
  waarom komen Aware, Arla endergelijke hier melk kopen en of verwerken?
  omdat de grondstof hier toevallig duurder is?
  of omdat de afnemers emotionele gelijkenis met Nederlandse boeren hebben?
  Ik vind wel U hebt een punt;als de melkfabriek maar winst maakt en de melkveehouder de koeien in het weiland laat lijkt alles koek en ei.

 • abtje

  Mozes, reactie 81 is een feit wat Fc steeds meer laat zien.
  En discussie voeren kan jij niet, helaas.
  Je hebt jouw mening, prima, maar de mening van een ander wil jij alleen maar omvormen naar de jouwe toe, die van een ander is altijd fout.
  Dan ga je er hele verhalen bij halen, afdwalen en soms de ander proberen te denigreren.
  Ben er in het verleden niet goed mee omgegaan. heb ik van geleerd.
  Een discussie heeft alleen zin als je ook openstaat voor een ander.
  Dat kan je een a-techisch vrouwtje ook wel uitleggen.

 • alco1

  @MKRouveen. Het is een ferme stap in de goede richting, al zal de grondgebondenheid weer ingevuld worden met vaste mestnormen.

 • Mozes

  @abtje, jou beschuldiging slaat nergens op. Ik voer gewoon discussie op argumenten zoals het hoort. Het kan zijn dat mijn argumenten beter zijn of beter onderbouwd zijn en dat jij je daardoor in de touwen gedrukt voelt.

 • abtje

  Nee hoor Mozes, zo voel ik het zeker niet. Het is ook zeer zeker geen beschuldiging. We interpreteren ieder op eigen wijze en dat is prima.
  Aangezien je reactie 81 op geen enkele wijze beargumenteer ga ik er vanuit dat je dat schoorvoetend toegeeft.

Laad alle reacties (86)

Of registreer je om te kunnen reageren.