Rundveehouderij

Nieuws 838 x bekeken

Adviesbasis bemesting aangevuld

Wageningen – In de adviesbasis bemesting van grasland en voedergewassen is globaal de samenstelling van gescheiden mestsoorten meegenomen. Dat meldt de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen.

De waarden van gescheiden mestsoorten zijn erg divers omdat ze sterk afhangen van de gebruikte scheidings- en bewerkingsmethoden en van de instellingen van de gebruikte apparatuur. Toch vindt de Commissie het waardevol om een globaal idee van de samenstelling toe te passen in de bemesting. Via berekening zijn samenstellingen ingeschat en opgenomen in een aparte tabel. Hierbij zijn modelmatige inschattingen gemaakt van de verdeling van stoffen over dikke en dunne fracties.

De vaste fractie uit complexere verwerkingsmethoden is vergelijkbaar met de vaste fractie bij eenvoudige scheiding. De mineralenconcentraten bij dunne fractie na omgekeerde osmose heeft echter een andere samenstelling. Ook daarvan is een gemiddelde samenstelling opgenomen in de tabel met standaard mestsoorten. De tabellen (1-7 en 1-8), zijn beide te vinden op www.bemestingsadvies.nl

De commissie adviseert voor een optimale bemesting om van elke partij van welke mestsoort dan ook een eigen analyse te laten doen op N-mineraal, N-organisch, fosfaat en kali en eventueel andere elementen.

Of registreer je om te kunnen reageren.