Rundveehouderij

Nieuws 881 x bekeken

DeltaMilk keert leden minder uit over 2012

Bleskensgraaf - Zuivelcoöperatie DeltaMilk keert over 2012 ruim 1 miljoen euro nabetaling uit aan de ongeveer 150 leden, tegenover een bedrag van ruim 2,25 miljoen over 2011. Dit blijkt uit het jaarverslag dat de coöperatie heeft gedeponeerd.

Hoeveel geld contant is gemaakt aan de leden, is niet bekend. DeltaMilk wil nooit commentaar geven op de nabetaling. Vorige week maakte DeltaMilk bekend dat het ondanks een iets lagere omzet over 2012 toch een beter resultaat heeft geboekt. De lagere winstuitkering heeft mogelijk te maken met de vele investeringen die in Bleskensgraaf in de fabriek worden gedaan. Ook moet DeltaMilk nog steeds geld op tafel leggen voor de uitkoop van voormalig mede-eigenaar Henk van Bochove.

Vanwege de investeringsverplichtingen en het aangaan van nieuwe leningen daalde het eigen vermogen licht, van 31,8 naar 31 procent. Het pure ledenvermogen daalde van 12,2 naar 11,9 procent. In geld uitgedrukt steeg het eigen vermogen echter. Het balanstotaal van het bedrijf steeg van ruim 40 naar meer dan 47 miljoen euro. Het is behalve met nieuwe achtergestelde leningen, ook versterkt met een obligatielening van 1 miljoen euro aan 'betrokkenen'.

Afgaande op de verandering in gestort ledenkapitaal verwierf DeltaMilk vorig jaar nog 5 miljoen melk erbij van nieuwe leden. In de loop van 2012 is een ledenstop ingesteld. Eind 2012 is niet alleen het melkafnamecontract (op basis van de garantieprijs) met FrieslandCampina verlengd tot 2022, ook de overeenkomst voor de terugverkoop van wei is verlengd. Voor de kaasafzet is een langjarige overeenkomst met A-ware gesloten.

Of registreer je om te kunnen reageren.