Rundveehouderij

Nieuws 2341 x bekeken

Investeren in fokkerij rendeert meestal niet

Leeuwarden - Bedrijven die meer uitgeven aan fokkerijkosten genereren hogere opbrengsten, maar die vallen weg tegen extra voerkosten en de kosten van ruimer aangehouden jongvee. Dat blijkt uit een analyse van Alfa Accountants.

De gemiddelde melkveehouder geeft 0,8 cent per kilo meetmelk uit aan fokkerij en registratie. Dat is jaarlijks ongeveer 71 euro per koe of ruim 6.000 euro per bedrijf. Driekwart daarvan zijn sperma- en inseminatiekosten.

Het zijn met name de kleinere bedrijven die veel aan fokkerij doen. De 10 procent bedrijven met de laagste fokkerij-uitgaven besteden er slechts 0,3 cent per kilo meetmelk aan. Zij leveren jaarlijkse gemiddeld 819.000 kilo. De 10 procent hoogste geven 1,4 cent per kilo meetmelk uit aan fokkerij en leveren jaarlijks 605.000 kilo.

De 1,1 cent per kilo melk extra fokkerij-uitgaven resulteert in 0,4 cent extra melkgeld per kilo meetmelk en 0,7 cent meer omzet en aanwas. De hogere melkproductie kan een goed verkoopargument zijn bij verkoop van dieren, maar de extra liters kost wel 1,1 cent per kilo meetmelk aan extra krachtvoer.

De iets hogere opbrengsten bij veeverkoop wordt alleen gerealiseerd bij de verkoop van courante jonge dieren, vooral vaarzen. De uitgestoten melk en kalfkoeien brengen niks extra op.

Op de bedrijven die veel uitgeven aan fokkerij is duidelijk meer jongvee aanwezig: 8,1 versus 6,1 stuks per 10 melkkoeien. Derhalve zijn er meer toegerekende kosten die nauwelijks gecompenseerd worden door hogere opbrengsten. Het ruim aanwezige jongvee vreet dus de kleine winst aan melkgeld en omzet en aanwas op.

Of registreer je om te kunnen reageren.