Rundveehouderij

Nieuws 1212 x bekeken

Gemiddeld saldo melkveehouder 4.700 euro hoger

Arnhem - Melkveehouders hebben in de eerste helt van 2013 een gemiddeld 4.700 euro hoger saldo geboekt dan in dezelfde periode vorig jaar. De voornaamste oorzaak is het hogere melkgeld dat is ontvangen.

Dit blijkt uit de resultaten van driehonderd melkveebedrijven die advies- en accountancybedrijf Flynth heeft geanalyseerd.

Het gemiddelde bedrijf ontving in de eerste zes maanden van dit jaar €2,44 per 100 kilo aan extra melkgeld. Zowel de melkprijs als de melkproductie namen toe. In het melkgeld is ook een nabetaling opgenomen van 72 cent. De post aan- en afvoer van vee bracht 48 cent per 100 kilo minder geld in het laatje  In totaal kwam er aan de opbrengstenkant €1,97 per 100 kilo meer binnen.

Een flink deel van dit geld ging direct weer de deur uit vanwege hogere voerkosten. Die beliepen €1,98 per 100 kilo. Vooral de krachtvoerkosten stegen. De gewaskosten gingen daalden met 10 procent, vooral doordat er minder kunstmest werd gebruikt. Aan de kostenkant daalden ook de uitgaven voor mestafzet. Dit komt mede doordat steeds meer veehouders gescheiden mest zijn gaan gebruiken als boxenvulling in plaats van aangekocht strooisel.

Het bruto overschot steeg met 40 cent naar €19,15 per 100 kilo melk. Op bedrijfsniveau steeg dit overschot met 5,2 procent naar 81.700 euro.

Voor de rest van het jaar ziet Flynth gunstige perspectieven. De zuivelmarkt oogt goed, terwijl de krachtvoerprijzen dalen. Gezien de termijnmarkt voor voertarwe kunnen de brokprijzen met gemiddeld 15 procent dalen, verwacht Flynth. Dan moeten weersomstandigheden (bijvoorbeeld droogte) de komende tijd echter geen roet in het eten gooien.

Of registreer je om te kunnen reageren.