Rundveehouderij

Nieuws 1937 x bekeken 17 reacties

Dijksma: onderzoek geen reden tot extra maatregelen tegen ESBL’s

Den Haag - Staatssecretaris Sharon Dijksma (landbouw) ziet geen aanleiding in het onderzoek van de Consumentenbond naar ESBL’s om extra maatregelen te nemen. Vrijdag werd bekend dat 13 procent van het rund- en 40 procent van het kalfsvlees mogelijk besmet is met het potentieel gevaarlijke enzym.
Volgens Dijksma illustreert de studie hoe belangrijk het is om het antibioticagebruik in de veehouderij terug te dringen. Tegelijkertijd benadrukt zij dat hier al hard aan wordt gewerkt. Ten opzichte van 2009 is de verkoop inmiddels gehalveerd, waarmee de reductiedoelstelling van 70 procent in 2015 in beeld is gekomen. “De staatssecretaris geeft hier prioriteit aan”, aldus een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken.

In de Tweede Kamer is niet iedereen daar gerust op. Zo liet D66’er Gerard Schouw vrijdag weten tekst en uitleg te willen krijgen van Dijksma over het antibioticagebruik in de sector. Hij vreest dat de situatie te rooskleurig wordt voorgesteld. Ook de PvdD vindt dat het beleid tekort schiet. Volgens fractievoorzitter Marianne Thieme moet er tenminste een verbod worden ingevoerd op derde en vierde generatie antibiotica. “Het kabinet erkent weliswaar dat er grote problemen zijn, maar het beleid is er nog onvoldoende naar.”

Andere fracties zijn minder geschrokken van het onderzoek. Net als Dijksma benadrukt VVD’er Helma Lodders dat er al forse stappen zijn gezet, en nog gezet gaan worden. Zij vindt extra maatregelen nu dan ook niet nodig. Hetzelfde geldt voor Jaco Geurts (CDA). Hij wijst er bovendien op dat antibioticaresistentie deels een natuurlijk fenomeen is. Wel zegt hij zich grote zorgen te maken over de voortgang van de WTO-besprekingen, die er mogelijk toe gaan leiden dat er meer besmet vlees uit derde landen op de Europese markt komt.

Laatste reacties

 • Joerissen

  De Consumentenbond gaf heden morgen duidelijk aan dat het aantal ESBL bacterien bij biologisch rund- en kalfsvlees op een gelijk niveau ligt dan bij gangbaar rund- en kalfvlees en dus geen soelaas biedt voor de consument. Wie kan mij dan de correlatie uitleggen tussen het optreden van ESBL bacterien bij te hoog antibiotica gebruik die nu bij gangbaar rundvlees wel gemaakt wordt?

  In de 70-er jaren nam in ons land de ooievaarsstand duidelijk af en liep de in ons land broedende populatie sterk terug. Tegelijkertijd werden er in die jaren veel minder kinderen geboren. Conclusie : De kindertjes worden dus toch door de ooievaar gebracht!!!!

 • Henk Tennekes

  Volgens Roel Coutinho (RIVM) hebben 1 op de 20 Nederlanders de bacterie. Die merken daar niets van. Maar de bacterie nestelt zich in het lichaam. Als je dan ziek wordt - je krijgt bijvoorbeeld een blaas- of longontsteking - en de arts schrijft antibiotica voor, dan kan het zijn dat die niet werken. Dan is zo'n infectie niet te behandelen. En dat is een probleem waar artsen zich al jaren zorgen over maken. Staatssecretaris Dijksma vindt dat schijnbaar onvoldoende reden in te grijpen. Dat kennen we van het ministerie van Landbouw. Pas als het kalf verdronken is, wordt de put gedempt.
  Bron: RTL Nieuws, 5 mei 2013
  http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/2013/05_mei/24/binnenland/vragen_over_esbl_bacterie.xml

 • Mozes

  Henk Tennekes, je loopt achter de feiten aan. Er is allang ingegrepen. We hebben al enkele jaren een zeer ambitieust antibiotica-reductieplan. Het totaal gebruik van antibiotica is al met 50% gedaald. Daarnaast is het gebruik van derde- en vierde- generatieantibiotica al geheel gestopt.

 • jordi 1455

  laten ze het bij humaan gebruik het antibioticagebruik indammen, ken iemand die op zijn tiende 6 kuren ab kreeg in 1 winter.

 • Joerissen

  Beste Henk, dat verhaal is bekend! Maar de correlatie tussen het schijnbaar te hoge antibiotica gebruik in de intensieve veehouderij en het optreden van ESBL bacteriën is daarmee niet bewezen. Of wordt er stiekem toch antibiotica gebruikt bij de biologische houderij!? Dat denk ik niet! Dus typisch geval waarbij de oorzaak en gevolg theorie nog duidelijk niet doorgrond is.
  Ook ik denk dat de humane gezondheidszorg een grote rol speelt bij het optreden van ESBL bacteriën in de humane sfeer. Van een antibiogram hebben we in de humane geneeskunde nog nooit gehoord, terwijl dit in de veehouderij gemeengoed is en dat reeds vele jaren!

 • alco1

  Het voorbeeld van Roel Coutinho is zo klein, dat je meer kans hebt om 30 miljoen in de staatsloterij te winnen. Gevraagd aan een deskundige apotheker.

 • anton1937

  Zo helder als een klontje is het de biologische veehouderij gebruikt evenveel antibiotica als de normale veehouderij, dat bewijst het onderzoek van de cosumentenbond.Dierenartsen verdienen factor 'VIER'aan het leveren van antibiotica, wiens belang dat er antibiotica gebruikt wordt is duidelijk.Het is bekend dat In de biologische veehouderij al jaren veel antibiotica wordt gebruikt, o a om de slecht huisvesting( o a longontsteking) te verzachten.

 • abtje

  En wat doen ze aan het besmette vlees uit derde landen dan? Zeker helemaal niets?
  Hier iedereen zijn best doen, kosten maken om steeds beter te worden en de politieke vrienden flikkeren de grenzen open voor goedkoper en vuiler vlees. Het zal eens niet zo zijn...

 • jordi 1455

  zolang men voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten dan is er iets mis, men zou met een vlaggen systeem moeten beginnen dan kan de consument zien uit welk land het vlees afkomstig is.

 • koestal

  goed bakken of braden !pas op met BBQen ,zorgvuldig garen

 • Henk Tennekes

  @mozes. Als de informatie van Roel Coutinho klopt (1 op de 20 Nederlanders hebben de bacterie) lijkt me dat zorgwekkend. Zorgwekkend lijkt me ook dat in een groot deel van het oppervlaktewater in veeteeltgebied antibiotica zit uit de varkens- en plofkipindustrie. De gevonden stoffen zijn sulfamethoxazol, oxytetracycline, en (anhydro)-erythromycine. Van deze soorten antibiotica werd in 2011 130 ton verbruikt. Dat is 40% van de totale hoeveelheid antibiotica in de vee-industrie dat jaar. U mag natuurlijk met percentages jongleren en mij er van beschuldigen achter de feiten aan te lopen, maar het doet niets af aan de stelling dat veel te veel antibiotica worden gebruikt in de Nederlandse veeteelt en de daarmee verbonden risico's veel te hoog zijn.

 • jordi 1455

  humaan gebruik is tien malen meer maar daar horen we niets over.

 • Mozes

  Henk Tennekes, onlangs stond bij ons in de Twensche Courant Tubantia een artikel over de vervuiling van de Bornse Beek. Er werden vissen gevonden met geslachtsverandering door in het water aanwezige hormonen. Verder werden er verschillende antibiotica gevonden. Opvallend was dat het uitsluitend ging om stoffen uit humaan gebruik. Er zat geen enkele stof in die terug te voeren was naar de veehouderij.
  Noch vanuit de politiek, noch vanuit de milieuhoek is er enige ophef over gemaakt. Ik heb verschillende boeren later horen zeggen: 'er zou maar eens één stof tussen hebben gezeten die wel uit de veehouderij kwam wat was er dan een ophef gemaakt'. 'Nederland was te klein geworden, er waren vragen gesteld tot in de Tweede Kamer toe'.
  Zowel in de milieubeweging als in de politiek gaat het blijkbaar niet zozeer om de ernst van een vervuiling maar veel meer om de vraag waar die vandaan komt.

 • jordi 1455

  @Mozes zit daar toevallig in de buurt een rioolwaterzuiveringsinstalatie? zo ja verklaart dat een hoop.

 • Mozes

  Henk Tennekes, de door u genoemde Roel Coutinho heeft nog kort geleden verklaart tevreden te zijn over de antibiotica-reductie in de veehouderij. Hij vond verdere reductie noodzakelijk maar erkende dat veruit de belangrijkste oorzaak van antibioticaresistentie is gelegen in HUMAAN gebruik.
  Hier lijkt mij toch geen woord Spaans bij te zijn?

 • Mozes

  Inderdaad Jordi, de waterzuivering van Hengelo loost op de Bornse Beek.

 • alco1

  Sorry Mozes en jordi. Er zijn zijn mensen die voorgeprogrameert zijn met maar één vijand voor de natuur en die wensen niet op de man gespeeld te worden.

Laad alle reacties (13)

Of registreer je om te kunnen reageren.