Rundveehouderij

Nieuws 5664 x bekeken 13 reacties

'FrieslandCampina geen spaarvereniging'

Aalten - FrieslandCampina steekt een te groot deel van de bedrijfswinst in de dode hand, ten koste van een goede uitbetaalprijs. Daarom moet een groter deel van de bedrijfswinst contant worden uitgekeerd en een deel van de te verwachten prestatietoeslag alvast lopende het boekjaar, bij wijze van voorschot, worden uitgekeerd. Dit vinden de melkveehouders en leden van FrieslandCampina Henk Winkelhorst en Gert Eeltink uit Aalten.

Drie jaar geleden trokken zij ook al aan de bel met een initiatiefvoorstel over de kwantumtoeslagen en de uitbetaalsystematiek. Ditmaal hebben ze opnieuw een brandbrief gestuurd. Allereerst naar de districtsraad van het eigen gebied, maar in principe aan alle districtsraadleden. De districtsraadleden zijn degene die straks in december beslissen over de voorstellen voor melkprijssystematiek en -regelingen.

Reden voor de brief is dat Winkelhorst en Eeltink nu zien gebeuren waar ze 3 jaar geleden al voor waarschuwden. Een forse winst van de onderneming in combinatie met een te lage garantieprijs voor de ledenleveranciers. Want hoge (voer)kosten en lage marges, terwijl de zuivelonderneming het geld wel kan betalen om de leden deels uit de brand te helpen. Winkelhorst en Eeltink: "Het is natuurlijk fijn dat FrieslandCampina in vergelijk met de ons omringende zuivelondernemingen prima presteert. Maar het moet geen spaarvereniging worden. Nu wordt 50 procent van de winst gereserveerd in de ‘dode hand’. Een steeds hogere winst zorgt voor een steeds hogere reservering in de onderneming en dat terwijl op boerderijniveau de liquiditeit met zeer grote moeite gehandhaafd wordt. We zijn ons er van bewust dat FrieslandCampina moet blijven investeren in de toekomst van de onderneming, maar op boerderijniveau wordt er nu en zeker de komende jaren ook het nodige verwacht."

De twee melkveehouders presenteren daarom drie voorstellen om de situatie naar hun idee meer in balans te brengen. Ze willen

a: Een aanpassing van de winstverdeling. Er moet 30 in plaats van 50 procent van de winst op basis van de garantieprijs aan de reserves worden toegevoegd. Twintig procent van de winst moet worden bijgeschreven. Ook dat is geld in de dode hand. De overige 50 procent vormt de prestatietoeslag.

b: Deze prestatietoeslag moet niet pas worden uitgekeerd in mei van het volgende  jaar, maar alvast deels worden uitbetaald in de vorm van een toeslag boven op de garantieprijs. Deze toeslag moet 75 procent van de gemiddelde prestatietoeslag zijn over de voorbije 3 jaar. Elk jaar kan deze plus berekend worden aan de hand van de jaarcijfers van de onderneming.

c: Het afschaffen van de kwantumtoeslagen. Het voorgestelde garantieprijs-plus systeem zorgt voor een dermate aantrekkelijke melkprijs dat als gevolg het argument ‘voorkom wegloop van leden’ niet meer van toepassing zal zijn, menen de twee veehouders.

Ze vinden het argument om grote bedrijven koste wat kost bij de onderneming te houden sowieso verkeerd. Ze verwijzen daarbij naar in het verleden gedaan onderzoek. Daaruit kwam naar voren dat het aantal koeien per stad of regio veel bepalender is voor het rendabel ophalen van melk dan de grootte van individuele bedrijven.

Laatste reacties

 • farmer135

  dit is een heel goed plan !

 • Achterland

  Dat zijn nou eens actieve leden van FC. En dan ook nog met een goed plan komen wat zeker de moeite waard is om te onderzoeken. Hulde !!!

 • Zuperboer

  Het is in ieder geval een stuk waarover is nagedacht. Dit soort doordachte plannen verwacht je uit de hoek van de ledenraad, onze voorvechters.....

 • siebes

  Argumentatie mee eens. Ik denk echter dat de garantieprijs hoger moet liggen, dus bijvoorbeeld 5% hoger dan de huidige garantieprijs. Kan deze berekening gewoon zo blijven, maar doe je er een opslag overheen. De winstverdeling moet inderdaad aangepast worden. Door de garantieprijs te verhogen wordt de winst echter kleiner, waardoor de noodzaak van veranderen wegvalt.
  Kwantumtoeslagen blijven aan de orde. Bij A-ware (hebben ze in het noorden mee te maken) zijn die fors. Je kunt die omzet dadelijk gewoon niet missen, zeker gezien de investeringen die gedaan worden en gedaan zijn.

 • siebes

  En natuurlijk prima dat er een paar voortrekkers zijn!

 • abtje

  Drie jaar geleden werden zij ook al genegeert...

 • Gert2000

  Beste mensen, bedankt voor jullie steun. Maar mijn advies: ga naar de voorjaarsvergaderingen van RFC in deze periode en spreek de districtsraadleden aan op dit onderwerp. @abtje Hoezo genegeerd? Er zijn destijds wel degelijk aanpassingen doorgevoerd (weidepremie verhoging, aftopping kwantumtoeslag en winstverdeling). Het gaat nu er nu om dat we onze krachten bundelen... succes allen! Gert Eeltink

 • alco1

  Ik vindt de hele melkprijs systematiek maar zo zo. Het is ongeveer hetzelfde als een grote eredivisie club zegt. We zijn tevreden met de middenmoot. Ze moeten minstens voor de top drie gaan.

 • agratax2

  Boeren zijn geen aandeelhouders maar eigenaren van de coöperatie en zullen dan ook een deel van de 'winst' mogen verwachten als plus op de prijs voor het geleverde product. We mogen volgens mij niet spreken over een garantie prijs voor melk die dan totaal in de pas loopt met melk bij andere melkverwerkers. Boeren zijn hun coöperatie begonnen om door samenwerking Sterker te staan en meer te verdienen dan hun collega niet lid. Ik ben de mening toegedaan dat de winst verdeling, boer <-> industrie van jaar tot jaar moet worden bekeken en niet volgens vaste verhoudingen moet worden uitgekeerd en toegevoegd aan het vermogen. In slechte jaren voor e boer zou een extraatje via de melk goed uitkomen en omgekeerd in een goed jaar is misschien meer toevoegen aan kapitaal fiscaal voordeliger voor zowel boeren / leden als coöperatie. We hebben nu eenmaal te maken met 2 groepen ondernemers de coöperatie en zijn leveranciers eigenaren. Dit geeft een andere benadering dan bij een beursgenoteerd bedrijf en dat hebben de beide voorstellers goed begrepen. Nu de directie en de accountants nog.

 • Koen Franken

  Slaven van je eigen cooperatie waarvan de directie een salarisstrookje heeft van 1 miljoen betaald door juist de melkveehouders , zij krijgen het overschot toegeschoven

 • willem26

  Goeie oproep Eeltink laten er zoveel mogelijk leden na de voorjaarvergadering gaan, en hun mening laten horen over de nieuwe melkgeldsystematiek. mijn mening is als we een toon aangevende cooperatie willen zijn dan moeten we ook een toonaangevende melkprijs neer durven zetten weg met de garantie prijs!!!

 • wmeulemanjr1

  Het is de vraag of de arrogante elite van onze coop. hier wat mee gaat doen. Hopelijk wel, want volgens mij is elke melkveehouder dit systeem zo langzamerhand wel spuugzat! Misschien lachen ze wel weer hard om deze 'brandbrief', want 'miljoentje' staat voor hun toch wel 'vast' ongeacht hoe de coop. draait! LEVE DE MILJOENAIRS!!

 • koestal

  boeren laten zich te vaak een worst voor houden door praatjes van directie-bestuursleden

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.