Rundveehouderij

Nieuws 1651 x bekeken 1 reactie

Scherpe controle op bijproducten mais

Wageningen – De veevoerbedrijven verenigd in de organisatie voor kwaliteitsborging Trust Feed willen de komende tijd ook scherp letten op eventueel vervuilde bijproducten van mais.

Dit zegt directeur Francine van Rossem. Nu de controle op met aflatoxine vervuilde mais is geïntensiveerd, is de kans bijna uitgesloten dat nog iets van dit product rechtstreeks in voer terecht komt. Bij de Trust Feed-bedrijven was dit al niet het geval, stelt de organisatie. Nu eventueel vervuilde partijen echter helemaal nergens meer heen kunnen, bestaat nog de kans dat aflatoxine-mais wordt gebruikt voor de productie van biobrandstof. Restanten van dit productieproces, zoals zogenoemde DDGS-korrels, zouden uiteindelijk weer in de voerketen terecht kunnen komen. Dat moet beslist worden voorkomen, stelt Trust Feed. Daarom inventariseert de organisatie welke reststromen van mais er zijn. Die worden de komende tijd scherp in de gaten gehouden.

De partijen vervuild voer die in de afgelopen tijd wel bij Nederlandse veehouders zijn terecht gekomen, kunnen volgens Trust Feed afkomstig zijn van Duitse leveranciers of via kleine handelaren dan wel rechtstreeks bij veehouders zijn terecht gekomen. Het product is echter niet via haar leden aangevoerd, verzekert de organisatie.

Over de herkomst van de vervuilde mais, die in Duitsland en Nederland is aangetroffen, lijkt ondertussen enige onzekerheid te bestaan. Er is volgens Trust Feed ook sprake geweest van vervuilde mais uit Roemenië. De Nederlandse voerindustrie heeft deze mais geweigerd, maar mogelijk is het product elders wel verwerkt. Mais die met aflatoxine is vervuild is volgens Van Rossem een typisch Zuidoost-Europees verschijnsel. Daar doen zich bij uitstek de klimatologische omstandigheden voor waarin maisschimmels gifstoffen gaan produceren op mais (temperatuur 30 graden Celcius in combinatie met hoge luchtvochtigheid). De meeste bedrijven weten daarvan en laten mais uit deze regio doorgaans direct na de oogst scherp bemonsteren.

Eén reactie

  • koestal

    zijn ze ook weer wakker geworden ?

Of registreer je om te kunnen reageren.