Rundveehouderij

Nieuws 2745 x bekeken

Controle bij te hoog gehalte jodium in melk

Den Haag – Melkveehouders waarbij te hoge gehaltes aan jodium in de melk worden gevonden, kunnen bezoek verwachten van ofwel hun zuivelfabriek ofwel het COKZ (Centraal Orgaan Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel).

Het COKZ doet dit dan in opdracht van de Voedsel- en Warenautorteit (NVWA).

De NVWA geeft deze reactie naar aanleiding van de uitslagen van het onderzoek Tankmelk Mineralen van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). Daarin werd vastgesteld dat ongeveer een vijfde deel van de onderzochte tankmelkmonsters meer jodium bevat dan genoemde 300 microgram per liter melk. Dat is boven de Warenwetnorm. De NVWA acht de kans echter uitermate klein dat melk met een te hoog gehalte aan jodium bij de consument komt. Dat komt omdat het jodiumgehalte van rauwe melk tijdens de verwerking in de fabriek gestandaardiseerd wordt. Uitschieters in de rauwe melk worden zo uitgemiddeld, waarbij het totaal onder de wettelijke norm blijft. Een te hoog gehalte in rauwe melk betekent dus niet dat de melk, die de consument koopt, niet aan de Warenwet voldoet. Die schrijft een maximum van 300 microgram per liter voor.

De GD stelt dat gebruik van jodiumhoudende dip- en spraymiddelen naast voeding mogelijk invloed heeft op het jodiumgehalte in de rauwe melk. De juiste toepassing van dit soort middelen maakt onderdeel uit van het toezicht dat Qlip uitvoert op hygiënische productie van rauwe melk in het kader van de door de melkverzamelaars opgezette kwaliteitssystemen.

Behalve bij gewone melkveehouders gaat de NVWA gericht steekproeven nemen bij kleine producenten van boerderijzuivel, om na te gaan of ook zij geen producten op de markt brengen met een te hoog jodiumgehalte.

Of registreer je om te kunnen reageren.